Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

PersoonsGebonden Budget PGB Tarieven 2022

De PersoonsGebonden Budget PGB Tarieven 2022 gaan in 2022 omhoog en extra zorgkosten, bijkomende zorgkosten, die er soms zijn worden nu ook in de wet goed afgesproken. Het PGB mag je vanaf 2022 maximaal een jaar in het buitenland inzetten. Dit was eerst 13 weken.

PGB Tarieven 2022

De tarieven voor 2022 zijn bekend. Het pgb-budget wordt met 0,61% geïndexeerd.

Tarieventabel PGB 2022 / Tarieven Persoonsgebonden Budget is vastgesteld door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Wat zijn de Maximale PGB tarieven 2022?

In de regels is opgenomen wat je zorgverleners/-aanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

  • Uurtarief voor formele zorg: was € 66,60 wordt € 67,01.
  • Uurtarief voor informele zorg: was € 21,14 wordt € 21,27.
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 61,32 wordt € 61,68.

 

Extra zorgkosten thuis

Je kunt het PGB in de Wlz ook uitgeven aan andere zorgkosten dan alleen maar de zorg, zoals begeleiding op persoonlijke verzorging. Dit noemen we bijkomende zorgkosten. In de vergoedingenlijst, die de zorgkantoren ieder jaar maken, staat waar je PGB wel en niet aan mag uitgeven. Bijkomende zorgkosten, die het meest voorkomen, worden nu ook in de wet- en regelgeving opgenomen. Dat is fijn, want daardoor weet je zeker dat je deze extra kosten thuis, die te maken hebben met de thuiszorg ook mag betalen.
 

Het gaat nu om de volgende bijkomende zorgkosten:

  • de consumpties van de zorgverlener bij overwerk;
  • een cursus van de zorgverlener die nodig is om de zorg goed te kunnen geven;
  • entreegeld voor de zorgverlener als hij je zorg verleent op een plek waar entreegeld betaald moet worden.

 

Terugwerkende kracht indicatie PGB 

Je kunt bij een pgb geen indicatie met terugwerkende kracht krijgen. Dit kan wel bij een verblijf in een instelling via zorg in natura.


Zorg in het buitenland PGB

Je kon je PGB eerst maximaal 13 weken voor verblijf buiten Nederland inzetten. Dit wordt uitgebreid naar maximaal één jaar binnen de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De 13-weken termijn blijft wel gelden voor de landen buiten deze gebieden.

Voor palliatief terminale zorg maakt het niet uit in welk land je bent, deze zorg kun je tot maximaal één jaar in het buitenland inzetten.