Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Particuliere Thuiszorg

Als verpleegkundige in de particuliere thuiszorg werk je diverse diensten voor cliënten met een uiteenlopend ziektebeeld.
De zorg omhelst o.a. terminale thuiszorg, palliatieve thuiszorg, thuiszorg voor clienten die lijden aan een chronische ziekte als de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, dementie etc.
De diensten waarin je werkt varieëren van enkele uren aaneengesloten, diensten overdag of ‘s nachts tot een 24 uurs dienstverlening. De zorgvrager en/of diens familie / vrienden zijn hierin leidend en bepalen de zorgvraag. Natuurlijk gebeurt dit in overleg met en op advies van het bureau.
 

Werken als Zelfstandige

Je werkt als particulier verpleegkundige bij het Verpleeg Collectief als zelfstandige in de zorg. Dit heeft een aantal consequenties. In de eerste plaats ben je niet in dienst van het Collectief en bepaal je in overleg met je collega’s wanneer je werkt en hoeveel je werkt. De invulling van de zorg wordt bepaald door de wensen van de cliënt. De zorg die een cliënt wenst en nodig heeft staat altijd voorop.
Het werken als ZZP’er houdt ook in dat je een degelijke administratie bij zult moeten houden.

Meer informatie en advies hierbij is te verkrijgen op ons kantoor.

Bijscholing volgen

Via het Verpleeg Collectief is het mogelijk om thema-avonden bij te wonen of om training en (bij)scholingen te volgen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het kantoor, voor telefoonnummers en dergelijke zie Meer informatie op deze website.

 

Het Collectief verlangt dat je bij inschrijven de volgende bescheiden overlegt:

 

een kopie van je diploma bij gelijktijdig tonen van het origineel
B.I.G. registratie nummer / formulier
een kopie van je paspoort bij gelijktijdig tonen van het origineel
een bewijs van een afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
een recente pasfoto
een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige in de zorg
Algemeen Gegevens Beheer code ( AGB code )
Bewijs van aansluiting bij een klachtencommissie gezondheidszorg
een Verklaring Omtrent Gedrag