Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Vergoeding extra kosten COVID-19 voor zorgverleners Wlz

Ook in 2022 is deze beleidsregel; vergoeding extra kosten COVID-19 van toepassing op de zorg zoals verleend middels de Wet langdurige zorg (Wlz) Het gaat daarbij om extra kosten waar zij geen invloed op hebben of gehad hebben.

Om veilige en verantwoorde zorg te kunnen verlenen volgens de richtlijnen van het RIVM zal dat ook in 2022 binnen de langdurige zorg leiden tot extra kosten voor zorgaanbieders. Afhankelijk van welke maatregelen er nog geadviseerd gaan worden.

Vergoeding extra kosten COVID-19


Het gaat hierbij om de volgende Vergoeding extra kosten COVID-19 voor Bron: rijksoverheid 

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen;

Dit betreft een vergoeding voor noodzakelijke kosten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens de daarvoor opgestelde RIVM-richtlijn om verdere besmetting onder zorgpersoneel en kruisbesmetting tussen zorgpersoneel en bewoners te voorkomen.
 

  • Vaccinatiekosten (zowel personele als materiële meerkosten);

Dit betreft een vergoeding van extra personeelskosten die noodzakelijk zijn voor veilig vaccineren van bewoners en/of medewerkers en onvermijdelijke materiële meerkosten die volgen uit noodzakelijke activiteiten om bewoners en/of medewerkers veilig te vaccineren.
 

  • Inzet vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim;

Het is mogelijk een vergoeding te ontvangen voor kosten behorende bij de extra personeelsinzet als gevolg van een hoog ziekteverzuim onder personeel ten opzichte van het ziekteverzuim in 2019. Hieronder wordt ook verstaan het thuis blijven in afwachting van de uitslag van een corona-test of in verband met quarantaine. Dit betekent dat zorgaanbieders, waarbij het ziekteverzuimpercentage in 2022 hoger is dan in 2019 in aanmerking komen voor compensatie van extra personele kosten.

 

  • Extra kosten (vervoer naar) dagbesteding volgend uit het afstandscriterium;

In 2022 kan een maatregel van kracht zijn waardoor anderhalve meter afstand houden verplicht is. Dit leidt er bij (het vervoer naar) de dagbesteding toe dat deze in kleinere groepen kan worden vervoerd, wat kan leiden tot meerkosten.

 

  • De kosten van zelftesten voor zorgpersoneel.

De kosten die zorgaanbieders maken voor zelftesten worden vergoed. De kosten van de zelftesten vallen onder deze regeling. Hiermee kunnen zorgaanbieders de kosten gecompenseerd krijgen.

Meer informatie over deze beleidsregel is te vinden op de website van de Rijksoverheid