Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Bewijsstuk werkervaring

Bewijsstuk werkervaring; Om de 5 jaar dien je jezelf te (her) registreren als zelfstandig verpleegkundige in de zorg in het BIG register. Het BIG register is een openbaar register waarmee je jouw verworven vaardigheden aan kunt tonen. Uiteraard is het van belang jouw verpleegtechnische vaardigheden jaarlijks te laten toetsen. Daarnaast is het van belang om deze vaardigheden uit te blijven voeren in de praktijk. Selectiegewijs vraagt de herregistratie van BIG aan zorgverleners die zich willen (her)registreren in het BIG-register om bewijsstukken van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van de situatie. Er zijn enkele modelverklaringen die gebruikt kunnen worden om te voorzien in deze werkervaringseis. 

Bewijsstuk werkervaring

Echtheid van de werkgeversverklaring; Bewijsstuk werkervaring 

Bewijsstuk werkervaring ; Uit de werkgeversverklaring moet blijken dat je als zzp'er in de zorg voldoet aan de werkervaringseis. 

Deze werkgeversverklaring moet:q

Volledig zijn ingevuld;

Afgedrukt zijn op origineel briefpapier van de werkgever en voorzien zijn van een stempel van de werkgever;

Een handtekening van de contactpersoon bevatten.


Bewijsstuk werkervaring; Werkgeversverklaring gelijkgestelde werkzaamheden

Ook indien je niet direct in de zorg aan het bed jouw uren hebt verleend kun je wel gelijkgestelde werkzaamheden en uren opvoeren. Deze gelijkgestelde uren moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 


Als zelfstandige kun je het bewijsstuk werkervaring downloaden onderaan deze pagina.  

Verklaring werkervaring zelfstandigen

Werkt je als zelfstandig zorgverlener, dan kun je de modelverklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar gebruiken. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door jouw accountant of administrateur. De verklaring moet zijn opgesteld door een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde accountant of administrateur.

Verklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar

Selectie gewijs vraagt het BIG register zorgverleners om documenten aan te leveren als bewijs van hun werkervaring. Een mogelijk bewijsstuk is een verklaring van uw administrateur. Zie onderstaande voorbeeldverklaring. Deze ‘Verklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar’ is een voorbeeld. De verklaring kan naar behoefte aangepast worden. Zo kan in plaats van mee-ondertekening door de administrateur/accountant gekozen worden voor een separate samenstellingsverklaring van de administrateur/accountant. 

De verklaring wordt door de administrateur/accountant volgens de geldende richtlijnen van de branche ingevuld en ondertekend. De administrateur moet in ieder geval geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.