Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

24 uurszorg in eigen huis 

24 uurszorg is een vorm van zorg waarbij een verzorger of verpleegkundige 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is voor de client. Dit kan bijvoorbeeld in een verpleeghuis of thuissituatie zijn. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen die constante begeleiding of verzorging nodig hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met een ernstige ziekte of oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het kan ook zijn dat er patiënten zijn met een complexe zorgvraag die 24 uur per dag hulp nodig hebben van professionele zorgverleners.

24 uurszorg
De voordelen van 24 uurszorg zijn: 

  • Continuïteit van zorg: dezelfde zorgverlener is altijd beschikbaar, wat kan bijdragen aan een beter behandelingsresultaat
  • Flexibiliteit: er kan snel geschakeld worden 
  • Vermindering van opnameduur in ziekenhuizen of verpleeghuizen; 24 uurszorg thuis is vaak snel te organiseren.
  • Vermindering van wachttijden voor zorg; er kan direct gestart worden met zorg of revalidatie
  • Verbetering van de kwaliteit van leven voor de cliënt
  • Vermindering van de druk op familieleden of mantelzorgers.


24 uurszorg; voor wie? 

Clienten die 24-uurszorg thuis ontvangen, zijn vaak mensen met een chronische aandoening, zoals hartfalen, COPD, of dementie, die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit kan ook van toepassing zijn op oudere volwassenen die problemen hebben met zelfzorg en mobiliteit. Ook mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, zoals een verlamming of een progressieve ziekte, kunnen gebaat zijn bij 24-uurszorg thuis.

Deze zorg kan bestaan uit verpleegkundige zorg, zoals medicatiebeheer en wondverzorging, en/of persoonlijke verzorging, zoals hulp bij eten, wassen en aankleden. Ook kan er hulp geboden worden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen of administratie.

24-uurszorg thuis kan een grote verbetering betekenen voor de kwaliteit van leven voor de cliënt, omdat het hen in staat stelt om thuis te blijven wonen in plaats van naar een verpleeghuis of ziekenhuis te gaan. Het kan ook een oplossing zijn voor familieleden of mantelzorgers die zorg dragen voor een naaste, omdat zij hierdoor minder druk ervaren.

 

24 uurs particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg is een vorm van thuiszorg die wordt aangeboden door particuliere organisaties, in plaats van door de overheid of een zorgverzekeraar. Deze organisaties bieden verzorging en ondersteuning aan mensen die extra hulp nodig hebben, zoals ouderen, mensen met een chronische aandoening of mensen met een fysieke beperking.

De zorg die wordt aangeboden door particuliere thuiszorgorganisaties is vaak vergelijkbaar met die van de overheid, maar de organisaties kunnen meer flexibiliteit bieden in de zorg die wordt aangeboden en de tijden waarop de zorg wordt geleverd. Ook kunnen zij vaak sneller inspelen op veranderende zorgbehoeften van de cliënt.

De kosten voor particuliere thuiszorg kunnen variëren, afhankelijk van de soort zorg die wordt aangeboden en de duur van de zorg. Deze kosten worden vaak niet of niet geheel vergoed door de zorgverzekeraar en moeten door de cliënt of hun familieleden worden betaald.

Het is belangrijk om te weten dat particuliere thuiszorgorganisaties onderworpen zijn aan de wet- en regelgeving voor de gezondheidszorg, en er wordt verwacht dat ze voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als overheid geleide organisaties.