Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Boostervaccinatie zorgverlener met voorrang als begeleider 

Zorgverleners komen net als 80 plussers en mensen met chronische gezondheidsproblemen in aanmerking voor een boostervaccinatie. De boostervaccinatie zorgverlener is de derde of tweede vaccinatie die momenteel wordt vertrekt. Zorgverlener die in direct clienten contact staan met hun zorgvragers hebben voorrang op de vaccinatie onafhankelijk van hun leeftijd. 

Boostervaccinatie zorgverlener

Zorgmedewerkers boostervaccinatie

Het gaat om zorgmedewerkers en vaste vrijwilligers van 18 jaar en ouder met direct patiëntencontact in:

 • ziekenhuizen
 • de revalidatiezorg
 • huisartsenpraktijken
 • huisartsenposten
 • ambulancediensten
 • particuliere klinieken
 • de geboortezorg
 • instellingen voor ouderenzorg
 • de zorg voor visueel, auditief,  lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
 • kleinschalige woonvormen
 • de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken)
 • de ggzgeestelijke gezondheidszorg-crisisdienst 
 • de wmo zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang)
 • de wijkverpleging en particuliere thuiszorg 

Boostervaccinatie zorgverleners

Zorgmedewerkers worden gevaccineerd met het vaccin Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

De booster wordt gegeven minimaal 6 maanden na afronding van de volledige basisvaccinatie of zes maanden na het doormaken van een COVID-besmetting indien deze plaatsvond na de volledige basisvaccinatie. De boostervaccinatie zorgverlener dient minimaal 14 dagen vóór of 7 dagen ná de griepprik te zijn. Dit interval is vastgelegd in de bijsluiters van de vaccins en wordt aangehouden. Hiermee kunnen we de bijwerkingen van de verschillende vaccins onderscheiden. Daarnaast is onbekend wat de overlap van vaccinaties met de afweerreactie doet.

Indien een zorgverlener een oudere die in aanmerking komt voor vaccinatie begeleidt, mag deze zorgverlener zelf ook gevaccineerd worden. Maak hiervoor bij de afspraak bekend dat je begeleider bent van de oudere en tegelijkertijd de vaccinatie wenst te ontvangen. Hierdoor dien je uiteraard weer jouw identiteitsbewijs mee te nemen. Als zelfstandig zorgprofessional kun je als begeleider worden gevaccineerd. 


Uitnodigen boostervaccinatie en vaccineren
 

 • Ziekenhuizen vaccineren hun eigen medewerkers, medewerkers van revalidatie instellingen en categorale instellingen, ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers. 
 • Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-locaties. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. 
 • Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook zelf hun medewerkers vaccineren.

 

Vaccins bestellen

Ziekenhuizen bestellen via de routes die via de koepelorganisaties is gedeeld. Het eerste bestelmoment is 15 en 16 november 2021. De eerste afleverdatum is maandag 22 november. Daarna kunt je wekelijks op maandag bestellen. Meer informatie hierover kun je vinden in de werkinstructie.  

Registratie

Je kunt via de bestelapplicatie ook nieuwe registratiekaarten bestellen. De booster kan ondertussen in BRBA worden geregistreerd. Meer informatie hierover is te vinden in de werkinstructie.