Verpleeghuis vervangende zorg ; 24 uurs Zorg thuis
- Particuliere thuiszorg -
Vaste zorgverleners, vertrouwde gezichten
- Particuliere thuiszorg -
Ik wil voor mijn moeder de beste zorg thuis
- particuliere thuiszorg -
Zorg op tijden die u wenst
- Particuliere thuiszorg -
Zelf zorg regelen
- Particuliere thuiszorg -
Gediplomeerde ervaren zorgverleners
- Particuliere thuiszorg -

Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Particuliere thuiszorg Directe zorgverleningVaste zorgverlenersLandelijk inzetbaarOp vaste tijdenLandelijk Inzetbaar

 

Al meer dan 30 jaar bestaat het Collectief van BIG - geregistreerde verpleegkundigen / verzorgenden I.G. Onze zorgverleners verlenen particuliere verpleging, verzorging en begeleiding aan huis in geheel Nederland. Voor het coördineren van zorg en aanbod is een goede organisatie noodzaak. Het Verpleeg Collectief werkt samen met onafhankelijke zorgverleners, gespecialiseerd in het verlenen van particuliere thuiszorg. Met een uitgebreid netwerk van gediplomeerde zorgverleners helpen wij de zelfstandige woonsituatie te handhaven. Wij passen ons aan uw behoeftes aan of het nu om enkele uren of om 24-uurs zorg gaat; de zorgverleners van Verpleeg Collectief staan altijd voor u klaar.

 

 

Particuliere thuiszorg Voor wie?

Ouderen

Ouderen die niet (geheel) zelfstandig thuis kunnen wonen. Zorg wordt verleend vanaf 4 aaneengesloten uren. Soms is hulp bij het douchen, op gang komen 's morgens of het uitzetten van medicijnen voldoende om een zelfstandig leven thuis te behouden. Naar behoefte kan de zorg worden aangepast, verlengd of juist gereduceerd.

Chronisch zieken

Mensen met een chronische ziekte die hulp nodig hebben bij handhaving van hun situatie of geleidelijke achteruitgang. Zo nodig wordt nachtzorg of een continue aanwezigheid geboden.

Mensen in de terminale levensfase

Mensen die na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname thuis komen en waarvoor geen behandeling meer mogelijk is. Om voor familie en de cliënt zelf een zo rustig mogelijke omgeving te creëren wordt continue professionele begeleiding ingezet. Hulp bij een eventueel palliatief beleid kan worden ingezet in samenwerking met huisarts en/of specialist.

Hulp bij dementie

Mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie. Professionele begeleiding wordt verleend door ervaren zorgverleners. Mantelzorg / partner ondersteuning kan worden geboden door de zorg op de gewenste tijden over te nemen.

Tijdelijke zorg /Revalidatie

Hulp na ziekenhuisopname of hulp bij revalidatie na bijvoorbeeld een val en / of botbreuk. Overbruggingszorg; hulp wordt geboden indien verhuizing naar een zorginstelling niet op korte termijn mogelijk is, er kan sprake zijn van een wachtlijst.