Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Tarieven PGB 2024

Tarieven PGB; De hoogte van het budget van een PersoonsGebonden Budget is afhankelijk van de indicatie in een zorgzwaarte. Deze zorgindicatie wordt uitgedrukt in een ZorgzwaartePakket (ZZP).
Voor de Verpleging en Verzorging zijn dit 10 Zorgzwaartepakketten. (ZZP VV4 t./m. ZZP VV10)  

Zoals elk jaar worden dit jaar ook de tarieven PGB aangepast. De nieuwe tarieven in de wet langdurige zorg (Wlz) worden op 1 januari 2024 ingevoerd. Het is een indexering van budget en tarieven, dat wil zeggen aangepast aan de prijsstijgingen. De indexering tarieven pgb voor het jaar 2024 is 6.37%. Zie voor het complete overzicht per zorgprofiel Tarieventabel 2024. 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een belangrijke pijler van het Nederlandse zorgstelsel en heeft tot doel ervoor te zorgen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben, de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Deze wet is van toepassing op personen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het doel van de Wlz is om ervoor te zorgen dat deze mensen toegang hebben tot de noodzakelijke zorg en ondersteuning, zodat ze een waardig en zelfstandig leven kunnen leiden.

De Wlz voorziet in een breed scala aan langdurige zorgdiensten, waaronder verblijf in een zorginstelling, thuiszorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen met een langdurige zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De Wlz is bedoeld om een vangnet te bieden voor diegenen die niet in staat zijn om zelfstandig de benodigde zorg en ondersteuning te regelen of te betalen. Het is een sociale voorziening die ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot de zorg die hij of zij nodig heeft, ongeacht zijn of haar financiële situatie.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je een indicatie krijgt voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ kijkt ook welk zorgprofiel bij jouw situatie past en hoeveel zorg je nodig hebt. Achter je zorgprofiel staat een getal. Dat is je zorgzwaartepakket (zzp). Hoe hoger je zzp, hoe meer zorg je nodig hebt.

U vindt uw zorgprofiel en zzp in het indicatiebesluit van het CIZ. Uw zorgprofiel geeft aan hoe hoog uw budget is. 

Met deze Wet Landurige Zorg ( W.L.Z.) indicatie is het mogelijk om te worden opgenomen ( verblijf ) in een instelling. Dit hoeft echter niet. Men kan er ook voor kiezen om dit budget in eigen beheer te houden ( uitgevoerd middels trekkingsrecht door de S.V.B.) om er zelf particuliere thuiszorg voor in te zetten. Alle indicaties, met uitzondering van ZZP VV9b ( revalidatie ) , zijn om te zetten in een P.G.B. De zorgvraag dient namelijk te zijn geindiceerd voor een periode langer dan 1 jaar. Revalidatie is als Zorg In Natura wel mogelijk. 

 

Tarieven PGB

Tarieven PGB /  Particuliere thuiszorg

Tarieven PGB voor particuliere thuiszorg kunt u vinden op het tariefoverzicht dat wij u graag op verzoek toesturen.
Wanneer u zorg nodig heeft kunt u in aanmerking komen voor een PersoonsGebonden Budget (PGB). Een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg ( W.L.Z.), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) of ZorgverzekeringsWet kan aan iedere Nederlander, die zorg nodig heeft, worden toegekend. Hiermee verkrijgt u een budget waarmee u zelf de benodigde zorg kunt inkopen.Het Verpleeg Collectief heeft ruime ervaring met PGB's en is u graag van dienst bij de aanvraagprocedure.

Zie voor meer informatie PersoonsGebonden Budget op deze website

Heeft u al een indicatie voor zorg en wilt u deze Zorg In Natura indicatie (Z.I.N.) om laten zetten in een PersoonsGebonden Budget dan vindt u het Omzettingsformulier Z.I.N. naar een P.G.B. hier. Dit omzettingsformulier dient te worden ingevuld door de zorgvrager en te worden verzonden aan het Zorgkantoor. De tarieven particuliere thuiszorg zijn lager dan de tarieven voor reguliere zorg waardoor u meer zorguren in kunt kopen voor hetzelfde budget. U kunt tevens telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over de tarieven particuliere thuiszorg.
 

In onderstaande tabel staan de jaarbedragen genoemd van de PGB's ZZP VV. Door het maken van een budgetplan is te begroten hoeveel particuliere thuiszorg er kan worden ingezet om de zorg in de thuissituatie zo lang mogelijk te handhaven. 

 

Meer informatie gewenst over het PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) klik hier