Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Nachtzorg thuis

Nachtzorg thuis kan een uitkomst bieden wanneer er bij een sprake is van nachtelijke onrust. Dit kan veroorzaakt worden doordat er sprake is van pijn door een lichamelijke aandoening of verwardheid ten gevolge van dementie. Op deze manier kan de andere partner rustig de nacht doorbrengen zodat deze weer energie heeft voor de volgende dag. Ook kan het zijn dat een alleen wonende ouder 's nachts onrustig is of 's nachts naar het toilet moet maar dit niet meer zelfstandig kan. Vaak is er valgevaar in de nacht doordat iemand slecht ter been is. Zelfs een alarmknop is dan niet altijd voldoende omdat deze vergeten wordt of men het alarm niet omhangt. Zorgverleners van het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kunnen 's nachts hulp verlenen waardoor valincidenten kunnen worden voorkomen. De zorgverlener verblijft in de nacht zo dichtbij mogelijk of binnen gehoorsafstand van een zorgvrager. De zorgverlener verleent dan in de nacht assistentie of begeleidt de zorgvrager terug naar bed. 

Nachtzorg thuis

Nachtzorg thuis kan een uitkomst bieden wanneer er bij een sprake is van nachtelijke onrust. Dit kan veroorzaakt worden doordat er sprake is van pijn door een lichamelijke aandoening of verwardheid ten gevolge van dementie. Op deze manier kan de andere partner rustig de nacht doorbrengen zodat deze weer energie heeft voor de volgende dag. Ook kan het zijn dat een alleen wonende ouder 's nachts onrustig is of 's nachts naar het toilet moet maar dit niet meer zelfstandig kan. Vaak is er valgevaar in de nacht doordat iemand slecht ter been is. Zelfs een alarmknop is dan niet altijd voldoende omdat deze vergeten wordt of men het alarm niet omhangt. Zorgverleners van het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kunnen 's nachts hulp verlenen waardoor valincidenten kunnen worden voorkomen. De zorgverlener verblijft in de nacht zo dichtbij mogelijk of binnen gehoorsafstand van een zorgvrager. De zorgverlener verleent dan in de nacht assistentie of begeleidt de zorgvrager terug naar bed. 

Een nachtdienst start in principe om 23:00 uur 's avonds tot de volgende ochtend 7:00 uur maar kan op verzoek worden uitgebreid. Indien eerder gestart dient te worden kan er geholpen worden om de zorgvrager naar bed te begeleiden en er kan 's morgens geholpen worden bij de persoonlijke verzorging voordat de zorgverlener weer vertrekt.

Zorg 's nachts is meestal nodig indien men lijdt aan een chronische ziekte, een psychogeriatrische aandoening ( bijvoorbeeld vasculaire dementie of de ziekte van Alzheimer ) of als men zich in de terminale levensfase bevindt. De cliënten worden dan geholpen bij verschillende zaken zoals; het voorkomen of ondervangen van dwaalgedrag, herstellen van het dag-, nachtritme, verlenen van lichamelijke verzorging, geven van medicatie (slaap- en/of pijnmedicatie), toepassen van wisselligging om doorligplekken te voorkomen, het in en uit bed helpen, het “klaarmaken” voor de nacht of het helpen bij de toiletgang.

Ook kan het zijn dat er sprake is van angst om alleen thuis te zijn of dat er sprake is van valgevaar vanwege een beperkte of verstoorde mobiliteit. Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van niet planbare zorg. Dit betekent dat er hulp geboden dient te worden op meerdere momenten in de nacht die niet van tevoren vast te leggen zijn. De zorgverlener is dan in huis en oproepbaar om zorg te verlenen gedurende de nacht.

 

Slaap- en waakdiensten

Zorgdiensten verleend in de nacht zijn onderverdeeld in slaap-,en waakdiensten. Een slaapdienst houdt in dat de zorgverlener in principe rust en tweemaal per nacht oproepbaar is voor het verlenen van zorg. Deze nacht wordt verleend tegen een gereduceerd tarief; een slaapdienst. 
Indien er sprake is van een onrustige nacht en de zorgverlener meer dan tweemaal zorg verleend is er sprake van een waaknacht. Of een waak - of slaapdienst nodig is, is niet altijd van te voren in te schatten. In de terminale zorg is er bijna altijd sprake van waakdiensten. Er wordt door onze zorgverleners getracht zo snel mogelijk het natuurlijk dag-, nachtritme te herstellen. Nachtzorg kan ook onderdeel zijn van 24 - uurs zorg die verleend wordt.
 

Voorbeelden van verleende nachtzorg: 

  • Hulp bij de toiletgang in de nacht 
  • Drinken aanreiken
  • Terug naar bed begeleiden bij onrust
  • Dag - nachtritme bewaken
  • Klaarmaken van ontbijt / klaarzetten medicatie in de ochtend
  • Ochtendzorg
  • Ontlasten van de mantelzorg in de nacht
  • Katheterzorg 
  • Verschonen van beddengoed indien nodig 

 

Nachtzorg thuis ter overbrugging tot opname

De zorg in de nacht is vaak een aanvulling op de zorg overdag. Soms is de thuiszorg overdag alleen niet voldoende en is er ’s nachts extra ondersteuning nodig in de vorm van zorg 's nachts thuis. Er zijn vele gevallen waarbij u kunt denken aan deze zorg zoals bij overbruggingszorg namelijk wanneer u op een plek in een verpleegtehuis wacht en het in de tussentijd niet meer veilig is om ’s nachts alleen te blijven.

 

Financiering van de nachtzorg thuis

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom de financiering van onze zorg. Deze vergoeding worden toegekend kan op basis van een PersoonsGebonden Budget (PGB) met een geldige indicatie voor zorg. Meer informatie over het aanvragen van een PGB vindt u op deze website bij het Stappenplan PGB

Meer informatie over het verlenen van zorg in de nacht klik hier


Lees meer: 

Wat is nachtzorg?

Nachtzorg bij dementie / nachtelijke onrust 

Wat is een delier? 

Nachtzorg als mantelzorgondersteuning

Nachtzorg bij verwardheid door blaasontsteking