Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Herstelzorg thuis na Corona / Covid 19 besmetting

Herstelzorg thuis na Corona 


Ouderen ( of jongeren ) die genezen zijn van een COVID - 19 besmetting kunnen nog maanden last hebben van klachten gerelateerd aan de Corona besmetting. Voor herstel gaan mensen naar een revalidatie kliniek of tijdelijke opname in het ziekenhuis. De revalidatie na een COVID-19 besmetting kan echter ook gewoon thuis met particuliere zorg thuis. Particuliere thuiszorg is inzetbaar voor 24 uur aan huis, waardoor alle benodigde en vaak onplanbare thuiszorg verleent kan worden. 
 

Corona kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Daarom is het belangrijk dat Herstelzorg thuis na Corona snel wordt opgestart. Circa één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze  ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines in de thuiszorg zoals inzet van fysiotherapie naast verpleegkundige hulp thuis. 

Herstelzorg thuis na Corona 

Vermoeidheid bij Herstelzorg thuis na Corona is het allergrootste probleem bij mensen met restverschijnselen. Het legt ze lam in hun dagelijks leven, waardoor ze overal hulp bij nodig hebben zoals het verlenen van de persoonlijke zorg tot het bereiden van de maaltijd.  Naast de vermoeidheid komen benauwdheidsklachten veel voor. Ook de conditie is vaak flink achteruitgegaan. De particuliere verpleging ondersteunt met bijvoorbeeld het wassen en aankleden, structuur in de dag aan te brengen en een luisterend oor. Hiermee probeert ze langzaam de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen weer te vergroten. Ook kan extra zuurstof toediening thuis nodig zijn. 

De samenwerking tussen verschillende (para-)medische disciplines in tijdelijke zorg / revalidatie is noodzakelijk. Korte lijnen en weten wie je waarvoor nodig hebt is daar een belangrijk onderdeel van. En bovenal gaat het om gewoon doen; ‘elkaar opzoeken’ om samen te werken aan het herstel van de patiënt.

Onderaan deze pagina staat een publicatie van Vilans die instrueert hoe beter samengwerkt kan worden om Herstelzorg thuis na Corona te verbeteren.