Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgprofiel Wet langdurige Zorg 

Soorten zorgprofielen

Zorgprofiel

 

Er zijn veel verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft. Dit wordt de dominante grondslag genoemd. Er zijn zorgprofielen voor zorg bij:

  • Lichamelijke ziekte en beperkingen door ouderdom (Verpleging en verzorging, VV)
  • Verstandelijke beperking (Verstandelijk gehandicapt, VG en Licht verstandelijk gehandicapt, LVG)
  • Lichamelijke beperking (Lichamelijk gehandicapt, LG)
  • Slechthorendheid of doofheid en spraakproblemen (Zintuiglijk gehandicapt, ZGaud)
  • Slechtziendheid of blindheid (Zintuiglijk gehandicapt, ZGvis)
  • Psychiatrische problematiek waarvoor langer dan 3 jaar opname en behandeling nodig is (GGZ-B)


De Wlz kent 6 verschillende grondslagen waarop een Zorgprofiel kan worden toegewezen.
 

Grondslag Voorbeeld
Somatische aandoening of beperking Lichamelijke ziekte, beperkingen door ouderdom
Psychogeriatrische aandoening of beperking Dementie, ziekte van Alzheimer
Psychiatrische aandoening of beperking Bipolaire stoornis, psychosegevoeligheid
Lichamelijke handicap Zintuiglijke handicap
Verstandelijke handicap Verstandelijke beperking door Down syndroom
Zintuiglijke handicap Problemen met horen en/of zien, spraakproblemen

 

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt de langdurige zorg. De WLZ maakt onderscheid tussen zorg thuis en zorg met verblijf. Zorg thuis is voor mensen die thuis wonen. Vanuit de WLZ kunt u een beroep doen op Begeleiding Individueel, Persoonlijke Verzorging, en Verpleging. Dit zijn de onderdelen van een zorgprofiel. 


Zorg met verblijf is voor mensen die voortdurend nabije zorg nodig hebben, 24 uurszorg. Meestal woont u dan in een zorginstelling, maar dat hoeft niet. U kunt met deze indicatie ook zorg inkopen in de thuissituatie met een PGB. Bewoners van een verpleegtehuis hebben allen een zorgprofiel voor verblijfszorg. Dit zorgprofiel is ook in te zetten voor particuliere zorg thuis. 

Het ZZP De Zorgzwaartepakketten / zorgprofielen (ZZP’s) zijn een onderdeel van de WLZ. Mensen die ‘zorg met verblijf’ nodig hebben krijgen een zorgzwaartepakket. Een zorgzwaartepakket is een hoeveelheid zorg die past bij uw zorgbehoefte ofwel uw zorgzwaarte.
Dat wil zeggen: hoeveel beperkingen u hebt en hoe zwaar die beperkingen zijn.

Bij een lichte zorgzwaarte kunt u veel zelf, maar hebt u wel elke dag hulp of ondersteuning nodig. Bij een hoge zorgzwaarte kunt u zelf weinig: bij veel activiteiten in het dagelijks leven is veel hulp nodig. Bij lichte beperkingen past dus een licht zorgzwaartepakket; bij zware beperkingen een zwaar pakket met veel zorg per week.
Aan elk ZZP is een hoeveelheid zorgtijd gekoppeld, uitgedrukt in uren per week. Wanneer u kiest voor een persoonsgebonden budget krijgt u het budget dat geïndiceerd is. U woont dan thuis.

Uw ZZP / Zorgprofiel is bedoeld voor alle zorg en ondersteuning. Het pakket kan bestaan uit:

• De directe hulp die nodig is (Begeleiding individueel, Persoonlijke Verzorging en Verpleging).
• De behandeling die eventueel in het pakket zit.
• De kosten voor de zorgverleners die overdag, in de avond en ‘s nachts aanwezig zijn.
• De maaltijdvoorziening.
• Ondersteuning bij persoonlijk welzijn, vrijetijdsbesteding, geestelijke zorg.

Aan elk ZZP zit een geldbedrag vast. Dat geldbedrag is gebaseerd op de zorgtijd plus de service die een cliënt kan krijgen. De overheid heeft vastgesteld wat het bedrag is. Het geldbedrag per ZZP is een gemiddeld bedrag. Niet iedere cliënt met een bepaalde zorgzwaarte heeft hetzelfde nodig. Per cliënt zal het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg naar maatwerk streven.

Wilt u meer weten over het inkopen van particuliere thuiszorg via een ZZP (PGB) klik hier.