Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgprofiel VV06/ZZP6 - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.

ZZP6ZZP6 / Zorgprofiel 6/ Zorgprofiel VV06

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt de langdurige zorg, ZZP6 is onderdeel van de Wlz zorg. De WLZ maakt onderscheid tussen zorg thuis en zorg met verblijf. Zorg thuis is voor mensen die thuis wonen. Vanuit de WLZ kunt u een beroep doen op Begeleiding Individueel, Persoonlijke Verzorging, en Verpleging.

Zorg met verblijf is voor mensen die voortdurend nabije zorg nodig hebben, 24 uurszorg. Meestal woont u dan in een zorginstelling, maar dat hoeft niet. U kunt met deze indicatie ook zorg inkopen in de thuissituatie met een PGB.  

Het ZZP De Zorgzwaartepakketten / zorgprofielen (ZZP’s) zijn een onderdeel van de WLZ. Mensen die ‘zorg met verblijf’ nodig hebben krijgen een zorgzwaartepakket. Een zorgzwaartepakket is een hoeveelheid zorg die past bij uw zorgbehoefte ofwel uw zorgzwaarte.
Dat wil zeggen: hoeveel beperkingen u hebt en hoe zwaar die beperkingen zijn.

Bij een lichte zorgzwaarte kunt u veel zelf, maar hebt u wel elke dag hulp of ondersteuning nodig. Bij een hoge zorgzwaarte kunt u zelf weinig: bij veel activiteiten in het dagelijks leven is veel hulp nodig. Bij lichte beperkingen past dus een licht zorgzwaartepakket; bij zware beperkingen een zwaar pakket met veel zorg per week.
Aan elk ZZP is een hoeveelheid zorgtijd gekoppeld, uitgedrukt in uren per week. Wanneer u kiest voor een persoonsgebonden budget krijgt u het budget dat geïndiceerd is. U woont dan thuis.

Uw ZZP6 is bedoeld voor alle zorg en ondersteuning. Het pakket kan bestaan uit:

• De directe hulp die nodig is (Begeleiding individueel, Persoonlijke Verzorging en Verpleging).
• De behandeling die eventueel in het pakket zit.
• De kosten voor de zorgverleners die overdag, in de avond en ‘s nachts aanwezig zijn.
• De maaltijdvoorziening.
• Ondersteuning bij persoonlijk welzijn, vrijetijdsbesteding, geestelijke zorg.

Aan elk ZZP6 zit een geldbedrag vast. Dat geldbedrag is gebaseerd op de zorgtijd plus de service die een cliënt kan krijgen. De overheid heeft vastgesteld wat het bedrag is. Het geldbedrag per ZZP is een gemiddeld bedrag. Niet iedere cliënt met een bepaalde zorgzwaarte heeft hetzelfde nodig. Per cliënt zal het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg naar maatwerk streven.

 

Zorgprofiel VV06 / ZZP6 - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.

Cliënten die uitgebreide verzorging en verpleging nodig hebben omdat zij lichamelijk ziek zijn, komen in aanmerking voor dit pakket. Zij krijgen verzorging en begeleiding bij alledaagse dingen in een beschermde omgeving. Dat betreft bijvoorbeeld het wassen, opstaan en naar bed gaan en (zo nodig) hulp bij het eten. Particulier verpleegkundigen helpen deze cliënten om de activiteiten te plannen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om de zelfstandigheid van de cliënt daarbij zo veel mogelijk te behouden. 

Onderdelen van Zorgprofiel VV06 / ZZP6 :

  • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
  • intensieve verpleging, zoals medicatie en wondverzorging;
  • begeleiding bij activiteiten en verplaatsing buitenshuis;
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg.