Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.


Persoonsgerichte dementiezorg ; dementie vriendelijk 

Dementiezorg; Volgens de theorie van Tom Kitwood bestaan onze hersenen bestaan uit een boven – en onderbrein. In de eerste 4 levensjaren ontwikkelt met name het onderbrein. In de jaren erna van 4 tot 25 jaar ontwikkelt zicht het bovenbrein. Het onderbrein regelt met name onze emoties en het gevoel. Het bovenbrein is verantwoordelijk voor het denken, verbanden leggen en redeneren.
Bron: T. Kitwood

dementiezorg


Tot de taken van het Bovenbrein horen:

 • Kunnen plannen
 • Reflecteren
 • Decorum – sociale omgangsvormen
 • Emoties en behoeften beheersen
 • Oorzaak en gevolg begrijpen
 • Initiatief nemen

 

Het Onderbein regelt met name:

 • Impulsief gedrag
 • Emoties
 • Herinneringen ophalen
 • Ordenen en sorteren
 • Spiegelen
 • Reageren van reflexen

 

Bij mensen die lijden aan dementie en hierdoor dementiezorg nodig hebben kan het Bovenbrein beschadigd zijn waardoor functies als plannen, oorzaak gevolg en initiatief nemen minder worden. Terwijl functies als Ordenen en sorteren vanuit het onderbrein nog prima functioneren. Het kan een fijne bezigheid zijn om zodoende spelkaarten of lego te sorteren. Ook het vouwen van de was is een bezigheid die soms nog erg goed gaat.

Mensen met dementie aanspreken op of via het onderbrein wordt Belevingsgerichte dementiezorg genoemd. Mensen die lijden aan dementie zijn vaak wel te bereiken door ze aan te spreken via het gevoel. Door het aanspreken van de juiste emotie zijn mensen die aan dementie lijden wel te bereiken. Mensen die lijden aan dementie kunnen namen van bekenden of zorgverleners vaak niet meer onthouden, maar ze hebben zeker positieve of negatieve gevoelens bij hen. Iemand enthousiast en luchtig ontmoeten kan het ijs al breken. Indien je merkt dat dit niet helpt kan het ophalen van lange termijn herinneringen veel doen en afleiding bieden. Soms is het even zoeken naar de juiste ingang, maar zolang je mee deint en de juiste snaar weet te raken kan een ontmoeting heel waardevol zijn


Belevingsgerichte dementiezorg

Belangrijk is om de persoon met dementie als volwaardig te zien en je aan te passen aan hun belevingswereld. Observeren en geen dingen opdringen, maar langzaam benaderen en mensen in hun waarde laten.

Volgens het model van Kitwood zijn de behoeften en belangen onder te verdelen in een aantal categorieën.

 • Comfort en troost: de behoefte aan warmte, tederheid en troost van anderen. Voor sommige mensen is dit een arm of aanraking; voor anderen bestaat dit uit gehoord worden en aandacht.
 • Identiteit: de behoefte om te weten wie je bent en een goed gevoel te hebben over jezelf. 
 • Gehechtheid: de behoefte om je veilig en geborgen te voelen bij andere mensen. dit kan gaan om herkenning van bijvoorbeeld het huis en persoon. Zorg voor kleine vaste zorgteams.
 • Bezig zijn : de behoefte om onderdeel uit te maken van het leven en je nuttig te kunnen voelen. Pas dit aan op het niveau van de persoon die aan dementie lijdt. 
 • Erbij horen: praat niet over iemand die demeterend is waar degene bij is. Betrek de persoon met dementie zo goed als kan in het gesprek.  Bron: T. Kitwood
   

Belevingsgerichte dementiezorg is gebaseerd op het principe om je te verplaatsen in degene met dementie. Mee te deinen met diens niveau.

Het belangrijkste is om de persoon wel als volwaardig te zien, maar niet meer hetzelfde te verwachten van deze persoon als vroeger.

Als partner of kind van deze persoon is dat heel moeilijk aangezien de persoon verandert en ondanks er vaak uiterlijk niets te zien is, deze persoon wel lijdt aan een ernstige en chronische ziekte. 

dementiezorg ; dementievriendelijk