Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Valt de particuliere thuiszorg die ik nodig heb onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ?

Wlz-check

 

Particuliere thuiszorg kan vergoed worden indien er een indicatie is voor thuiszorg in Verpleging en Verzorging. Een indicatie voor particuliere thuiszorg kan op verschillende manieren gebeuren. Wie de indicatie voor thuiszorg stelt is afhankelijk van de zwaarte van de zorg. Om te controleren onder welke wet de zorg valt is het mogelijk de Wlz-check te doen. Een indicatiesteller komt bij u thuis langs en kijkt samen met de zorgvrager wat deze wel of niet meer kan en waarbij hulp nodig is. De indicatiesteller kijkt naar wat er nodig is op het gebeid van Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en Verpleging. 

Onder Persoonlijke Verzorging vallen alle Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen, de A.D.L. Hulp bij de Persoonlijke Verzorging kan nodig zijn indien iemand lijdt aan een chronische somatische of psychogeriatrische ziekte of een zelfzorgtekort heeft vanwege een hoge leeftijd.

Onder Persoonlijke Verzorging kan worden verstaan:

 

 • Hulp bij de lichamelijke verzorging
 • Hulp bij wassen, douchen en aankleden
 • Assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan
 • Verzorgen van handen, nagels, haren en huid
 • Ondersteuning bij het eten en drinken, toedienen van sondevoeding
 • Aanreiken of toedienen van medicatie

 

Begeleiding Individueel wordt verleend aan zorgvragers die geen structuur meer kunnen aanbrengen in hun leven. Meestal is dementie hiervan de oorzaak. Zorgvragers hebben dikwijls zelfzorg tekort en kunnen zorgmijdend zijn vanwege een gebrek aan inzicht in de eigen ziekte. 

Onder Begeleiding Individueel kan worden verstaan:

 • Herstellen van structuur in de dagelijkse routine.
 • Dag - en , nachtritme bewaken / herstellen. 
 • Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
 • Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.
 • Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek.
 • Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
 • Verzorgen en strijken van de was.
 • Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen.
 • Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc.
 • Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
 • Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden. 

 

De derde functie waaruit een indicatie kan bestaan is Verpleging. Deze zorg wordt verleend indien een zorgvrager specifiek verpleegkundige behandeling nodig heeft. Dit kan voorkomen na een ziekenhuis opname, indien er sprake is van een chronische ziekte of in de terminale levensfase. Onder verpleging kan worden verstaan: 

 • Hulp bij pijnbestrijding, toediening van pijnmedicatie.
 • Hanteren van een morfinepomp. 
 • Controleren van lichaamsfuncties
 • Wondverzorging
 • Stomaverzorging.
 • Ondersteuning bij uitscheiding, katheter zorg, blaasspoelen etc.
 • Vocht- en voeding toediening.
 • Medicatietoediening.
 • Toedienen van zuurstof
 • Contact onderhouden met apotheek, huisarts of specialist.
 • Zorgen voor voldoende en de juiste hulpmiddelen / medicatie 
 
 

Indien u zelf wilt bepalen wie uw zorgverlener is en op welke tijden deze komt kan de zorgvrager particuliere thuiszorg organiseren. De zorgvrager krijgt de gestelde indicatie thuis gestuurd, op verzoek. Deze indicatie kunt u laten omzetten in een PGB. U kunt daarvoor zelf uw zorg inzetten en met dit budget inkopen. Het voordeel van particuliere thuiszorg is de keuzevrijheid die u heeft om te bepalen wie de zorg gaat verlenen, op welke tijden en op welke dagen.  Doe hiervoor de Wlz - check. 

De zorgzwaarte die wordt geindiceerd staat voor de behoefte aan zorg. Tot welke indicatiesteller u zich dient te richten is afhankelijk van deze zorgzwaarte. 

 

Indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  

Indien de zorgvrager 24 uurzorg in de directe nabijheid nodig heeft zal deze indicatie vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ zal op verzoek bij de zorgvrager thuis komen om een indicatie voor zorg af te geven. Met een indicatie voor thuiszorg vanuit de Wlz komt de zorgvrager in aanmerking voor verblijf in een zorginstelling. Middels een PGB is het mogelijk deze indicatie in te zetten voor particuliere zorg thuis. 

Wilt u weten of de zorgvrager in aanmerking komt voor een Wlz indicatie, dan kunt u hier de Wlz-check doen. Door het invullen van enkele vragen online wordt duidelijk of een aanvraag voor Wlz - zorg aan te raden is. Indien de zorgvrager niet in aanmerking komt voor een Wlz - indicatie is een indicatie in functies wellicht wel mogelijk. 

 

 

Indicatie door indicerend wijkverpleegkundige

Indien een zorgvrager in aanmerking komt voor Verpleging of Persoonlijke Verzorging kan een wijkverpleegkundige deze indicatie uitvoeren en indienen bij de zorgverzekeraar. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt samen met zelfstandig indicerende wijkverpleegkundigen. De indicatie van de zorgvrager valt dan onder de ZorgverzekeringsWet (ZvW) 

 

 

Indicatie door WMO consulente 

Indien de zorgvrager in aanmerking komt voor de functie Begeleiding Individueel kan de indicatie worden uitgevoerd door een WMO consulent(e) van de Gemeente. De zorgvrager valt dan onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van een betreffende Gemeente. Elke Gemeente staat vrij in de manier waarop deze indicatie wordt georganiseerd. 

 

Wlz-check

Via onderstaande link is zelf te controleren of de benodigde zorg valt onder de Wet langdurige zorg of niet. Indien zorg niet valt onder de Wet langdurige zorg kan het zijn dat de zorg wel wordt vergoed middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Zorgverzekeringswet (ZvW) 

Wet Langdurige Zorg - check - Wlz-Check