Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Hoe 24-uurszorg thuis de kwaliteit van leven van uw dierbare kan verhogen


24-uurszorg thuis; Vaste zorgverleners; kleine zorgteams

24-uurszorg thuis; Naarmate onze dierbaren ouder worden, is het gebruikelijk dat zij extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Veel families worstelen met de beslissing of ze hun oudere familieleden moeten verhuizen naar een verpleeghuis of een instelling voor begeleid wonen, of dat ze thuis zorg moeten verlenen. Hoewel beide opties hun voordelen hebben, kan een 24-uurs thuiszorgservice een uitstekende keuze zijn voor degenen die de kwaliteit van leven van hun dierbare willen verbeteren. Met de hulp van een professionele zorgverlener kunnen ouderen zorg op maat ontvangen die voldoet aan hun unieke behoeften in het comfort van hun eigen huis. Van hulp bij dagelijkse activiteiten zoals baden en aankleden tot medicatiebeheer en gezelschap, een 24-uurs thuiszorgservice kan de ondersteuning en gemoedsrust bieden die families nodig hebben. In dit artikel bespreken we de voordelen van 24-uurs thuiszorg en hoe het de kwaliteit van leven van uw dierbare kan verbeteren.

Hoe 24-uurs zorg thuis de kwaliteit van leven kan verbeteren

24-uurszorg thuis; 24 uurszorg is continue zorg thuis, dag en nacht, 7 dagen per week. Bij 24 uurszorg verblijft een zorgverlener, verpleegkundige of verzorgende, bij u in de nabijheid. Het kan zijn dat u deze zorg nodig heeft omdat de zorg nodig is op niet van te voren in te plannen tijden. Dat noemen we onplanbare zorgmomenten. Het kan zijn dat u of uw naaste niet zelf kan veranderen van houding, of hulp nodig heeft bij alle transfers zoals toiletbezoek of het opstaan uit een stoel. Deze zorg kan langdurig of tijdelijk nodig zijn. Onze zorgverleners passen zich aan de behoefte van de zorgvrager aan of dit nu tijdelijk ingezet dient te worden of voor onbepaalde tijd. Naast verzorgende en verplegende taken kunnen onze zorgverleners ook hulp verlenen bij het bestellen van hulpmiddelen en medicatie, het verzorgen van de was en de maaltijden. Daarnaast onderhouden ze contact met overige familieleden en andere medische disciplines als fysiotherapeuten, de huisarts of geriater indien dat gewenst is. 

Naast zorg bij lichamelijk letsel of ongemak is 24 uurszorg ook mogelijk indien er sturing nodig is indien er sprake is van dementie. Deze zorg kan nodig zijn omdat structuur ontbreekt of het dag - nachtritme hersteld dient te worden. De zorgverleners geven sturing zonder dat de client het gevoel heeft de regie over het eigen leven te verliezen. Vaak brengt de zorgverlener weer rust en regelmaat in huis. Ook worden de maaltijden verzorgd waardoor clienten weer goed en regelmatig eten. Doordat gewerkt wordt met kleine vaste zorgteam raken clienten gewend aan de zorgverlener zelfs zonder de zorgverleners bij naam te kennen. Deze vertrouwdheid zorgt vaak voor een goede verstandhouding waardoor achterdocht en weerstand afnemen. 

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg verleent 24-uurszorg thuis. U hoeft met de inzet van 24-uurszorg thuis niet meer te verhuizen naar een verpleeginstelling, hoeveel zorg er ook nodig mocht zijn. Met de 24-uurs zorg thuis van Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kunt ervoor zorgen dat u thuis al de verzorging en verpleging krijgt die u of uw partner nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden. Het Verpleeg Collectief verleent ook tijdelijke 24 - uurszorg indien er sprake is van zorg thuis ter overbugging van een opname of revalidatiezorg. 
 

Vaste zorgverleners , kleine zorgteams

24-uurszorg thuis

Er wordt in de 24 uurzorg thuis gewerkt met een vast zorgteam van professionele zorgverleners, verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6 en Verzorgenden IG. Hierdoor heeft u niet steeds wisselende zorgverleners in huis, maar wordt de zorg verleend door een vast zorgteam. Indien er vervanging van een zorgverlener nodig is door plotselinge uitval als ziekte zal deze zorgverlener worden vervangen door een ander lid van het vaste zorgteam. De zorgverleners wisselen elkaar op vaste tijden af.

 

Bij 24-uurzorg thuis bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis alle verpleging en verzorging die de cliënt nodig heeft. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt met een klein, vast zorgteam per cliënt.

 

Soorten diensten in de 24-uurs thuiszorg

Het zorgteam verleent Persoonlijke Verzorging en Verpleging, maar is daarnaast ook begeleidend. Het team verzorgt ook bijvoorbeeld afspraken met specialist of huisarts. Het zorgteam alarmeert familie of huisarts indien er signalen zijn dat de gezondheid achteruitgaat. De dagindeling wordt opgezet in samenwerking met de cliënt zelf of diens familie indien dit met de cliënt zelf niet meer mogelijk is. Daarnaast zijn onze zorgverleners bevoegd en bekwaam in het verlenen verpleegkundige zorg. Dit betekent dat indien wond – en/of stomazorg, nodig is, palliatieve zorg in de terminale fase of verpleegkundige handelingen uitgevoerd dienen te worden dezelfde persoon deze zorg verleent. Zo nodig wordt een medicatiebeleid gevoerd en uiteraard wordt medicatie verstrekt.

 

Naast verplegende en verzorgende taken verleent de zorgverlener ook 'hand – en spandiensten'. Dit houdt in dat er (samen met de cliënt) boodschappen worden gedaan, de maaltijd wordt bereid. De was wordt verzorgd en de ruimte om de cliënt heen schoon wordt gehouden. Het medicatiebeleid wordt uitgezet en de communicatie met apotheek, huisarts of specialist wordt verzorgd. 


Soorten diensten in 24-uurs zorg thuis

24-uurs thuiszorg kan verschillende soorten diensten omvatten, afhankelijk van de behoeften van de senior en hun familie. Enkele van de diensten die beschikbaar kunnen zijn, zijn onder meer:

Persoonlijke verzorging omvat taken zoals baden, aankleden en eten. Een verzorger kan helpen bij deze taken om ervoor te zorgen dat de senior zich comfortabel en verzorgd voelt.

Medische zorg omvat taken zoals medicatiebeheer, wondverzorging en het controleren van vitale functies. Een verzorger kan helpen bij deze taken om ervoor te zorgen dat de senior de juiste zorg ontvangt.

Gezelschap omvat activiteiten zoals praten, spelletjes spelen en uitstapjes maken. Een verzorger kan helpen bij deze activiteiten om ervoor te zorgen dat de senior sociale interactie heeft en zich niet geïsoleerd voelt.

Huishoudelijke taken omvatten taken zoals schoonmaken van de omgeving om de client heen ( geen uitvoerige schoonmaak ) , wassen en koken. Een verzorger kan helpen bij deze taken om ervoor te zorgen dat de senior in een schone en veilige omgeving leeft.

 

24-uurszorg thuis

24-uurs thuis continue zorg in de directe nabijheid

24-uurszorg thuis wordt vaak ingezet indien er sprake is van onrust en het verlies van structuur of zelfzorg. Dit kan voorkomen indien de cliënt lijdt aan dementie als de ziekte van Alzheimer. Ook een lichamelijke oorzaak waardoor een cliënt zorgbehoevend is op niet planbare momenten kan ervoor zorgen dat er continue een zorgverlener in de directe nabijheid moet verkeren.

Daarnaast kiezen veel cliënten ervoor na ziekenhuis opname thuis te revalideren of indien behandeling niet meer mogelijk is, thuis te sterven. Ook in deze voorkomende gevallen wordt 24 uurszorg thuis ingezet. 


Voordelen van 24-uurs zorg thuis voor ouderen

Veel ouderen willen graag in hun eigen huis blijven wonen, maar hebben hulp nodig bij dagelijkse activiteiten en medische zorg. 24-uurszorg thuis biedt senioren de mogelijkheid om in hun eigen huis te blijven, terwijl ze toch de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Enkele voordelen van 24-uurs thuis zorg zijn:

  • Persoonlijke aandacht

Een van de grootste voordelen van 24-uurs thuis zorg is de persoonlijke aandacht die senioren kunnen ontvangen. In een verpleeghuis of verzorgingstehuis zijn er vaak veel bewoners en is er minder tijd voor individuele aandacht. Met thuiszorg kan een verzorger zich volledig richten op de zorgbehoeften van één persoon en kan deze zorg op maat worden gemaakt.

  • Comfort en vertrouwdheid

Thuiszorg biedt senioren de mogelijkheid om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven. Dit kan comfortabeler en minder stressvol zijn dan verhuizen naar een nieuw huis of een verzorgingstehuis. Senioren kunnen ook hun eigen routines en dagelijkse activiteiten behouden, wat belangrijk kan zijn voor hun gevoel van eigenwaarde. 

  • Flexibiliteit

Met thuiszorg kunnen families de zorg naar hun behoeften aanpassen. Dit kan betekenen dat er op bepaalde momenten van de dag meer zorg nodig is dan op andere momenten, of dat er extra hulp nodig is tijdens speciale gelegenheden. Thuiszorg kan flexibel worden aangepast om aan de behoeften van de senior en hun familie te voldoen.


Hoe 24-uurszorg thuis de kwaliteit van leven kan verbeteren

24-uurs zorg thuis kan de kwaliteit van leven van senioren op veel manieren verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop thuiszorg kan helpen:

  • Voorkomen van eenzaamheid

Eenzaamheid kan een groot probleem zijn voor senioren, vooral voor degenen die alleen wonen of die ver weg wonen van hun familie. Met thuiszorg kunnen senioren regelmatig gezelschap hebben van hun verzorger, wat kan helpen om eenzaamheid te voorkomen en sociale isolatie te verminderen.

  • Verbetering van de gezondheid

Particuliere thuiszorg kan helpen de gezondheid van senioren te verbeteren door ervoor te zorgen dat ze hun medicijnen op tijd innemen en dat ze een gezonde voeding en lichaamsbeweging krijgen. Verzorgers kunnen ook helpen bij het beheren van chronische aandoeningen zoals diabetes en hoge bloeddruk.

  • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten

Particuliere thuiszorg kan senioren helpen bij dagelijkse activiteiten zoals baden, aankleden en eten. Dit kan een groot verschil maken voor senioren die moeite hebben met deze activiteiten en kan hen helpen om zelfstandig te blijven wonen.

  • Verhoogde veiligheid

Particuliere thuiszorg kan ook helpen de veiligheid van senioren te vergroten. Verzorgers kunnen helpen bij het voorkomen van valpartijen en andere ongevallen, en kunnen ervoor zorgen dat senioren hun huis veilig houden.

 

Veelgestelde vragen over 24-uurs zorg thuis


Belangrijke overwegingen bij het kiezen van 24-uurs zorg binnen de WLZ

Bij het kiezen van 24-uurszorg thuis binnen de WLZ zijn er een aantal belangrijke overwegingen waar je rekening mee moet houden. Deze keuze kan een grote impact hebben op het leven van de persoon die zorg nodig heeft en ook op de familieleden die betrokken zijn.

Een van de belangrijkste aspecten is het vinden van een particuliere zorgverlener die voldoet aan de specifieke behoeften van de zorgvrager. Het is belangrijk om te kijken naar de expertise van de zorgverleners en of zij gespecialiseerd zijn in de zorg voor de specifieke aandoening of ziekte van de persoon. 

Daarnaast is het ook cruciaal om naar de kwaliteit van de zorg te kijken. Dit kan onder andere worden beoordeeld aan de hand van de tevredenheid van andere cliënten. Het is ook belangrijk om te onderzoeken of de zorgverlener voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen.

Door deze belangrijke overwegingen in gedachten te houden, kunt u een weloverwogen keuze maken bij het kiezen van 24-uurszorg thuis binnen de WLZ.

Inzicht in de WLZ (Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (WLZ) is een regeling in Nederland die langdurige zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een chronische ziekte, beperking of ouderdomsproblemen. Binnen de WLZ is er de mogelijkheid om te kiezen voor 24-uurs zorg, waarbij de zorgontvanger continue zorg en ondersteuning ontvangt. Dit kan in een zorginstelling zijn, zoals een verpleeghuis, of in de thuissituatie met behulp van particuliere thuiszorg.

Voordelen van 24-uurs zorg binnen de WLZ

Om de juiste keuze te maken bij het kiezen van 24-uurs zorg thuis binnen de WLZ, is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de wet zelf. De WLZ is gericht op het bieden van langdurige zorg aan mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Het is bedoeld voor mensen met een blijvende beperking of aandoening die leidt tot een langdurige behoefte aan zorg. De zorg en ondersteuning binnen de WLZ wordt gefinancierd door de overheid en valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren.

Overwegingen bij de keuze voor 24-uurs zorg thuis binnen de WLZ

24-uurszorg thuis binnen de WLZ biedt verschillende voordelen voor zowel de zorgontvanger als de familieleden. Een van de belangrijkste voordelen is de continue beschikbaarheid van zorg en ondersteuning. Dit zorgt voor gemoedsrust, wetende dat er altijd iemand aanwezig is om te helpen bij de dagelijkse activiteiten en medische zorg. Daarnaast biedt 24-uurszorg thuis vaak ook een sociaal aspect, waarbij de zorgvrager vaak onder begeleiding weer deel kan nemen aan het sociale leven door ergens koffie te gaan drinken of bij familie op bezoek te gaan, 

Een ander voordeel van 24-uurszorg thuis binnen de WLZ is de gespecialiseerde zorg die geboden kan worden. Zorgverleners die gespecialiseerd zijn in bepaalde aandoeningen of ziekten als ALS of de ziekte van Parkinson kunnen zorg op maat bieden en hebben vaak experts die bekend zijn met de specifieke behoeften van de zorgontvanger. Dit kan leiden tot een betere kwaliteit van zorg en een hogere levenskwaliteit voor de zorgvrager. 

Het inschatten van de behoeften van het individu

Bij het kiezen van 24-uurs zorg thuis binnen de WLZ zijn er verschillende belangrijke overwegingen die u in gedachten moet houden. Deze overwegingen kunnen u helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing die aansluit bij de behoeften van de zorgontvanger en de familieleden.

Het vinden van een geschikte 24-uurszorg thuis zorgverlener binnen de WLZ

Het is essentieel om de specifieke behoeften van de persoon die zorg nodig heeft te beoordelen. Dit omvat het identificeren van de medische en persoonlijke zorgbehoeften, evenals eventuele speciale vereisten of voorkeuren. Het is belangrijk om te kijken naar de aard van de aandoening of ziekte, de verwachte progressie en de impact ervan op de dagelijkse activiteiten en zelfstandigheid van de persoon.

Het vinden van een zorgverlener binnen de WLZ die voldoet aan de behoeften van de zorgontvanger is een belangrijke stap. Het is belangrijk om te kijken naar de expertise en ervaring van de zorgverleners, evenals naar de beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg als dit nodig is. Het is ook belangrijk om te overwegen of de zorgverlener in staat is om te voldoen aan eventuele speciale behoeften of voorkeuren van de zorgvrager. 

Financiële overwegingen voor 24-uurs zorg thuis binnen de WLZ

Het is belangrijk om de financiële aspecten van de zorg te overwegen, zoals de vergoedingen en eigen bijdragen die van toepassing kunnen zijn. Het is ook belangrijk om te kijken naar eventuele mogelijke financiële ondersteuning of subsidies die beschikbaar zijn om de kosten te helpen dekken. Vanuit de Wlz is het mogelijk om een Persoonsgebonden Budget aan te vragen bij het zorgkantoor

Bij het kiezen van 24-uurszorg thuis binnen de WLZ zijn er verschillende belangrijke overwegingen om rekening mee te houden. Het is essentieel om de behoeften van de zorgontvanger te beoordelen, een geschikte zorgverlener te vinden, de kwaliteit van de zorgverleners te evalueren, financiële overwegingen te maken en de beschikbare ondersteuning en hulpbronnen te onderzoeken. Door deze belangrijke overwegingen in gedachten te houden, kunt u een weloverwogen beslissing nemen die de beste zorg en ondersteuning biedt voor de zorgontvanger en de familieleden.