Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Indicatie zorg; Indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Indicatie zorg, Indicatiestelling CIZ
Indicatie zorg; Heeft u 24-uurszorg en/of permanent toezicht nodig?
Dan komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wet Landurige Zorg (WLZ) Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u voor deze zorg in aanmerking komt.

Door het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget (PGB) vanuit de WLZ kunt u particuliere thuiszorg inzetten.

 

Centrum Indicatiestelling Zorg

Om WLZ-zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Het CIZ geeft deze indicatie af. Dit gebeurt op basis van landelijke regels. De beoordeling is daardoor overal in het land hetzelfde. In de indicatie staat dat u in aanmerking komt voor WLZ - zorg. In het besluit staat ook uw zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) : een aanduiding van de hoeveelheid zorg die u nodig heeft.
De WLZ heeft ook subsidieregelingen: voor gespecialiseerde behandeling bij een lichamelijke aandoening of bij dementie, en voor ADL-assistentie in uw eigen huis. Het CIZ geeft ook hiervoor indicaties af. Ook voert het CIZ de subsidieregeling voor eerstelijns verblijf uit.

 

Herindicatie

Indicaties voor WLZ - zorg zijn bijna altijd onbeperkt geldig. Een herindicatie is alleen nodig als uw zorgvraag verandert en u een ander zorgprofiel nodig heeft, bijvoorbeeld als de zorgbehoefte toe of afneemt.

 

Hoe werkt het CIZ?

Het CIZ: Ontvangt uw aanvraag voor WLZ-zorg. U kunt de aanvraag zelf indienen, of iemand anders kan dat voor u doen. Bijvoorbeeld uw huisarts of een familielid. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kan de aanvraag voor een zorgindicatie ook voor u indienen. Wilt u hierover meer informatie neem dan contact met ons op.

Het CIZ beoordeelt vervolgens de aanvraag. Het CIZ raadpleegt hiervoor de behandelende medici indien dit is aangegeven. Een medewerker van het CIZ komt vervolgens bij u thuis om de aanvraag voor zorg door te nemen met u. Hierna neemt het CIZ een indicatiebesluit en stuurt dat naar u toe. Het CIZ verleent zelf geen zorg. Het CIZ is een onafhankelijke indicerende instelling.

Indicatiebesluit naar zorgkantoor

Als u in aanmerking komt voor Wlz-zorg, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u toe. Is het besluit positief? Dan krijgt het zorgkantoor in uw regio een digitale kopie. Het zorgkantoor bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB. Ook hierover krijgt u weer schriftelijk bericht.