Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Veelgestelde Vragen

veelgestelde vragen

 

Zorgverleners van het verpleeg Collectief kunnen zorg dan  vanaf 4 tot 24 uur per dag verlenen.

 

Particuliere Thuiszorg

Particuliere Thuiszorg Particuliere thuiszorg is zoals de naam al zegt de tegenhanger van reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij deze vorm van thuiszorg bepaalt u zelf wie de zorg bij u verleent. Thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van de thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg uit de W.L.Z., Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet, ZvW. Een ander verschil van deze thuiszorg met reguliere thuiszorg is de wijze van betaling. Reguliere

 thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Bij deze thuiszorg vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) ziet u de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. .

 

Meer informatie

24 uurszorg Thuis

Er wordt in de 24 uurs zorg thuis gewerkt met een vast zorgteam van professionele zorgverleners, verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6 en Verzorgenden IG. Hierdoor heeft u niet steeds wisselende zorgverleners in huis, maar wordt de zorg verleend door een vast zorgteam. Indien er vervanging van een zorgverlener nodig is door plotselinge uitval als ziekte zal deze zorgverlener worden vervangen door een ander lid van het vaste zorgteam. De zorgverleners wisselen elkaar op vaste tijden af. Bij 24-uurs zorg thuis bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis alle verpleging, begeleiding en verzorging die de cliënt nodig heeft. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt met een klein, vast zorgteam per cliënt.

Meer informatie

PersoonsGebonden Budget

Om particuliere zorg thuis in te zetten is een indicatie voor zorg niet noodzakelijk. U kunt de zorg geheel particulier financieren. Aan te raden is wel een indicatie voor zorg aan te vragen. Indien u langdurige intensieve zorg nodig voor de periode van minimaal een jaar kunt u een WLZ indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na toekenning van een indicatie kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of particuliere zorg thuis. Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u of uw gewaarborgde hulp uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het PGB een goede oplossing voor u is.

Meer informatie

 

 

Belangrijkste Zorgwetgeving

In Nederland zijn momenteel drie Zorgwetten relevant voor de ouderenzorg thuis; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de ZorgverzekeringsWet (ZvW). Veel is er nog onduidelijk voor zorgvragers die niet weten onder welke wet ze ( gaan ) vallen. De relevantie van de juiste wetgeving is afhankelijk van de zorgzwaarte, deze wordt echter pas bekend nadat een indicatie is gesteld. Zorgprofessionals kunnen inschatten welke zorgvrager onder welke wet zou kunnen vallen. Daarnaast is het van belang om te weten of de zorgvraag langdurig is ( chronisch ), ter revalidatie of nodig is in de ( palliatief ) terminale fase.

Meer informatie

 

 

Zorgkantoor Wlz & WMO

Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de WLZ valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland. Nadat het C.I.Z. een indicatie voor zorg heeft afgegeven wordt deze indicatie doorgegeven aan het zorgkantoor. Deze bepaalt vervolgens wat de hoogte van het budget zal zijn waarmee particuliere thuiszorg kan worden ingekocht. Wilt u de zorg zelf inkopen, waardoor u zelf bepaalt welke vaste zorgverleners de zorg verlenen en op welk tijdstip, dan kunt u kiezen voor PGB zorg.

Meer informatie

 

 

Indicatie Aanvragen

Hoe vraag ik Wlz-zorg aan? 

Online aanvraag doen
U kunt zelf uw aanvraag online doen via Mijn Wlz-aanvraag. Op de website van het CIZ staat een online in te vullen formulier, waarin u aangeeft welke zorg benodigd is, naast de NAW gegevens. Naar aanleiding van dit formulier neemt een medewerker van het CIZ contact op om een afspraak in te plannen om de zorg te komen indiceren.

Aanvraag per post
U kunt ook een aanvraagformulier op papier invullen en naar het CIZ opsturen. Het adres vindt u op de website van het CIZ. Wat stuurt u mee met de aanvraag. Zorg dat u zelf het aanvraagformulier ondertekent, ook als een familielid of naaste het formulier voor u invult. Ondertekent u niet zelf, maar doet uw familielid dit? Dan moet u een machtigingsformulier meesturen. De beschikking van de wettelijke vertegenwoordiger die de aanvraag mag ondertekenen (indien van toepassing). Documenten waarin staat wat de diagnose is. Vraag dit op bij uw arts. Op het document moet de naam en functie staan van de arts die de diagnose heeft gesteld en op welke datum (verplicht). Informatie over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht). Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is. Is er bijvoorbeeld blijvend zorg nodig? Moet er altijd zorg dichtbij zijn? Is er 24 uur per dag zorg nodig? Is er permanent toezicht nodig? Indien aanwezig kan een zorg – of behandelplan mee worden gestuurd.

Nadat het CIZ uw complete en ondertekende aanvraag heeft ontvangen, ontvangt u (in principe) binnen zes weken een besluit.

Aanvraag door een zorgprofessional
U kunt de aanvraag voor een Wlz indicatie ook laten verzorgen door een professional. Een zorgprofessional heeft toegang tot het Portero systeem van het CIZ om alle benodigde gegevens aan te leveren. Het heeft doorgaans de voorkeur de aanvraag voor Wlz thuiszorg door een professional laten doen zodat deze alle benodigde gegevens meteen mee kan sturen en de aanvraag kan doen voor het juiste zorgprofiel. Als de zorgprofessional een aanvraag voor een cliënt doet, dan heeft deze hiervoor uw toestemming nodig. Er dienst hiervoor een machtigingsformulier meegestuurd te worden. Het volstaat ook wanneer u het aanvraagformulier ondertekent. Digitale aanvraag Er zijn twee mogelijkheden om de aanvraag online te doen: Via het aanvraagsysteem Portero. Dit kan alleen als u een Portero-contract heeft. Meer hierover leest u in de uitleg over Portero.

Via Mijn Wlz-aanvraag.
De zorgvrager kan (eventueel met hulp) ook zelf een aanvraag indienen via Mijn Wlz-aanvraag. Complete aanvraag Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is. Vereist mee te sturen met de aanvraag: Het aanvraagformulier volledig ingevuld; De handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd; Relevante medische gegevens zijn meegestuurd; Verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld

Meer informatie

 

 

Directe Zorgverlening

Nee, het Verpleeg Collectief hanteert geen wachtlijst voor zorg thuis. Zorg kan afhankelijk van de zorgzwaarte, woonplaats en gewenste startdatum meestal binnen enkele dagen opgezet worden. De eventuele startdatum van zorg kan in overleg worden bepaald en is afhankelijk van de capaciteit.

Meer informatie

 

 

Particuliere Zorg thuis

Officieel worden er 3 termen gebruikt om Particuliere Zorg thuis aan te duiden: Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en Verpleging.

Onder Persoonlijke Verzorging wordt onder andere verstaan: Hulp bij de persoonlijke verzorging. Hulp bij wassen, douchen en aankleden. Assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Verzorgen van handen, nagels, haren en huid. Ondersteuning bij het eten en drinken, toedienen van sondevoeding. Aanreiken of toedienen van medicatie. Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van ouderen.

Onder Begeleiding Individueel wordt onder andere verstaan: 
Herstellen van structuur in de dagelijkse routine. Dag - en , nachtritme bewaken / herstellen.  Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd. Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
Verzorgen en strijken van de was. Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen. Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc. Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden. Zorgplan wordt opgesteld, gericht op de zorg voor elke specifieke cliënt.

Onder Verpleging wordt onder andere verstaan: Hulp bij pijnbestrijding, toediening van pijnmedicatie.
Hanteren van een morfinepomp. Controleren van lichaamsfuncties Wondverzorging
Stomaverzorging. Ondersteuning bij uitscheiding, katheter zorg, blaasspoelen etc. Vocht- en voeding toediening.
Medicatietoediening. Toedienen van zuurstof
Contact onderhouden met apotheek, huisarts of specialist.
Zorgen voor voldoende en de juiste hulpmiddelen / medicatie

Onze gediplomeerde zorgverleners zijn bevoegd en bekwaam om verpleegtechnische handelingen uit te oefenen. Naast de zorgverlening worden er door onze zorgverleners wel hand- en spandiensten verleent als het verzorgen van de maaltijden, strijken / wassen en verschonen van kleding en beddengoed. Onze zorgverleners verlenen echter niet enkel Huishoudelijke Hulp

Meer informatie

 

 

Tarieventabel Zorgprofiel

De hoogte van het budget van een PersoonsGebonden Budget is afhankelijk van de indicatie in een zorgzwaarte. Deze zorgindicatie wordt uitgedrukt in een ZorgzwaartePakket (ZZP). Voor de Verpleging en Verzorging zijn dit 10 Zorgzwaartepakketten. (ZZP VV4 t./m. ZZP VV10) Met deze Wet Landurige Zorg ( W.L.Z.) indicatie is het mogelijk om te worden opgenomen ( verblijf ) in een instelling. Dit hoeft echter niet. Men kan er ook voor kiezen om dit budget in eigen beheer te houden ( uitgevoerd middels trekkingsrecht door de S.V.B.) om er zelf particuliere thuiszorg voor in te zetten. Alle indicaties, met uitzondering van ZZP VV9b ( revalidatie ) , zijn om te zetten in een P.G.B. De zorgvraag dient namelijk te zijn geindiceerd voor een periode langer dan 1 jaar. Revalidatie is als Zorg In Natura wel mogelijk.

De complete tarieventabel vindt u op onze pagina Tarieventabel Zorgzwaartepakket

Meer informatie