Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Thuiszorg ABC 

Thuiszorg ABC

Thuiszorg ABC; Er zijn verschillende begrippen die van toepassing zijn op de particuliere thuiszorg: Als eerste is er de indicatie in de zorg. Thuiszorg wordt doorgaans geindiceerd op Verpleging, Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en behandeling van medische aandoeningen en verwondingen door verpleegkundigen. Onder de Persoonlijke Verzorging wordt verstaan de basiszorg, zoals helpen met aankleden, eten en wassen. Onder behandeling worden specifieke medische behandelingen, zoals wondzorg of fysiotherapie verstaan. 

Onder Begeleiding Individueel worden verstaan: hulp bij dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen of bankzaken regelen. Ook het verlenen van sturing aan de dagindeling, bijvoorbeeld nodig bij dementie, wanneer mensen geen besef meer hebben van tijd of plaats.  Particuliere thuiszorg kan ondersteunend zijn voor mantelzorg: deze zorg wordt verleend door familie, vrienden of buurtgenoten. Een Casemanager kan helpen met de begeleiding van cliënten die is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een op de persoon toegesneden zorgplan. Ook kan een casemanager adviseren over vervolgzorg, eventuele opname, het organiseren van thuiszorg of het aanvragen van een zorgindicatie. 

Geriatrische zorg is zorg voor oudere mensen, waaronder verzorging en behandeling van aandoeningen die specifiek optreden bij het ouder worden. Een geriater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor oudere mensen. Zij hebben specifieke kennis en ervaring met aandoeningen en problemen die veel voorkomen bij oudere patiënten, zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, dementie en kwetsbaarheid. Geriaters werken samen met andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verzorgenden, om een op de persoon toegesneden behandelingsplan te ontwikkelen en uit te voeren. Het doel van geriatrische zorg is om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren en hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven.

In het overzicht thuiszorg ABC hieronder vindt u een aantal uitgewerkte begrippen die van toepassing zijn op de particuliere thuiszorg of thuiszorg in het algemeen. Meer informatie is te vinden op verschillende websites van de Rijksoverheid of overheidsinstanties. 

Thuiszorg ABC