Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Operatie in het buitenland / Revalidatie thuis 

Revalidatie thuis

De ziekenhuizen zijn voornemens om de operaties in het ziekenhuis die uitgesteld zijn geweest vanwege Corona in te halen. De wachtlijsten voor een bepaalde behandeling kunnen lang zijn.  Voor sommige medische behandelingen kun je overwegen naar het buitenland te gaan. Voor de meeste mensen is een revalidatie thuis de beste oplossing na een opname in het buitenland. 

De basisverzekering staat een behandeling in het buitenland toe en is verplicht deze te bekostigen. Volgens de Zorgverzekeringswet (ZvW) kun je namelijk voor elke behandeling in alle EU-landen terecht, mits je een verwijzing van de huisarts en eventueel specialist op zak hebt.

Gemiddelde wachttijden voor een operatie

Top 5 operaties met achterstand
1. Staaroperatie: 63 dagen
2. Knie- en heupoperatie: 80 dagen
3. Lies en buikwandbreuk: 67 dagen
4. Spataderen: 51 dagen
5. Operaties bij vrouwen met incontinentieklachten en/of een verzakking, 3 procent: 79 dagen

De basiszorgverzekering biedt weliswaar een wereldwijde dekking, maar de vergoeding van de kosten is slechts tot het in Nederland gangbare tarief. Het kan echter zijn dat een behandeling in het buitenland duurder is. Voor geplande zorg in het buitenland is vaak toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Soms duurt het weken voordat een verzekerde hoort of de zorgverzekeraar akkoord is.

Voorwaarden Vergoeding Buitenlandse operatie

  • De behandeling moet in het verzekerde pakket zitten en voldoen aan de polisvoorwaarden. Net als in Nederland worden alleen behandelingen vergoed waarvoor je verzekerd bent.
  • De behandeling moet wettelijk erkend zijn in Nederland.
  • Is de indicatiestelling juist.
  • Zijn de kosten duidelijk.
  • Eigen risico ben je altijd kwijt natuurlijk.


Volledige vergoeding operatie 

Als in Nederland een internationaal erkende behandeling (nog) niet beschikbaar is, is er binnen de Europese Unie (EU) recht op volledige vergoeding.
Wel moet je de zorgverzekeraar van tevoren op de hoogte stellen.

Als je voor de behandeling in Nederland te lang moet wachten, moet de zorgverzekeraar je toestemming geven voor behandeling in het buitenland. De maximaal aanvaardbare wachttijden per ingreep noemt men de treeknorm.

Zorg die buiten je verzekeringspakket valt, krijg je niet vergoed. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan of de behandeling die je voor ogen hebt wel verzekerd is.

Revalidatie thuis 

Na de operatie of behandeling in het buitenland wil je natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Door inzet van Particuliere thuiszorg is revalidatie thuis mogelijk.