Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Oorzaken val ouderen; Nachtelijk toiletbezoek grootste oorzaak vallen bij ouderen 

Oorzaken val ouderen; Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt jaarlijks toe. Uit cijfers van het CBS tot 2021 blijkt dat er jaarlijks meer ouderen vallen met een fatale afloop ten gevolg.

Het aantal ouderen per jaar dat overlijdt aan een uitwendige oorzaak als een plotselinge val, is toegenomen. Een val hoeft niet altijd meteen tot een overlijden te leiden maar kan ook het begin zijn van een algehele achteruitgang. Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er vorig jaar 5400 mensen komen te overlijden te gevolge van een val. Dat zijn meer dan 14 personen per dag.

Uit intern onderzoek van het Verpleeg Collectief blijkt dat de meeste ongevallen in eigen huis voorkomen. Er zijn een aantal Oorzaken val ouderen.  Een veelgehoorde oorzaak is een val door struikelen over een matje of tapijt. In de meeste gevallen gebeurt dit in de nacht bij de toiletgang of bij nachtelijke onrust. Vooral mensen die lijden aan dementie kunnen verward zijn in de nacht en moeite hebben met het zien van diepte waardoor er makkelijk gestruikeld kan worden. 55% van de senioren die aan dementie lijden wonen nog in het eigen huis. Bij een beginnende dementie en begeleiding thuis is dit prima mogelijk. 

Een andere oorzaak kan zijn dat er slaapmedicatie wordt genomen. Mensen die lijden aan dementie hebben vaak last van slaapproblemen. Ze wisselen het dag – nachtritme om waardoor mensen overdag slapen en ’s nachts dwalen. Slaapmedicatie kan dan helpen maar bijwerken kunnen ook weer zorgen voor een verminderde mobiliteit. Met deze medicatie moet dus altijd voorzichtig worden omgesprongen. Overigens is het percentage mensen dat valt in een verpleeghuis hoger dan het percentage aan mensen dat thuis een val maakt. CBS. Dit kan tevens te maken hebben met verstrekte medicatie. De particuliere nachtzorg thuis wordt verleend op een 1 op 1 basis, daarnaast is er in een verpleegtehuis vaak maak 1 verzorgende of verpleegkundige werkzaam voor een gehele instelling in de nacht.

Oorzaken val ouderen


Oorzaken val ouderen; Heupfractuur bij ouderen na val 

De meest voorkomende breuk bij ouderen na een val is de heupfractuur. Daarna breuken aan arm en benen. Een val hoeft uiteraard niet altijd te leiden tot een breuk, maar in veel gevallen worden ouderen wel minder van een val. Dit kan komen doordat er in de periode van herstel niet of nauwelijks wordt bewogen vanwege pijnklachten. De algehele toestand neemt dan af. Het CBS registreert enkel de vallen die leiden tot een fatale afloop, dagelijks zijn er in Nederland uiteraard veel valpartijen onder ouderen met een mildere afloop waardoor deze niet of minder geregistreerd worden.

Vallen kan een symptoom zijn van een ziekte, bijvoorbeeld een tia of sluimerende blaasontsteking. Het kan ook het gevolgd zijn van een chronische ziekte als de ziekte van Parkinson waarbij de mobiliteit steeds meer afneemt.

Het CBS gaat uit van een fatale als iemand binnen 30 dagen overlijdt nadat iemand is gestruikeld, gevallen of uitgegleden. Oorzaken val ouderen 

 

Na een val blijft een oudere vaak wel onder behandeling en wordt er door verschillende disciplines gekeken naar de oorzaak en de gevolgen van een val. Als iemand vaker valt kan er sprake zijn van een verminderd gezichtsvermogen, een teken van suikerziekte of een verminderd vermogen of gevoel in de spieren. Als de oorzaak achterhaald kan worden kan er gekeken worden naar hoe een val te voorkomen.

Vallen in de nacht kan ook veroorzaakt worden door een tijdelijke bloeddruk daling. Indien een oudere opstaat vanuit een liggende houding, zakt het bloed naar de benen. Hierdoor wordt het hart minder goed gevuld en daalt de bloeddruk. Het hart reageert hierop door sneller te gaan kloppen. Ook de bloedvaten vernauwen zich. De bloeddruk herstelt zich wel snel maar deze tijdelijke daling kan wel invloed hebben op de mobiliteit

Ouderen die vallen en letsel oplopen komen vaak in het ziekenhuis terecht. Vanwege de onderbezetting en drukte in de ziekenhuizen gaan deze ouderen ook snel weer naar huis. Dit heeft weer gevolgen voor de thuiszorg die verleend dient te worden ter revalidatie. Ouderen willen meestal zo snel mogelijk naar huis met hulp en niet worden opgenomen in een revalidatie kliniek. Onder ouderen is er veel angst om de eigen woning daarna niet meer terug te zien en door te stromen naar een verpleegtehuis. Veel ouderen staan er daarom op naar een ziekenhuis opname naar huis terug te keren. In veel gevallen kan deze revalidatiezorg thuis ook worden verleend.