Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgprofiel VV05/ZZP5- Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
zorgprofiel vv05 dementie zorg thuis, ZZP5

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt de langdurige zorg. De WLZ maakt onderscheid tussen zorg thuis en zorg met verblijf. ZZP5 is een zorgprofiel vanuit de Wlz. Zorg thuis is voor mensen die thuis wonen. Vanuit de WLZ kunt u een beroep doen op Begeleiding Individueel, Persoonlijke Verzorging, en Verpleging.

Zorg met verblijf is voor mensen die voortdurend nabije zorg nodig hebben, 24 uurszorg. Meestal woont u dan in een zorginstelling, maar dat hoeft niet. U kunt met deze indicatie ook zorg inkopen in de thuissituatie met een PGB.  

Het ZZP De Zorgzwaartepakketten / zorgprofielen (ZZP’s) zijn een onderdeel van de WLZ. Mensen die ‘zorg met verblijf’ nodig hebben krijgen een zorgzwaartepakket. Een zorgzwaartepakket is een hoeveelheid zorg die past bij uw zorgbehoefte ofwel uw zorgzwaarte.
Dat wil zeggen: hoeveel beperkingen u hebt en hoe zwaar die beperkingen zijn.

Bij een lichte zorgzwaarte kunt u veel zelf, maar hebt u wel elke dag hulp of ondersteuning nodig. Bij een hoge zorgzwaarte kunt u zelf weinig: bij veel activiteiten in het dagelijks leven is veel hulp nodig. Bij lichte beperkingen past dus een licht zorgzwaartepakket; bij zware beperkingen een zwaar pakket met veel zorg per week.
Aan elk ZZP is een hoeveelheid zorgtijd gekoppeld, uitgedrukt in uren per week. Wanneer u kiest voor een persoonsgebonden budget krijgt u het budget dat geïndiceerd is. U woont dan thuis.

Uw ZZP5 is bedoeld voor alle zorg en ondersteuning. Het pakket kan bestaan uit:

• De directe hulp die nodig is (Begeleiding individueel, Persoonlijke Verzorging en Verpleging).
• De behandeling die eventueel in het pakket zit.
• De kosten voor de zorgverleners die overdag, in de avond en ‘s nachts aanwezig zijn.
• De maaltijdvoorziening.
• Ondersteuning bij persoonlijk welzijn, vrijetijdsbesteding, geestelijke zorg.

Aan elk ZZP zit een geldbedrag vast. Dat geldbedrag is gebaseerd op de zorgtijd plus de service die een cliënt kan krijgen. De overheid heeft vastgesteld wat het bedrag is. Het geldbedrag per ZZP is een gemiddeld bedrag. Niet iedere cliënt met een bepaalde zorgzwaarte heeft hetzelfde nodig. Per cliënt zal het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg naar maatwerk streven.

Wilt u meer weten over het inkopen van particuliere thuiszorg via een ZZP (PGB) klik hier. 

Zorgprofiel VV05 - Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Cliënten met een ernstige vorm van dementie komen in aanmerking voor ZZP5. Zij hebben behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging en zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk. Zij hebben geen greep meer op hun dagelijks leven. Het accent ligt op intensieve begeleiding en ondersteuning van de cliënt. 

Onderdelen van ZZP5:

  • 24-uurszorg / continue toezicht is nodig 
  • het bieden van een veilige omgeving;
  • het aanreiken van structuur om een goed dag-/nachtritme te waarborgen;
  • intensieve hulp, sturing en toezicht omdat het geheugen, de oriëntatie en het denken van de cliënt structurele hiaten vertonen;
  • begeleiding bij het - zo lang mogelijk - intact houden van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de cliënt. Dit betekent dat zelfzorg wordt gestimuleerd. Zo nodig wordt de Persoonlijke Verzorging geheel verzorgd. 

 

Meer informatie over de hoogte van Zorgzwaartepakket ZZP 5 / Zorgprofiel Verzorging & Verpleging 5 klik hier