Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Meer PGB; 5 regelingen tot het aanvragen van meer budget voor zorg thuis (PGB)

Meer PGB

 

Meer PGB, Soms is een indicatie voor zorg thuis niet voldoende om de particuliere zorg in te kopen die nodig is om goed verzorgd thuis te wonen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er 24 uurszorg thuis nodig is vanwege onplanbare zorg behoefte of 24 uurs benodigd toezicht. We spreken van een onplanbare zorg behoefte indien een zorgvrager hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld de toiletgang, een verstoorde mobiliteit – valgevaar en transfers.

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er enkele regelingen voor mensen die meer zorg nodig hebben dan ze met hun budget kunnen inkopen.

 

Deze 5 regelingen zijn:

 

 • Extra kosten thuis: maximaal 25% extra budget voor zorg thuis.
 • Terminale zorg: extra zorg in de laatste fase van het leven. ( prognose 3 maanden )
 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen: dit gaat om verpleging na ontslag uit het ziekenhuis die noodzakelijk is vanwege een medisch-specialistische behandeling.
 • Meerzorg: als er minstens 25% meer zorg nodig is dan het best passende zorgprofiel biedt.
 • Persoonlijk Assistentie Budget: als het van levensbelang is om 24 uur per dag direct hulp beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld vanwege ademhalingsondersteuning.

 

Extra Kosten Thuis ( EKT ) 

De zorg die u zelf inkoopt mag normaal gesproken niet duurder zijn dan de zorg in een zorginstelling. Voor enkele mensen is dat anders. Als zij verantwoord thuis kunnen blijven wonen, kan hun budget met maximaal 25% opgehoogd worden. Met elk zorgprofiel kunt u maximaal 25 % extra budget ontvangen. Uw zorgkantoor beoordeelt dit. Zij kijken onder andere hoeveel van uw huidige budget al is besteed en of de huidige zorg doelmatig wordt ingezet.

U vraagt dit budget aan door een zorgplan en/ of budgetplan naar uw zorgkantoor te sturen. In het plan schrijft u welk budget u nodig heeft voor de zorg. U kunt ook het aanvraagdocument voor meerzorg gebruiken.

 

Terminale zorg Thuis / Palliatief Terminale Zorg ( PTZ ) 

(Palliatief) terminale zorg (PTZ) is zorg in de laatste levensfase, als de levensverwachting korter is dan drie maanden. U krijgt dan geen behandeling om te herstellen of langer te leven, maar bijvoorbeeld pijnbestrijding en andere zorg waardoor u zich zo goed mogelijk blijft voelen.

U kunt het budget dat hoort bij uw zorgprofiel gebruiken voor deze zorg. Is dit budget niet voldoende? Dan kunt u extra geld ontvangen. U hoeft hiervoor geen nieuwe indicatie aan te vragen bij het CIZ er wordt een uitbreiding van het bestaande zorgprofiel toegekend voor deze zorg in de laatste levensfase.  U stuurt twee documenten naar uw zorgkantoor:

 • Een verklaring van uw arts over uw levensverwachting.
 • Een PTZ-budgetplan waarin u de benodigde zorg omschrijft en aangeeft wat deze zorg kost.

Het zorgkantoor kan dit extra budget maximaal één jaar toekennen en kan na 3 maanden nog een keer worden verlengd met 3 maanden.

 

Gespecialiseerd Verpleegkundig handelen

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen gaat om verpleging na ontslag uit het ziekenhuis die noodzakelijk is vanwege een medisch-specialistische behandeling. Dit kan bijvoorbeeld als de medisch-specialist wondverzorging of het toedienen van injecties voorschrijft.

U kunt deze zorg uit uw gewone pgb budget financieren. Is het niet voldoende , dan is het mogelijk extra budget aan te vragen bij het zorgkantoor.

U kunt het extra budget als volgt aanvragen:

 • U krijgt van het ziekenhuis een overdrachtsformulier waarin de medisch specialist aangeeft welke extra verpleging u tijdelijk nodig heeft.
 • U dient dit formulier in bij het zorgkantoor, met een budgetplan dat alleen is gericht op de gespecialiseerde verpleging.
 • Het budget wordt direct na de aanvraag toegekend wanneer de kosten niet uit uw gewone budget kunnen worden gefinancierd.
 • Het budget is zo hoog als nodig is om de verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is.
 • Het budget wordt voor 3 maanden toegekend en kan verlengd worden na herbevestiging door de medisch specialist.

 

Meerzorg bij een PersoonsGebonden Budget ( PGB ) 

 

Het CIZ heeft onderzocht welk zorgprofiel het beste past bij uw zorgbehoefte. Is uw zorgvraag veel groter dan dit best passende profiel? Dan kan meerzorg mogelijk zijn. Meerzorg is extra budget om zorg in te kopen bij een extreme zorgbehoefte.

Er zijn wel enkele voorwaarden en geldt enkel voor bepaalde zorgprofielen

 

 • U heeft minimaal 25 % meer zorg nodig dan mogelijk is met uw zorgprofiel. Het zorgkantoor beoordeelt of u die extra zorg nodig heeft.
 • Het CIZ heeft u één van deze zorgprofielen toegekend:

VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG)

VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (7 VG)

VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG)

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (5 LG)

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (6 LG)

LG Wonen met zeer intensieve verzorging (7 LG)

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (3 ZGaud)

ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (5 ZGvis)

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7 VV)

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (8 VV).

 

Als budgethouder moet u (of uw gewaarborgde hulp) meerzorg zelf aanvragen. Bij zorg in natura (ZIN) vraagt de zorgaanbieder meerzorg aan.

Voor meer informatie kunt u contact openen met het zorgkantoor.

 

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

Het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is bedoeld voor mensen die volledig de regie kunnen voeren over hun eigen leven, die meedoen in de maatschappij maar die vanwege een medische noodzaak 24-uurs toezicht nodig hebben.

Het PAB kan alleen via een persoonsgebonden budget (pgb) worden ingezet. Als u al een pgb heeft, kunt u het PAB direct aanvragen.

 

 • Een PAB is alleen mogelijk als u één van deze zorgprofielen heeft :
   

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (5LG);

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (6LG);

LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (7LG);

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7VV);

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (8VV).

 

 • Daarnaast moet u voldoen aan deze voorwaarden:

Er is een medische noodzaak voor 24 uurs toezicht om levensbedreigende situaties te voorkomen;

U bent 18 jaar of ouder;

U heeft geen cognitieve beperkingen;

U kunt zelf de taken en verplichtingen die horen bij een pgb uitvoeren en nakomen10;

U kunt zelf uw zorgverleners en mantelzorgers aansturen, hun werkzaamheden afstemmen en zo komen tot verantwoorde zorg;

U doet actief mee in de maatschappij door bijvoorbeeld te werken of een opleiding te volgen.