Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Aanvraag Persoons Gebonden Budget (PGB) ; Stappenplan

Aanvraag Persoons Gebonden Budget; De aanvraag van een PersoonsGebonden Budget kan meer tijd in beslag nemen dan vaak wordt verondersteld. Door strengere controles op de zorgvraag en aanvraag van een PGB kan de tijd waarin een PGB wordt toegekend oplopen  tot twee maanden. Hieronder een helder stappenplan waarin de verschillende instanties en hun rol in de PGB aanvraag wordt toegelicht. 

Als u langdurige particuliere thuiszorg nodig heeft door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom, dan kunt u deze zorg krijgen op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) U ontvangt deze zorg meestal in natura, bijvoorbeeld: Verpleging en Verzorging bij u thuis, direct verzorgd door een zorginstelling of door de reguliere thuiszorg.

Een andere mogelijkheid die wordt geboden is het persoonsgeboden budget (PGB). Aanvraag Persoons Gebonden Budget;  U ontvangt de zorg niet in natura maar u ontvangt een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U bepaalt dus zelf  waar,  wanneer en door wie de thuiszorg wordt verleend. U kunt particuliere thuiszorg inzetten wanneer zorgmomenten niet meer afdoende zijn en er wel de wens is om in het eigen huis te blijven wonen. 

Net als met zorg in natura betaalt u bij het PGB een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

 

Redenen om voor een persoonsgebonden budget te kiezen.

 

U kunt in uw eigen woning blijven wonen hoeveel thuiszorg er ook nodig is. 

U behoudt de controle over uw persoonlijke zorgsituatie.

U krijgt zorg van een zorgverlener van uw keuze.

U bepaalt zelf op welke tijd en voor hoe lang de zorgverlener de thuiszorg verleent. 


Verpleging en verzorging thuis: PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.  Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner van het Verpleeg Collectief die met u bekijkt of het PGB goed bij u past. 

 

Verpleging en verzorging thuis: PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

Om te bepalen of u voor een PGB in aanmerking komt, dient eerst vastgesteld te worden welke thuiszorg u nodig heeft. U of een medewerker van het Verpleeg Collectief doet een aanvraag voor een PGB middels een verzoek tot indicatiestelling. Deze indicatiestelling wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U krijgt na aanvraag van het PGB een indicatiesteller van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op bezoek. Deze brengt samen met u in kaart welke hulp of begeleiding u nodig heeft. De indicatiesteller let hierbij op uw persoonlijke situatie en neemt samen met u een aanvraagformulier door. De bevindingen van deze indicatiesteller worden vastgelegd in een indicatiebesluit, daarin staat vermeld op welke zorgfuncties u recht heeft. De indicatie bestaat uit de zorgfuncties: Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en Verpleging. Van het indicatiebesluit ontvangt u een afschrift.

Het CIZ stuurt vervolgens het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor dat de hoogte van uw budget bepaalt. U kunt hier Aanvraag Persoons Gebonden Budget indienen. Dit budget zal worden beheerd door de Sociale VerzekeringsBank (S.V.B.) U kunt dit budget naar eigen behoefte besteden aan Persoonlijke Verzorging, Individuele Begeleiding en / of Verpleging.

Indien de indicatie is toegekend wordt deze voor een bepaalde periode gesteld. Drie maanden voor het verlopen van de indicatie vraagt u bij het CIZ een verlenging aan van het besluit. Mocht de zorgvraag in de tussentijd verzwaren of afnemen dan kunt u een verzoek doen tot een herindicatie om de situatie opnieuw te laten bekijken.

 

Verpleging en verzorging thuis : PGB vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Indien u enkel behoefte heeft aan Individuele Begeleiding valt de zorgverlening onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO). U dient zich voor de indicatie te richten tot uw eigen Gemeente. Bestaat uw zorgvraag uit de functies Verpleging en/of Persoonlijke Verzorging ( niet in een ZorgZwaartePakket / Zorgprofiel ) dan kunt u zich richten tot uw zorgverzekeraar. Wijkverpleegkundigen die gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar of zelfstandig indicerende wijkverpleegkundigen onderzoeken de hulpvraag en stellen de indicatie. Net als bij de WMO wordt in uw persoonlijke situatie zoveel mogelijk gekeken naar hulp welke geboden kan worden vanuit uw eigen netwerk.

 

Stappenplan PGB

Aanvraag Persoons Gebonden Budget