Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Terminale thuiszorg

Terminale thuiszorg

Terminale thuiszorg

 

Zorgzwaartepakket / Zorgprofiel ZZP VV10
Terminale Thuiszorg

 

Dit zorgzwaartepakket / zorgprofiel wordt afgegeven indien behandeling van ziekte niet meer mogelijk of wenselijk is. Inzet van 24 uurs particuliere thuiszorg is gericht op het zo comfortabel mogelijk maken van de situatie van de zorgvrager.  Er is vaak behoefte aan thuiszorg en begeleiding bij het afronden van het bestaan en het afscheid nemen van het leven.

De verpleegkundige thuiszorg in de laatste levensfase is gericht op het verlenen van hulp bij pijnbestrijding, verlenen van wondzorg of het geven van advies over het vermoedelijke verloop van het ziekteproces. 

 

Welke terminale thuiszorg kunt u verwachten van het Verpleeg Collectief?

Gezien het specifieke karakter van deze zorgvraag verlenen wij maatwerk. Dit gebeurt in nauwe samenspraak en samenwerking met de zorgvrager en zijn of haar naasten. De te verlenen thuiszorg is sterk afhankelijk van persoonlijke behoeften en mogelijkheden. De intensiteit van thuiszorg en begeleiding is aangepast aan de conditie waarin de zorgvrager verkeert en is met name gericht op het verlichten van lichamelijk en psychisch lijden. 
De huisarts of specialist is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke, medische zorg. Gespecialiseerde verpleging wordt in deze situatie vaak 24 uur per dag verleend.  Tevens wordt veel aandacht besteed aan rouw- en verliesverwerking voor uw naasten.

De prognose van deze zorgvragers is doorgaans niet langer dan drie maanden. In verband met de terminale fase van het leven is er sprake van een intensieve zorgbehoefte ten aanzien van psychosociale/cognitieve functies, de sociale redzaamheid, de mobiliteit en Persoonlijke Verzorging.

 

 

Onder Persoonlijke Verzorging wordt verstaan

Hulp bij de persoonlijke verzorging.
Hulp bij wassen, douchen en aankleden.
Assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan.
Verzorgen van handen, nagels, haren en huid.
Ondersteuning bij het eten en drinken, toedienen van sondevoeding.
Aanreiken of toedienen van medicatie.
Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van ouderen.

 

Onder Begeleiding Individueel wordt verstaan.

Herstellen van structuur in de dagelijkse routine.
Dag - en , nachtritme bewaken / herstellen. 

Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.
Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek.
Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
Verzorgen en strijken van de was.
Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen.
Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc.
Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden. 

Zorgplan wordt opgesteld, gericht op de zorg voor elke specifieke cliënt.


Onder Verpleging wordt verstaan.

Hulp bij pijnbestrijding, toediening van pijnmedicatie.
Hanteren van een morfinepomp. 

Controleren van lichaamsfuncties
Wondverzorging
Stomaverzorging.
Ondersteuning bij uitscheiding, katheter zorg, blaasspoelen etc.
Vocht- en voeding toediening.
Medicatietoediening.
Toedienen van zuurstof
Contact onderhouden met apotheek, huisarts of specialist.
Zorgen voor voldoende en de juiste hulpmiddelen / medicatie 

 

In het algemeen is sprake van noodzaak tot overname van zorg op al deze aspecten. De mate waarin de cliënt beperkingen ondervindt op het gebied van psychosociaal welbevinden kan sterk verschillen. De begeleiding is gericht op zowel de zorgvrager als zijn naasten (verwerking).

Bij deze cliënten is in veel gevallen (gespecialiseerde) verpleegkundige aandacht aan de orde.
De aard van het begeleidingsdoel is begeleiding in de terminale fase van het leven. Bij deze cliënten kan sprake zijn van psychiatrische problematiek, zowel passief als actief van aard. De zorgvragers hebben een structurele zorgbehoefte, op zowel geplande als op niet geplande tijden. Om deze reden kan de thuiszorg voortdurend in de directe nabijheid of 24 uur per dag worden verleend. 24 uurs particuliere thuiszorg betekent dat er 24 uur per dag continue een professionele zorgverlener aanwezig is. De zorgverlener maakt deel uit van een vast zorgteam. U zult om deze reden zo min mogelijk wisselende gezichten zien. 

De dominante grondslagen voor dit zorgprofiel kunnen vaak zowel een somatische ziekte/aandoening als een psychogeriatrische ziekte/aandoening zijn.

Indien er reeds in Wlz indicatie is voor chronische Wlz - zorg dan kan via het Zorgkantoor gevraagd worden om extra PGB om deze intensieve terminale thuiszorg te verlenen.

 

Meer informatie