Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Verantwoordingsvrij bedrag PGBVerantwoordingsvrij bedrag PGB

Verantwoordingsvrij bedrag PGB

Wat is het verantwoordigsvrije bedrag van het PersoonsGebonden Budget ?
 

Het verantwoordingsvrij bedrag is onderdeel van het totale PersoonsGebonden Budget (PGB). Dit zit dus al in het bedrag dat op uw toekenningsbeschikking of - besluit van uw gemeente of zorgkantoor staat. Ook moet u voldoende budget hebben, het verantwoordingsvrij bedrag gaat namelijk van uw budget af. Het kan zijn dat u een gedeelte overhoudt van uw PGB en niet besteed aan thuiszorg. Het kan ook zijn dat u wel het hele bedrag aan thuiszorg kunt besteden maar dat u een klein bedrag overhoudt dat niet overeenkomst met een gestuurde nota voor particuliere thuiszorg. Dit resterende bedrag kunt u opvragen bij de Sociale VerzekeringsBank. 

 

Wet langdurige zorg - PersoonsGebondenBudget

Wilt u het verantwoordingsvrije bedrag opvragen voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Gebruikt u dan het onderstaande formulier.

Dit deel van het toegekende PGB kunt u gebruiken voor kleine uitgaven, bijvoorbeeld postzegels of telefoonkosten. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of gemeente door te geven hoe u dit besteedt. Niet alle gemeenten werken met een verantwoordingsvrij bedrag. Ook is de hoogte van dit bedrag niet voor iedere budgethouder gelijk. Op uw toekenningsbeschikking kunt u zien wat uw verantwoordingsvrije bedrag is.

De SVB stort een 'verantwoordingsvrij' bedrag van 1,5% van het PGB op uw eigen bankrekening en dat bedrag is bestemd voor kleine uitgaven. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Als u geen uitgaven heeft gedaan heeft u geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag.

 

Wat is een PersoonsGebonden Budget (PGB) ?

Als u particuliere thuiszorg nodig heeft door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom, dan kunt u deze zorg krijgen op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Een mogelijkheid die wordt geboden is het persoonsgeboden budget (PGB). U ontvangt de zorg niet in natura maar u ontvangt een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

U bepaalt dus zelf waar, wanneer en door wie de thuiszorg wordt verleend.


Let op: net als met zorg in natura betaalt u bij het PGB een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

Het persoonsgebonden budget is een budget dat

  • mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen
  • om zelf zorgverleners in te huren
  • voor de zorg die zij nodig hebben
  • vanwege de beperking die zij ondervinden vanwege hun chronische ziekte


Wanneer u besluit te kiezen voor een PGB, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw thuiszorg wilt ontvangen.

 

Redenen om te kiezen voor een PGB kunnen zijn: 

  • De thuiszorg is nodig op wisselende of onplanbare momenten. 
  • De thuiszorg is moeilijk vooraf in te plannen.
  • De thuiszorg moet 24 uur per dag beschikbaar en oproepbaar zijn vanwege valgevaar of een noodzaak voor toezicht. 
  • Er is behoefte aan vaste zorgverleners vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

 

 

Meer informatie over het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget (PGB)  en Verantwoordingsvrij bedrag PGB