Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Indien een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven en het uitvoeren van (administratieve) taken bestaat er de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger. Iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimervasculaire dementie of getroffen is door een C.V.A. is vaak op den duur niet meer in staat tot het organiseren van administratieve en zorginhoudelijke taken. 

Er zijn verschillende soorten van vertegenwoodiging waarbij het verschil zit in de mate van zelfstandigheid die iemand nog heeft tot bijvoorbeeld het uitvoeren van administratieve taken of het aangaan van een overeenkomst. 

 

Mentor

Indien iemand niet meer kan zelf kan beslissen over het inzetten van zorg en verpleging kan een mentor worden aangesteld. Lees meer over het mentorschap door hier te klikken. 

Beheer PersoonGebondenBudget (PGB)

Daarnaast kan het aan te raden zijn dat iemand alleen uw finianciele taken uit handen neemt. Indien u het beheer van het PersoonsGebondenBudget door iemand wilt laten overnemen zijn daar een aantal mogelijkheden voor. 

 

Vertegenwoordiger SocialeVerzekeringsBank (SVB)

Als eerste kunt u iemand machtigen om uw zaken te regelen. 

Met een PGB koopt u zelf uw zorg in. Daarvoor moet u veel beslissingen nemen, afspraken maken en uw uitgaven verantwoorden. Deze persoon helpt u met de administratie, maar u blijft zelf verantwoordelijk.

Dat kan op twee manieren:

Gemachtigde

U kunt zelf een persoon machtigen. Dan beslist u zelf wie uw zaken bij ons regelt. U geeft aan wie u machtigt om uw zaken te regelen door dit aan te geven op de Modelzorgovereenkomst SVB.

Wettelijk vertegenwoordiger

Daarnaast kunt u kiezen voor een wettelijk vertegenwoordiger. Een wettelijk vertegenwoordiger regelt uw zaken. Een wettelijk vertegenwoordiger is bijvoorbeeld:
  • de ouder of voogd van een minderjarige (dit is in de wet zo geregeld), of
  • een persoon die door de rechter is aangewezen om uw zaken te regelen (een curator, bewindvoerder of mentor).
 

Uw vertegenwoordiger en het PGB

Regelt uw vertegenwoordiger de zaken rond het PGB voor u. De vertegenwoordiger kan dan namens u: 

  • zorgovereenkomsten ondertekenen
  • gegevens wijzigen
  • informatie bij ons opvragen
  • urenbriefjes en declaraties ondertekenen
  • zaken regelen via Mijn PGB, voorwaarde is wel dat uw vertegenwoordiger inlogt met een eigen DigiD
     

 

Gewaarborgde hulp

Naast deze vertegenwoordiging vereist het zorgkantoor een andere vorm van vertegenwoordiging. Bij het beheren van enkele zwaardere zorgindicaties in een Zorgzwaartepakket (ZZP) is het aanstellen van een Gewaarborgde hulp verplicht gesteld.

Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u bij het zorgkantoor. Ook is hij / zij verantwoordelijk voor alle verplichtingen. Zoals het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste keuze gesprek en het kiezen van goede zorgverleners.

Hebt u een ZZP indicatie voor Verpleging en Verzorging 4, 5, 6 of 7? Of voor Verstandelijke Gehandicaptenzorg 4, 5, 6, 7 of 8? Dan is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als u al een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

Meer informatie over de gewaarborgde hulp leest u hier