Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is Particuliere Thuiszorg?

Wat is particuliere thuiszorg; Particuliere thuiszorg houdt in dat u van begin tot eind helemaal zelf de controle houdt over de thuiszorg die u ontvangt en de hoeveelheid van die zorg. Heeft u 24 uur per dag intensieve verzorging nodig, dan kan er in uw eigen huis een zorgverlener dag en nacht voor u klaarstaan. Deze zorg start wanneer reguliere zorg stopt en niet meer voldoende blijkt te zijn. 

Particuliere thuiszorg is zoals de naam al zegt de tegenhanger van reguliere thuiszorg, maar wat is particuliere thuiszorg? Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij deze vorm van thuiszorg bepaalt u zelf wie de zorg bij u verleent. Thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van particuliere thuiszorg komt net als de vergoeding van reguliere zorg uit de W.L.Z., Wet Langdurige Zorg.
Een ander verschil van particuliere thuiszorg met reguliere thuiszorg is de wijze van betaling. Reguliere thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Particuliere thuiszorg wordt vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) u ziet de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. De betaling van de zorgverleners wordt gedaan door de S.V.B., de Sociale VerzekeringsBank. Het voordeel van een PersoonsGebonden Budget is dat u zelf kunt kiezen wie u de zorg wilt laten verlenen. Met dit P.G.B. kunt u zelf deze thuiszorg inkopen. Particuliere zorg thuis is ook nog eens voordeliger dan reguliere zorg, waardoor u voor hetzelfde budget meer uren zorg kunt inkopen. 

In de particuliere thuiszorg wordt gewerkt met vaste teams van professionele zorgverleners. Deze zorgverleners hebben allen een afgeronde opleiding in de zorg, vanaf niveau 3. Alle zorgverleners overleggen een geldige VOG, Verklaring Omtrent Gedrag. Samen met de coordinator het zorgteam bespreekt u de tijden en dagen waarop u de zorg wenst te ontvangen. Particuliere zorg wordt verleend vanaf 4 aaneengesloten uren tot een volledige 24 uurszorg thuis. Naast verzorgende en verpleegkundige taken kunnen de zorgverleners zorgen voor het koken van de maaltijden, doen van boodschappen en het verzorgen van de was. Ook een bezoek aan familie of het ziekenhuis behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier krijgt u niet steeds verschillende gezichten, maar blijft er 1 zorgverlener bij u die al deze zorg op zich kan nemen. 

 

 

Particuliere thuiszorg

Mantelzorg ondersteuning

Reguliere thuiszorg

Zorginstelling

24 uurszorg

ja

nee

nee

                 ja

1 zorgverlener bij 1 client

Ja

Ja

Ja

Nee

Hulp bij Persoonlijke Verzorging

Ja

Nee

Ja

Ja

Verpleegkundige zorg

Ja

Nee

Speciaal ander team

Speciaal ander team

Eigen bijdrage

Ja

Ja

Nee

Ja

Leerlingen / stagiaires

Nee

Nee

Ja

Ja

Zorgteam

Vast team vanaf 4 -7 zorgverleners

Vast team ondersteuners

Verschillend dag- 
nachtteam

Verschillend dag en nachtteam

Langere uren zorg ( >4 uur)

Ja

Nee

Nee

Ja

Samen eten, koken, boodschappen doen / tijd voor welzijn

Ja

Ja

Nee

Nee

Op vaste afgesproken tijd

Ja

Ja

Nee

NeeVoor wie is Particuliere thuiszorg in te zetten en wat is particuliere thuiszorg?

De thuiszorg wordt verleend aan iedereen die zorg nodig heeft van minimaal 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. De zorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen en niet willen verhuizen naar een zorginstelling. Het kan ook zijn dat u of uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continue zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn A.L.S., hart – en vaat ziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een beperkte periode zorg nodig hebben.

Wat is particuliere thuiszorg

Wat zijn de mogelijkheden van Particuliere Thuiszorg en wat is particuliere thuiszorg? 

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief zijn allen gediplomeerde verpleegkundigen, niveau 4 en niveau 5 of verzorgenden I.G., niveau 3 ( Individuele Gezondheidszorg )
De zorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke VerzorgingIndividuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding.

Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van cliënten. De zorgverleners worden ingeroosterd op tijden en dagen die u wenst, hierdoor zijn de zorgverleners niet gehaast en kunnen ze arriveren op de exact met u afgesproken tijd. Naast Persoonlijke zorgtaken kunnen de zorgverleners tevens de cliënt vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist en het bestellen van hulpmiddelen en medicamenten. De zorgverleners kunnen boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd en het verzorgen en strijken van de was. Onder Individuele Begeleiding wordt verstaan het aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine, het vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. De zorgverleners werken in blokken van 4 uur aaneengesloten tot een gehele 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. Thuiszorg kan ondersteuning bieden indien u zorgt voor uw partner. De zorgverleners kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen waardoor u weer wat tijd heeft voor u zelf. Naast verzorgende taken zijn onze verpleegkundigen getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen als thuisbeademing en het toedienen van sondevoeding of pijnmedicatie.