Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Eigen bijdrage thuiszorg

De eigen bijdrage thuiszorg in de (ouderen) zorg is in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Zeker voor mensen met vermogen / bezit.  Deze eigen bijdrage thuiszorg kunt u zelf uitrekenen via de rekenmodule op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  Het CAK stuurt een 

De eigen bijdrage thuiszorg geldt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij zorg verleend vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW)  geldt de eigen bijdrage thuiszorg niet. Vanuit welke wet de zorg wordt verleend is afhankelijk van de zorgzwaarte. Indien 24 uurszorg in de directe nabijheid nodig vallen zorgvragers meestal binnen de Wlz. Er kan sprake zijn van de behoefte aan 24 uurszorg thuis indien er sprake is van valgevaar, een zorgbehoefte op onplanbare zorgmomenten, of gevorderde dementie

eigen bijdrage thuiszorg

Familieparticipatie in een zorginstelling

Wie voor het eerst in een verpleeghuis wordt opgenomen, betaalt een eigen bijdrage thuiszorg. De eerste vier maanden geldt een lage eigen bijdrage. Deze is in 2021 minimaal 171,40 euro en maximaal 899,80 euro per maand. Daarna gaat voor alleenstaanden de hoge eigen bijdrage gelden, die is maximaal 2.469,20 euro per maand. Dit zijn mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Een zorginstelling biedt hiervoor wonen, eten en zorg. Maar soms zijn er nog extra kosten voor bijvoorbeeld een wandeling buiten of het wassen van kleding. Soms wordt er van uzelf verwacht dat u de was verzorgt voor uw naaste, boodschappen doet of meegaat naar ziekenhuis etc.


Eigen bijdrage thuiszorg en vermogen

Heeft u vermogen zoals spaargeld of beleggingen dan is de eigen bijdrage voor thuiszorg anders.  Bij de berekening van de eigen bijdrage telt dan een deel van uw vermogen extra mee. Dit is de vermogensinkomensbijtelling. De vermogensinkomensbijtelling voor de hoge eigen bijdrage is 4%.

Voor de lage eigen bijdrage rekent het CAK met een percentage van uw inkomen en een deel van uw vermogen (de vermogensinkomensbijtelling). Het meetellende percentage voor de lage eigen bijdrage is 10%.


Particuliere zorg thuis

Indien u particuliere zorg thuis organiseert geldt de lage eigen bijdrage. Bent u een echtpaar en heeft u beiden zorg nodig? Dan geldt de lage eigen bijdrage voor u beiden.
De Eigen bijdrage is een gedeelte van de totale zorgkosten thuis of in een instelling.

Bij het vaststellen van de Eigen Bijdrage kijkt men naar inkomen en naar vermogen. Een voorbeeld: Een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen bereikt in 2018 de maximale hoge eigen bijdrage van € 28.000 per jaar bij een vermogen van ongeveer € 250.000. Indien er geen vermogen is geldt de maximale hoge eigen bijdrage op basis van een inkomen / pensioen bij een bruto inkomen vanaf ongeveer € 60.000 per jaar.

Zorgkosten thuis zijn deels aftrekbaar van de te betalen inkomensbelasting. De eigen bijdrage die u betaalt met een PersoonsGebonden Budget PGB kunt u tevens berekenen op de website van het CAK. 
 

Pgb-aftrek / Aftrek bijdrageplichtige inkomen

Bij een PGB ontvangt u een extra aftrek van het bijdrageplichtige inkomen van € 6.226. Verblijft u naast uw pgb ook in een Wlz-instelling? Dan vervalt de aftrek van het bijdrageplichtige inkomen.
Bij een PGB ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage van € 147. Heeft u of uw partner ook Wlz-zorg, anders dan een modulair pakket thuis of een PGB? Dan vervalt de PGB-aftrek.