Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgbonus Aanvragen (2021) Corona

Zorgbonus aanvragen; Loketten zorgbonus aanvragen 2021 open

Zorgbonus aanvragen

Zorgverleners laten in de strijd tegen COVID-19 al meer dan een jaar een enorme inzet zien. Het kabinet heeft om haar waardering te tonen € 720 miljoen ter beschikking gesteld voor bonussen aan zorgprofessionals. Het aanvraagloket SVB voor deze zorgbonus 2021 is vanaf 15 juni 2021 geopend. PGB-budgethouders beoordelen of hun zorgverleners in aanmerking komen voor het aanvragen van de zorgbonus. Belangrijkste voorwaarde Zorgbonus aanvragen is dat de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege Corona / COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden.

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van € 1.000 netto. Deze bonus, voortkomende uit een motie van de Tweede Kamer, gold voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020: de periode van de eerste golf. Doordat deze bonus breed werd aangevraagd door zorgaanbieders, heeft dat geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget met € 800 miljoen. Voor 2021 is een bedrag van €720 miljoen beschikbaar, dat wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen de € 200 tot € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. Uitbetaling is voorzien voor het eind van 2021.

Zorgbonus aanvragen

PGB-budgethouders die vallen onder de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen, op voorwaarde dat deze in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege Corona / COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Ook voor derden, zoals ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de PGB houder een bonus worden aangevraagd. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen. De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

Voorwaarden Zorgbonus aanvragen

De voorwaarden voor de 2021 bonusregeling zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. Wel zijn er enkele aanpassingen gedaan, waaronder dat de aanvrager van de bonus weet dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt. Ook is de voorwaarde toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan de uitkering van de zorgbonus voor de zorgprofessional.

PGB-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen vanaf 15 juni terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli om 18.00 uur. PGB houders ontvangen bericht van de SVB over het aanvragen van de zorgbonus voor hun zorgverleners.