Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Bijwerkingen Corona vaccinatie

Bijwerkingen Corona Vaccinatie; In 2021 krijgt iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een vaccinatie beschermt jezelf, maar uiteindelijk ook jouw familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Als het grootste deel van de mensen immuun is tegen corona, zijn er minder  coronamaatregelen nodig. Wel kan men zich zorgen maken over de bijwerkingen Corona Vaccinatie 

Er zijn tot en met 24 mei 2021 in Nederland ruim 60.000 meldingen gedaan over een kleine 340.000 vermoede bijwerkingen. Dit zijn de 10 meest genoemde, gekeken naar alle 8,5 miljoen toegediende vaccins tot nu toe.

Bijwerkingen Corona Vaccinatie

 

Bijwerkingen Corona Vaccinatie 

  • Hoofdpijn (37.514)
  • Je niet lekker voelen (36.361)
  • Spierpijn (34.947)
  • Vermoeidheid (33.835)
  • Rillingen (32.109)
  • Pijn op de prikplek (24.033)
  • Koorts (23.664)
  • Gewrichtspijn (18.750)
  • Misselijkheid (18.512)
  • Zwelling op de prikplek (9.041)

De meeste meldingen worden waargenomen bij het AstraZeneca Vaccin.

De meldingen gaan over ongeveer 8,5 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 5,9 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 1,9 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 600.000 van Moderna en 150.000 van Janssen.

Aantal meldingen
In totaal betreft het nu 60.301 meldingen. Hiervan gaan 49.600 over de 1ste vaccinatie en 10.701 over de 2de vaccinatie.

Vaccin

Meldingen
na 1ste vaccinatie

Meldingen
na 2e vaccinatie

Totaal

AstraZeneca (Vaxzevria)

29.566

299

29.865

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

13.560

7.761

21.321

Moderna vaccin

3.761

2.629

6.390

Janssen vaccin

2.596

-

2.596

Vaccinmerk onbekend

117

12

129


Ernstige bijwerkingen Corona Vaccinatie 

Uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes
Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame Bijwerkingen Corona Vaccinatie in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Lareb ontving tot nu toe 16 meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes op 1,9 miljoen AstraZeneca vaccins. Het is niet bij al deze meldingen zeker dat het door het vaccin komt, maar er is wel een sterke verdenking dat het hier om deze specifieke ernstige bijwerking gaat. Er zijn tot nu toe nog geen meldingen ontvangen van deze bijwerking op 150.000 gegeven vaccins van Janssen.

De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na de eerste vaccinatie. Het gaat om 13 vrouwen en 3 mannen. Hiervan waren er 5 personen tussen 20 en 40 jaar, 3 personen tussen 40 en 60 jaar en 8 personen ouder dan 60 jaar. Sinds 8 april ontvangen vooral 60-plussers dit vaccin. Twee mensen zijn overleden.

Trombose (zonder een laag aantal bloedplaatjes)
‘Gewone’ trombose (bloedpropjes) is tot nu toe geen bekende Bijwerkingen Corona Vaccinatie . Trombose en longembolieën hebben diverse oorzaken en komen best vaak voor, bij ongeveer 1 op de 1000 mensen per jaar. Lareb ontvangt hierover ook meldingen na coronavaccinatie.

Laag aantal bloedplaatjes (zonder trombose)
De Bijwerkingen Corona Vaccinatie ‘laag aantal bloedplaatjes’ (trombocytopenie) is toegevoegd aan de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria). Soms krijgt iemand daardoor blauwe plekken, een bloedneus of puntbloedinkjes in de huid. Deze Bijwerkingen Corona Vaccinatie zijn tijdelijk en meestal niet ernstig. Het gaat bij de meeste mensen vanzelf over. Het is het wel belangrijk dat uitgesloten wordt dat een gevaccineerde niet ook trombose heeft (en dus de zeer zeldzame, ernstige bijwerking).

Allergische reacties
Bijwerkingencentrum Lareb ontving 132 meldingen met klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 74 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 43 bij het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria), 14 bij het vaccin van Moderna en 1 bij het vaccin van Janssen. Bij 37 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van anafylactische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een Bijwerkingen Corona Vaccinatie de oorzaak is van het overlijden.

Bij veel meldingen was er meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen en onderliggende gezondheidsproblemen. Deze informatie is nagevraagd. Helaas is er bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend voor een goed inzicht. In de meldingen met voldoende informatie, zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden.
 

COVID - 19 Herstelzorg thuis 

Ouderen ( of jongeren ) die genezen zijn van een COVID - 19 besmetting kunnen nog maanden last hebben van klachten gerelateerd aan de Corona besmetting. Voor herstel gaan mensen naar een revalidatie kliniek of tijdelijke opname in het ziekenhuis. De revalidatie na een COVID-19 besmetting kan echter ook gewoon thuis met particuliere zorg thuis. Particuliere thuiszorg is inzetbaar voor 24 uur aan huis, waardoor alle benodigde en vaak onplanbare thuiszorg verleent kan worden. 
 

Corona kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Circa één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheidkortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijnspierpijnreuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze  ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines in de thuiszorg zoals inzet van fysiotherapie naast verpleegkundige hulp thuis.