Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zzp'er in de zorg en Belasting ; 5 tips 

Zzp´er in de zorg; Het einde van het jaar nadert weer, een tijd voor veel ondernemers / zzp’er in de zorg om hun gegevens te verzamelen en de administratie op orde te maken. Of op orde te laten maken door een

De Belastingdienst doet een oproep aan ondernemers: check regelmatig en tijdig waar je recht op hebt. Zelfstandig ondernemers in de particuliere thuiszorg hebben recht op verschillende aftrekposten.

Om ondernemers te helpen en ondernemerschap te stimuleren, heeft de Belastingdienst verschillende regelingen die belastingvoordeel geven aan ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Als je hier recht op hebt, mag je een extra bedrag van je winst aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze zelfstandigenaftrek.

Een van de voorwaarden om als zzp’er in de zorg te worden gezien is door voldoende uren aan jouw onderneming te besteden. Het urencriterium gaat verder dan alleen de declarabele uren. Om gebruik te maken van de belastingvoordelen is het nodig dat ondernemers regelmatig checken hoe ze ervoor staan. Als je er pas bij je aangifte inkomstenbelasting achter komt dat je het urencriterium niet haalt, kun je niet meer bijsturen. Dat is zonde, want bij de zelfstandigenaftrek gaat het over 2021 om een bedrag van € 6.670. Belangrijk is het dus om gedurende het jaar het aantal uren bij te houden, waardoor je zo nodig nog bij kunt sturen.

zzp'er in de zorg


Vijf tips voor de zzp'er in de zorg 
 

  1. Houd gedurende het jaar in de gaten hoe jij er voor staat met je bedrijf om gebruik te kunnen (blijven) maken van aftrekposten. En stuur waar mogelijk bij. Denk je dat je hier niet aan voldoet, omdat je door corona minder uren hebt gemaakt? Door corona zijn de regels voor bepaalde periodes versoepeld, waardoor je nu misschien wel voldoet.
  2. Kosten die je maakt om jouw onderneming te sturen of te runnen zijn aftrekbaar van de te betalen Belasting. Niet alle gemaakte kosten zijn aftrekbaar of voor hetzelfde gedeelte aftrekbaar. Bekijk wat de aftrekposten zijn.
  3. Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
  4. Werk aan jouw employability en investeer in jezelf. Middels scholing in verpleegtechnische handelingen kun je als zzp'er in de zorg investeren in jezelf. Op deze manier ben je beter inzetbaar op verschillende adressen en investeer je tevens in jouw onderneming als zzp'er in de zorg. 
  5. Afschrijvingskosten maak er gebruik van. Bij het bepalen van de winst houdt je rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: je trekt die kosten af van de opbrengsten. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je niet direct wilt verkopen, maar die je een aantal jaren in uw onderneming gebruikt. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden. Bedrijfsmiddelen hebt u nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een auto of medische apparatuur. 

     

Was jouw winst vorig jaar te laag om de zelfstandigenaftrek te gebruiken? Dan kun je het bedrag dat je niet gebruikt hebt in de volgende 9 jaar verrekenen. Dit is de ‘niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek’.