Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Aftreden Van Rijn is logisch maar zinloos in dit systeem

Natuurlijk is de bende bij de betaling van persoonsgebonden budgeten niet te overzien. De verantwoordelijke staatssecretaris zou moeten aftreden. Hij heeft geen persoonlijke schuld, bekend misverstand, maar is wel politiek verantwoordelijk. Het zal niet gebeuren en het is de vraag of het zin zou hebben.

Spraakverwarring over segmenten wijkverpleging

Volgens afspraak wordt er voor de wijkverpleging een nieuw bekostigingssysteem opgesteld. Daarbij is niet productie bepalend. De wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is. Ze betrekt ook de zelfredzaamheid, de thuissituatie en het sociale netwerk, zo stelt VWS-staatssecretaris Martin van Rijn.

Staatssecretaris van Rijn; 'Alle schoolpleinen rookvrij'

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van Rijn trekt daarin op met de 3 onderwijsraden, het Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos Instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze partijen koppelen kennis en expertise aan het netwerk en de aanpak van de Gezonde School.

Belangen vereniging Per Saldo: Verzekeraars wijzen merendeel van de PGB verzoeken af.

Mensen die een persoonsgebonden budget willen, hebben een kleine kans van slagen bij zorgverzekeraars Menzis en CZ. Dit blijkt uit onderzoek van belangenvereniging voor pgb-houders, Per Saldo. Mensen die een pgb willen, lopen bij zorgverzekeraars tegen een tweetal problemen aan, zo concludeert de vereniging. Dit meldt Gemeente.nu. 

Pagina's