Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

De 10 tips in de omgang met dementie

dementie

Dementie is vaak een moeilijk te accepteren ziekte door zowel naasten als de cliënt zelf. Ogenschijnlijk lijkt er namelijk niets aan de hand te zijn met de betreffende persoon.

Dikwijls wordt pas duidelijk hoeveel een echtgenoot overnam van een dementerende partner als de echtgenoot plots niet meer in staat is hulp te verlenen. Mensen die lijden aan dementie kunnen de neiging hebben hun gedrag te verbergen of zich zelfstandiger voor te doen dan ze werkelijk zijn.
Familie of buren zijn dan vaak degenen die opmerken dat vertrouwde handelingen niet meer zo eenvoudig zijn als dat ze vroeger waren. Het kan heel eenvoudig beginnen doordat het iemand niet meer lukt om een kop koffie te zetten. Vaak zien we dan dat bezoek ontvangen wordt vermeden en mensen zich steeds meer terug trekken in hun eigen wereld. Het accepteren van zorg heeft veel tijd en aandacht nodig aangezien de cliënt zichzelf doorgaans niet ziek vindt of voelt. De verhouding tussen partners onderlinge of ouders en kinderen verandert. Kinderen nemen in het begin enkele verzorgende taken van ouders over. Met de toenemende zorgbehoefte en een druk eigen bestaan is meer zorg bieden echter vaak niet mogelijk. Zeker niet als deze zorg elke dag nodig blijkt en op onplanbare momenten nodig is.

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief kunnen dan hulp bieden. De zorg wordt vaak beter geaccepteerd, 'vreemde ogen dwingen' en voor de familie is het een geruststelling dat enkele taken worden overgenomen die niet zelfstandig meer gedaan kunnen worden. De zorgverleners hebben een sociale en observerende taak. Voor deze zorg biedt het Verpleeg Collectief dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten op tijden die u aanvraagt. Zorg wordt verleend door een vast team aan zorgverleners dat afwisselend de diensten verleend.Onze zorgverleners hebben ruime ervaring en trainingen gevolgd op het gebied van psychogeriatrische ziektes om cliënten goed te kunnen begeleiden.

Voor professionele zorgverleners is het vaak eenvoudiger om te gaan met iemand die lijdt aan dementie dan een naaste. De zorgverlener heeft niet dezelfde emotionele band met de client als de familie. Daarnaast heeft de zorgverlener geen helder beeld van de client voordat deze aan dementie leed. Familie is de persoon die aan dementie lijdt vaak al voor een gedeelte kwijtgeraakt. Voor zorgverleners is het eenvoudiger om te gaan met mensen die lijden aan dementie dan directe familie. Hieronder enkele tips van zorgverleners hoe het beste omgegaan kan worden met iemand die lijdt aan dementie


10 tips om om te gaan met iemand die lijdt aan dementie 

1. Spreek niet tegen, maar geef altijd gelijk

2. Ga terug naar het verleden, het lange termijn geheugen functioneert vaak nog prima

3. Benadruk niet iemands tekortkomingen door hem of haar te corrigeren maar, leidt af en waardeer

4. Focus op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden; iemand die aan dementie lijdt kan bijvoorbeeld fysiek nog erg goed zijn, dus maak een stevige wandeling indien mogelijk 

5. Laat iemand die aan dementie lijdt de eigen regie behouden, voor zover dat nog gaat. Leg niks op maar overleg samen hoe de dag in te vullen. Ben sturend in plaats van dirigerend.

6. Vraag nooit iemand naar feitelijke kennis, praat met iemand over de dingen die ze nog wel weten

7. Focus op de dingen die wel goed gaan 

8. Wijs iemand niet op zijn of haar tekortkoming door te zeggen dat iets al gezegd of uitgelegd is

9. Bied iemand een veilige omgeving, mensen met dementie voelen zich al onveilig genoeg in hun eigen lichaam

10. Neem voor alles de tijd, win vertrouwen en heb geduld