Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgkantoor zoeken

Zorgkantoor zoeken: Heeft u langdurig intensieve zorg of toezicht nodig en is verpleeghuisopname eigenlijk noodzakelijk, maar u wilt liever thuis blijven wonen? Dan komt u in aanmerking voor PGB zorg die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Uw zorgkantoor regelt die WLZ-zorg.

Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de WLZ valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland.

Nadat het C.I.Z. een indicatie voor zorg heeft afgegeven wordt deze indicatie doorgegeven aan het kantoor. Deze bepaalt vervolgens wat de hoogte van het budget zal zijn waarmee particuliere thuiszorg kan worden ingekocht.

Wilt u de zorg zelf inkopen, waardoor u zelf bepaalt welke vaste zorgverleners de zorg verlenen en op welk tijdstip, dan kunt u kiezen voor PGB zorg.
 

Zorgkantoor zoeken

Wat zijn de taken van het zorgkantoor in het voorzien van een zorgbehoefte.

Bent u op zoek naar professionele thuiszorg die aansluit bij uw specifieke zorgbehoeften? Lees hier hoe het zorgkantoor zoeken werkt.

Het Zorgkantoor zoeken is een uitvoerend overheidsorgaan.

Zorgkantoren hebben de taak om uitvoering te geven aan het Nederlands zorgbeleid. Thuiszorg die wordt verleend vanuit de Wet Langdurige zorg ( Wlz ) De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de basiszorg en verzekerde zorg ( niet vallend onder de Wlz ) Of het nu gaat om ouderenzorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg, het zorgkantoor is hier verantwoordelijk voor.  De zorgkantoren zijn gevestigd in verschillende regio's en bieden een breed scala aan zorgdiensten om aan specifieke behoeften te voldoen. U kunt het voor u betreffende zorgkantoor opzoeken op de website van alle zorgkantoren Nederland.

Zorgkantoor heeft inzicht in verschillende zorgbehoeften

Iedereen heeft unieke zorgbehoeften, en bij het Particuliere thuiszorg Verpleeg Collectief begrijpen we dat maar al te goed.  Ons team van zorgprofessionals is getraind om te luisteren naar uw behoeften en u te helpen de juiste zorg te krijgen. Of u nu hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten, medische zorg of emotionele ondersteuning, wij zijn er om u te helpen.

Voordelen van het kiezen voor particuliere thuiszorg

Daarnaast werken we nauw samen met andere zorgverleners en instanties om ervoor te zorgen dat u de nodige ondersteuning krijgt. Of het nu gaat om het coördineren van medische afspraken, het regelen van hulpmiddelen of het bieden van psychologische ondersteuning, wij zorgen ervoor dat al uw zorgbehoeften worden vervuld.

Diensten van het zorgkantoor

Het zorgkantoor organiseert een breed scala aan zorgdiensten om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Deze diensten omvatten onder andere thuiszorg, persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, palliatieve zorg en individuele begeleiding.

Bij particuliere thuiszorg begrijpen we dat geen twee mensen dezelfde zorgbehoeften hebben. Daarom stellen we persoonlijke zorgplannen op die zijn afgestemd op uw individuele behoeften en voorkeuren. Onze zorgplannen omvatten alles, van medische zorg en medicatiebeheer tot emotionele ondersteuning en hulp bij dagelijkse activiteiten.


Betaling via zorgkantoor zoeken

Het zorgkantoor sluit contracten af met aanbieders van langdurige zorg. Zoals aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Indien u er voor kiest om de zorg zelf te organiseren heeft het zorgkantoor niet een uitvoerende maar een controlerende functie. Indien u bij het zorgkantoor een Omzetting van uw Indicatie voor zorg in een PGB wilt aanvragen kan het zorgkantoor deze aanvraag controleren en goedkeuren. Ook na de toekenning van een PGB heeft het kantoor een controlerende functie door te kijken of er kwalitatief goede zorg wordt ingekocht. Deze controle door het zorgkantoor vindt plaats door het aanleveren van formulieren en afleggen van huisbezoeken.

Uw keuze voor een PGB geeft u of uw cliënt ondersteuner aan op het aanvraagformulier voor Langdurige Zorg. Het kantoor zal u nu benaderen voor een ‘bewuste keuze gesprek’. Hierin wordt toegelicht wat de rechten en plichten zijn van de budgethouder. Ook wordt beoordeeld of de budgethouder of zijn vertegenwoordiger capabel is om het budget te beheren. Het zorgkantoor vraagt vervolgens om de modelovereenkomsten van opdracht en zorgbeschrijvingen met uw zorgverleners. Deze worden door het kantoor gecontroleerd. Voor het verlenen van professionele particuliere thuiszorg gelden maximaal gestelde tarieven. De tarieven van het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg vallen ruim onder deze maximaal gestelde tarieven. U kunt derhalve meer zorguren inkopen voor uw geïndiceerde budget.

Het kantoor controleert daarnaast middels de zorgbeschrijvingen of u de zorg inkoopt die is geindiceerd en of deze zorg kwalitatief verantwoord is. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt enkel gediplomeerde zorgverleners. Daarnaast worden de zorgverleners van het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg geselecteerd op ervaring, kennis en vaardigheden, voorkomen en flexibiliteit.