Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Verpleegkundige niveau 4, 5 of 6

Verpleegkundige niveau 
Verpleegkundige niveau
Hoe zit het nu met de verschillende niveau aanduidingen onder verpleegkundigen?
 
Kort gezegd komt het hierop neer;
 
Aanduiding Niveau
HBO - Verpleegkundige (Bachelor) 6
HBO - Verpleegkundige (Associate Degree) 5
MBO - Verpleegkundige 4
A - Verpleegkundige (inservice) 4
B - Verpleegkundige (inservice) 4
Z - Verpleegkundige (inservice) 4
 
Vanaf september 2016 worden studenten hbo-verpleegkunde volgens een nieuwe curriculum opgeleid. Wat zijn de grootste veranderingen met het oude profiel?


De grootste veranderingen op een rij:

  • Het nieuwe opleidingsprofiel legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige in alle sectoren van de zorg aan de slag kan;
  • De hbo-verpleegkundige met een Bachelor of Nursing zal op NLQF-niveau 6 zijn, verpleegkundige niveau 4 blijft gehandhaafd voor de MBO - verpleegkundige, verpleegkundige niveau 5 staat voor de verpleegkundige AD ( Associate Degree; de twee - jarige HBO - opleiding ) 
  • Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige wordt versterkt, zodat hij/zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijkt naar vernieuwing en verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving;
  • Opleidingen zullen structureel samenwerken met regionale zorgorganisaties en hun onderwijs aanbod afstemmen op de regionale context;
  • Het keuzeonderwijs wordt beperkt tot 30 EC (= European Credit, de eenheid van studielast in het European Credit Transfer System, ECTS). De student, werkveld en hogeschool kunnen dit invullen met het oog op het toekomstig werkveld zoals wijkverpleging, acute zorg of geestelijke gezondheidszorg;
  • Het nieuwe opleidingsprofiel is versie 4.0 genoemd. Het is een dynamisch profiel dat snel aangepast kan worden als de zorg dat vraagt. Naar analogie van de informatica kan dan ook de naam aangepast worden.
     

Meer informatie over het werken als particulier verpleegkundige in de particuliere thuiszorg klik hier