Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 

Verpleeghuis vervangende 24 uurszorg thuis

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg verleent verpleeghuis vervangende zorg thuis. U hoeft met de inzet van 24 uurszorg thuis niet meer te verhuizen naar een verpleeginstelling, hoeveel zorg er ook nodig mocht zijn. Met de 24-uurs zorg thuis van Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kunt ervoor zorgen dat u thuis al de verzorging en verpleging krijgt die u of uw partner nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden.
 

24 uurszorg thuis

Vaste zorgverleners , kleine zorgteams

Er wordt in de 24 uurs zorg thuis gewerkt met een vast zorgteam van professionele zorgverleners, verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6. Hierdoor heeft u niet steeds wisselende zorgverleners in huis, maar wordt de zorg verleend door een vast zorgteam. Indien er vervanging van een zorgverlener nodig is door plotselinge uitval als ziekte zal deze zorgverlener worden vervangen door een ander lid van het vaste zorgteam. De zorgverleners wisselen elkaar op vaste tijden af.

Bij 24 uurszorg thuis thuis bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis alle verpleging en verzorging die de cliënt nodig heeft. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt met een klein, vast zorgteam per cliënt.

 

Persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en welzijn.

Het zorgteam verleent Persoonlijke Verzorging en Verpleging, maar zorgt daarnaast ook voor afspraken met specialist of huisarts. Zij alarmeert familie of huisarts indien er signalen zijn dat de gezondheid achteruitgaat. De dagindeling wordt opgezet in samenwerking met de cliënt zelf of diens familie indien dit met de cliënt zelf niet meer mogelijk is. Daarnaast zijn onze zorgverleners bevoegd en bekwaam in het verlenen verpleegkundige zorg als : wond – en stomazorg, palliatieve zorg en wordt medicatie zo nodig verstrekt.

Naast verplegende en verzorgende taken verleent de zorgverlener ook hand – en spandiensten. Dit houdt in dat er (samen met de cliënt) boodschappen worden gedaan, de maaltijd wordt bereid, de was wordt verzorgd en de ruimte om de cliënt heen schoon wordt gehouden.

 

24 uurszorg thuis / continue zorg in de directe nabijheid

24-uurszorg thuis wordt vaak ingezet indien er sprake is van onrust en het verlies van structuur of zelfzorg. Dit kan voorkomen indien de cliënt lijdt aan dementie als de ziekte van Alzheimer. Ook een lichamelijke oorzaak waardoor een cliënt zorgbehoevend is op niet planbare momenten kan ervoor zorgen dat er continue een zorgverlener in de directe nabijheid moet verkeren.

Daarnaast kiezen veel cliënten ervoor na ziekenhuis opname thuis te revalideren of indien behandeling niet meer mogelijk is, thuis te sterven.