Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Gewaarborgde hulp / PGB

Bij het beheren van enkele zwaardere zorgindicaties in een Zorgzwaartepakket (ZZP) is het aanstellen van een Gewaarborgde hulp verplicht gesteld.

gewaarborgde hulp, pgb gewaarborgde hulp


Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u bij het zorgkantoor. Ook is hij / zij verantwoordelijk voor alle verplichtingen. Zoals het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste keuze gesprek en het kiezen van goede zorgverleners.

Verplichte aanstelling 

Hebt u een ZZP indicatie voor Verpleging en Verzorging 4, 5, 6 of 7? Of voor Verstandelijke Gehandicaptenzorg 4, 5, 6, 7 of 8? Dan is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als u al een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

 

Voorwaarden Gewaarborgde hulp

U kiest zelf wie uw administratieve hulp wordt. Hij of zij moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Zit niet in detentie
 • Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen 
 • Woont maximaal 200 kilometer bij u vandaan (hij/zij mag ook buiten Nederland wonen) 
 • Is geen zorgverlener van u, tenzij u eerste- of tweedegraads familie bent 
 • Krijgt geen vergoeding uit het pgb voor zijn taken als gewaarborgde hulp
 • Heeft geen betalingsproblemen (zoals WSNP, faillissement of uitstel van betaling)
 • Is niet eerder vertegenwoordiger geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • Is aanwezig bij een Bewust Keuzegesprek en/of huisbezoek
 • Is altijd eerste contactpersoon
 • Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren
   

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgen voor een juist ingevuld en ingediend aanvraagformulier, budgetplan en adequate zorgbeschrijving(en);
 • Voeren van een bewuste keuzegesprek met het zorgkantoor (samen met de budgethouder);
 • Inkopen van de juiste zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners;
 • Controleren van declaraties van de zorgverleners en deze declaraties indienen bij de SVB;
 • Aanwezig zijn bij een huisbezoek van het zorgkantoor;
 • Beoordelen of de geleverde zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is;
 • Aansturen van de zorgverleners en de zorg coördineren;
 • Uitvoeren van goed werkgeverschap met de bijbehorende verplichtingen.

 

De administratieve hulp moet aanwezig zijn bij het bewuste keuze gesprek en zal tijdens dit gesprek worden getoetst op geschiktheid. Indien de  hulp niet aanwezig is of indien na afloop een  hulp wordt aangewezen, wordt er een tweede gesprek gepland. Het zorgkantoor toetst op: - Regie - Integriteit . Het zorgkantoor kan additioneel de gewaarborgde hulp verzoeken om een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren.

Voor het aanstellen van de  hulp dient de budgethouder samen met de aspirant hulp de verklaring Gewaarborgde hulp in.