Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

BIG herregistratie als zelfstandig verpleegkundige / zzp verpleegkundige herregistratie 

Big herregistratie;  De BIG Herregistratie voor ZZP Verpleegkundigen: alles wat je moet weten

Big herregistratie ; Als je als ZZP-verpleegkundige het herregistratieproces soepel en efficiënt wil doorlopen, moet je een aantal stappen volgen. Van het begrijpen van het belang van herregistratie tot het kennen van de belangrijkste deadlines en vereisten. Of je nu een doorgewinterde ZZP verpleegkundige bent of nieuw in het vak, belangrijk is dat je de essentiële informatie en middelen hebt om het herregistratieproces met vertrouwen te doorstaan. 

Introductie van BIG herregistratie voor ZZP verpleegkundigen

De BIG- herregistratie, of 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg' registratie, is een verplicht proces voor ZZP-verpleegkundigen in Nederland. Het is een wettelijke verplichting die de kwaliteit en veiligheid van zorgprofessionals, waaronder ZZP-verpleegkundigen, waarborgt. De BIG-registratie staat onder toezicht van het BIG-register, dat verantwoordelijk is voor het bijhouden van het register van zorgprofessionals die voldoen aan de vereiste normen voor opleiding, training en professioneel gedrag. Als ZZP verpleegkundige is het cruciaal om het belang van BIG registratie te begrijpen en de implicaties die het heeft op je professionele carrière.

big herregistratie

Wat is BIG herregistratie en waarom is het belangrijk?

BIG registratie is een formele erkenning van je beroepskwalificaties en bekwaamheid als ZZP verpleegkundige. Het geeft opdrachtgevers en clienten de zekerheid dat je voldoet aan de normen die nodig zijn om veilig en effectief te kunnen werken. Met het behalen van de BIG-registratie laat je zien dat je je inzet om professionele standaarden te handhaven en het vertrouwen te behouden van degenen die je van dienst bent. Het biedt ook mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en specialisatie binnen de gezondheidszorg.

Vereisten voor BIG herregistratie van ZZP verpleegkundigen

Om als ZZP verpleegkundige in aanmerking te komen voor BIG registratie moet je aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn onder andere het hebben afgerond van een geaccrediteerde verpleegkundige opleiding, het beschikken over de benodigde competenties en het vertonen van goed professioneel gedrag.  Voldoen aan deze eisen is essentieel voor een succesvolle herregistratie.

Herregistreren als zzp verpleegkundige

Als u wilt blijven werken als verpleegkundige, dan moet je je herregistreren in het BIG-register. Je kunt jezelf herregistreren als je voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis. Iedere 5 jaar moet je je als zzp verpleegkundige laten herregistreren. Aan deze herregistratie is een termijn verbonden. Je kunt jouw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met jouw DigiD in mijn BIGregister. 


Werkervaringseis verpleegkundige herregistratie 

In een periode van 5 jaar moet je 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader verpleegkundigen. 

Meer informatie over de werkervaringseis.

Hoe toon je jouw werkervaring aan?

Werkervaring betreft zorg in de individuele gezondheidszorg, direct verleende lichamelijk zorg dus. Een jaaroverzicht met de gewerkt uren, facturen en verklaringen van verschillende opdrachtgevers in de zorg kunnen als bewijs worden aangevoerd. Wel moeten deze bewijsmiddelen aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden werkervaringseis 

 • een start- en einddatum 
 • hoeveel uur je per periode hebt gewerkt;
 • in welke functie je per periode hebt gewerkt;
 • welke werkzaamheden je per periode hebt verricht;
 • op welk niveau je de werkzaamheden hebt uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden mogen worden gerekend tot het deskundigheidsgebied;
 • welke werkzaamheden vallen onder het verlenen van gezondheidszorg aan individuele personen.
 • Ondertekende verklaring van jouw opdrachtgever waarin staat hoeveel uur er is ingekocht voor verpleging en verzorging en wat daar voor is betaald
 • Zorgovereenkomst(en). Hiermee toon je de categorie van de werkzaamheden en eventueel het aantal uren aan.
 • Zorgplan(nen). Hiermee toon je de inhoud van jouw werkzaamheden aan.
 • Salarisstroken Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. Je kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken

  Toelichting: als je de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.

Herregistratie en zzp’erschap
Voor zzp’ers is er een apart formulier dat rekening houdt met de omstandigheden van de zzp’er. Dat formulier vind je hier. Dit formulier moet door een boekhouder of accountant ingevuld worden. Ook zzp’ers moeten hun werkervaring aan kunnen tonen. Het gaat hier om de directe medische zorg aan personen. Door verklaringen van opdrachtgevers of leden van een samenwerkingsverband kun je deze werkervaring aantonen. Indien je rechtstreeks gedeclareerd hebt aan een zorgverzekeraar dan kun je ook deze documenten gebruiken als bewijsmateriaal.

Verklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar

Steeksproef gewijs vraagt het register zorgverleners om documenten aan te leveren als bewijs van hun werkervaring. Een mogelijk bewijsstuk is een verklaring van jouw administrateur. Zie onderstaande voorbeeldverklaring. Deze ‘Verklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar’ is een voorbeeld. De verklaring kan naar behoefte aangepast worden. Zo kan in plaats van mee-ondertekening door de administrateur/accountant gekozen worden voor een separate samenstellingsverklaring van de administrateur/accountant. 

De verklaring wordt door de administrateur/accountant volgens de geldende richtlijnen van de branche ingevuld en ondertekend. De administrateur moet in ieder geval geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

 

Scholingseis verpleegkundige herregistratie

Wanneer je niet aan de werkervaringseis voldoet, kun je je herregistreren door het aantonen van gevolgde scholing. Dit betekent dat je een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Scholing voor herregistratie is iets anders dan reguliere bijscholing.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC);
 • een HBO-V diploma (de diplomadatum van het HBO-V diploma + 5 jaar bepaalt uw nieuwe uiterste herregistratiedatum);
   

Let op: een certificaat of diploma van een gespecialiseerde verpleegkundige (vervolg)opleiding  (denk aan oncologie-, intensive care-, diabetes- of ambulanceverpleegkundige) is géén erkend bewijs van scholing voor herregistratie.  

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Voor het verkrijgen van een PRC moet je een examen afleggen. Het certificaat mag op het moment dat je herregistratie aanvraagt maximaal 2 jaar oud zijn. Je hoeft het PRC alleen op te sturen als De BIG registratie hierom vragen. Je ontvangt hier een apart bericht over.

Voorbereiden op het PRC-examen

Op de website herregistratiewetbig.nl van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs leest u hoe je je kunt voorbereiden op het examen. Hier vind je ook verschillende organisaties die scholingsprogramma's aanbieden. Je bent niet verplicht om scholing te volgen voordat je jezelf aanmeldt voor het examen.

Begin op tijd

Een scholingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Over het algemeen wordt het ook als een pittig examen ervaren. Bereid je goed voor en neem er voldoende tijd voor om je goed voor te bereiden. 

Aanmelden voor examen

Op herregistratiewetbig.nl kun je je ook direct aanmelden voor het examen. 

PRC behaald bij Consortium Beroepsonderwijs?

Dan kun je het certificaat uploaden in jouw digitale dossier op 'Mijn BIG-register'. Het BIG-register controleert de echtheid van het certificaat rechtstreeks bij Consortium Beroepsonderwijs.