Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Inloopochtend Particuliere thuiszorg

Indien je zelf zorg zoekt of thuiszorg zoekt voor een partner of ouder kan het een hele zoektocht worden om de juiste organisatie te vinden. In Nederland kennen we 3 zorgwetten die de zorg thuis voor ouderen behandeld en financiert. Indien reguliere zorg niet meer voldoende is of niet passend meer kan er gekeken worden naar Particuliere zorg thuis. Tijdens het vragen uur kunt u na aanmelding bij ons langskomen of als dat niet lukt telefonisch contact met ons opnemen voor het stellen van vragen. 

 

Vragen uurtje
 

Waar: Ondernemershuis Zeist; 1e Dorpsstraat 13 Zeist

Wanneer: Woensdagochtend 17 mei van 10:00 - 12:00 uur

Hoe: Aanmelden gaat via info@verpleegcollectief.nl
 

Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden 

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 030 - 743 77 47 

 

Particuliere Thuiszorg

Particuliere thuiszorg is zoals de naam al zegt de tegenhanger van reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij deze vorm van thuiszorg bepaalt u zelf wie de zorg bij u verleent. Thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van de thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg uit de W.L.Z., Wet Langdurige Zorg.

Een ander verschil van deze thuiszorg met reguliere thuiszorg is de wijze van betaling. Reguliere thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Bij deze thuiszorg vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) ziet u de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. De betaling van de zorgverleners wordt gedaan door de S.V.B., de Sociale VerzekeringsBank. Het voordeel van een PersoonsGebonden Budget is dat u zelf kunt kiezen wie u de zorg wilt laten verlenen. Met dit P.G.B. kunt u zelf deze thuiszorg inkopen. Particuliere zorg thuis is ook nog eens voordeliger dan reguliere zorg, waardoor u voor hetzelfde budget meer uren zorg kunt inkopen.

 

Voor wie is Particuliere thuiszorg in te zetten?

De thuiszorg wordt verleend aan iedereen die zorg nodig heeft van minimaal 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. De zorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen en niet willen verhuizen naar een zorginstelling. Het kan ook zijn dat u of uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continue zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn A.L.S., hart – en vaat ziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een beperkte periode zorg nodig hebben.

 

Wat zijn de mogelijkheden van Particuliere Thuiszorg

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief zijn allen gediplomeerde verpleegkundigen, niveau 4 en niveau 5 of verzorgenden I.G., niveau 3 ( Individuele Gezondheidszorg )
De zorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke VerzorgingIndividuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding.

Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van cliënten. De zorgverleners worden ingeroosterd op tijden en dagen die u wenst, hierdoor zijn de zorgverleners niet gehaast en kunnen ze arriveren op de exact met u afgesproken tijd. Naast Persoonlijke zorgtaken kunnen de zorgverleners tevens de cliënt vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist en het bestellen van hulpmiddelen en medicamenten. De zorgverleners kunnen boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd en het verzorgen en strijken van de was. Onder Individuele Begeleiding wordt verstaan het aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine, het vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. De zorgverleners werken in blokken van 4 uur aaneengesloten tot een gehele 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. Thuiszorg kan ondersteuning bieden indien u zorgt voor uw partner. De zorgverleners kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen waardoor u weer wat tijd heeft voor u zelf. Naast verzorgende taken zijn onze verpleegkundigen getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen als thuisbeademing en het toedienen van sondevoeding of pijnmedicatie.

Zorgwetten ouderenzorg;
Wlz, WMO en ZvW, de drie zorgwetten uitgelegd. 

Zorgwetten ouderenzorg

Zorgwetten in de ouderenzorg

 In Nederland zijn momenteel drie Zorgwetten ouderenzorg relevant voor de ouderenzorg thuis; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de ZorgverzekeringsWet (ZvW). Veel is er nog onduidelijk voor zorgvragers die niet weten onder welke wet ze ( gaan ) vallen. De relevantie van de juiste wetgeving is afhankelijk van de zorgzwaarte, deze wordt echter pas bekend nadat een indicatie is gesteld. Zorgprofessionals kunnen inschatten welke zorgvrager onder welke wet zou kunnen vallen. Daarnaast is het van belang om te weten of de zorgvraag langdurig is ( chronisch ), ter revalidatie of nodig is in de ( palliatief ) terminale fase. Wat houden deze Zorgwetten ouderenzorg nou in? 

Zorgwetten ouderenzorg 

Thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet richt zich op zorg voor mensen die chronische zorg nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet er dus sprake zijn van een langdurige zorgbehoefte. 

Ten eerste zijn er in Nederland twee manieren waarop zorg kan worden ingezet; reguliere thuiszorg als Zorg In Natura (ZIN) of particuliere thuiszorg vergoed door een Persoonsgebonden Budget (PGB)  Als u kiest voor Zorg In Natura ( ZIN ) zult u de indicatie voor zorg die er is gesteld waarschijnlijk nooit zien. De zorginstelling verkrijgt een budget, de zorgvrager krijgt de zorg verleend. U betaalt alleen een eigen bijdrage.  

Anders is dit als u zelf uw particuliere thuiszorg wilt organiseren. U krijgt de gestelde indicatie thuis gestuurd, op verzoek. Deze indicatie kunt u laten omzetten naar een PGB. U kunt daarvoor zelf uw zorg inzetten en met dit budget inkopen. Het voordeel van particuliere thuiszorg is de keuzevrijheid die u heeft om te bepalen wie de zorg gaat verlenen, op welke tijden en op welke dagen. Daarnaast past particuliere thuiszorg zich aan op de wensen van de zorgvrager en kan zorg inegzet worden vanaf 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs continue 1 op 1 verzorging thuis. 

De indicatie die de zorgvrager verkrijgt voor zorg is onderverdeeld in zorgzwaarte, oftewel de behoefte aan zorg. Aan de verschillende zorgzwaarte/ zorgprofielen zijn verschillende consequenties verbonden.

Hoe vraagt u Wlz-zorg aan?

Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U, uw vertegenwoordiger of uw zorgaanbieder kan een indicatie aanvragen bij het CIZ. 

Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd.
  • ​Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
  • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstige (gezondheids)problemen te voorkomen is alleen nodig als u niet (altijd) zelf op tijd hulp kunt oproepen. 

  • 24 uurszorg kan nodig zijn vanwege ernstig valgevaar
  • Er is sprake van zorgbehoefte op onplanbare zorgmomenten als toiletgang 
  • Vanwege een psychogeriatrische aandoening als dementie is er een ernstig zelfzorgtekort gedurende de gehele dag en nacht

Zorgwetten ouderenzorg

Zorgwetten ouderenzorg

Thuiszorg vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.  Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner van het Verpleeg Collectief die met u bekijkt of het PGB goed bij u past. 

Indien u zorg thuis wilt ontvangen en u wilt hiervoor particuliere zorg inschakelen dan kunt u een beroep doet op een PGB voor wijkverpleging. Dit PGB komt vanuit de zorgverzekeraar. Een wijkverpleegkundige, minimaal niveau 6 ( voorheen niveau 5 ) kan de benodigde zorg indiceren.

 

Thuiszorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is de taak van de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. 

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten;