Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is een PersoonsGebonden Budget?

Wat is een PersoonsGebonden Budget

 

Wat is een PersoonsGebonden Budget?

 

Een PersoonsGebonden Budget is een bedrag dat na indicatie wordt toegekend door de Rijksoverheid, de Gemeente of de Zorgverzekeraar. Met dit PGB kunt u zelf uw thuiszorg inkopen.

Door de optie voor het PGB heeft een zorgvrager de keuzemogelijkheid gekregen tussen Zorg In Natura (ZIN) en Particuliere zorg thuis. Een kenmerk van Particuliere thuiszorg is de vrije keuze voor een zorgverlener. Bij Zorg In Natura heeft men deze keuzemogelijkheid niet. De zorgvrager krijgt met een PGB de beschikking over een budget voor zorg en koopt hiervan zijn eigen zorg in.

Bij zowel ZIN als PGB zorg betaalt men een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 

Wat is een PersoonsGebonden Budget ?

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een PersoonsGebonden Budget te kiezen:

 • U wilt zelf de regie over zijn of haar leven behouden.
 • U wilt in het eigen huis blijven.
 • U wilt zelf zorgverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.
 • U wilt werken met zorgverleners met wie het klikt, u bent dan niet afhankelijk van een toegewezen zorgverlener.
 • U wilt zorg die niet door instellingen wordt geboden. Bijvoorbeeld verpleeghuis vervangende thuiszorg, 24 uurszorg of nachtzorg.
 • U wilt zorg op vaste tijden die u zelf bepaald.
 • U wilt een vast team van zorgverleners en weinig wisselingen hierin.

 

Indicatiestelling.

 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg ( C.I.Z. ) of wijkverpleegkundige stelt de indicatie van de zorgbehoefte. Dit wordt gedaan aan de hand van een Indicatiewijzer. Zorgvragers kunnen een indicatie verkrijgen op basis van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke handicap.

Indien een zorgvrager 24 uurszorg nodig heeft zal er geïndiceerd worden in een Zorgprofiel. Een zorgprofiel bestaat uit de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding Individueel.  Per Zorgprofiel staat vast hoeveel zorg de zorgvrager vergoed krijgt per functie.

Er zijn verschillende Zorgprofielen voor de sectoren Verpleging & Verzorging, Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. Particuliere thuiszorg kan worden vergoed middels een Zorgprofiel voor Verpleging en Verzorging.

Door het verlenen van particuliere zorg thuis kan een opname in een instelling worden uitgesteld of voorkomen. 

 

Cliënten die de zorg inkopen bij zorgverleners verbonden aan het Verpleeg Collectief kunnen een PGB aanvragen bij de rijksoverheid, zorgverzekeraar of gemeente. Bij welke instantie de zorgvrager een PGB kan aanvragen is afhankelijk van de zorgzwaarte. Meer informatie hierover kunt u krijgen via een van de medewerkers van het Verpleeg Collectief.
De overheid stelt aan de ontvanger van een PGB, de budgethouder een aantal voorwaarden. Een onderdeel van de PGB administratie is het opstellen en ondertekenen van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen. 

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg helpt bij de aanvraag van de indicatie en bij de administratieve afhandeling van het PGB.

 

Wat is een PersoonsGebonden Budget en wat zijn de Voorwaarden voor het PGB?

 

Om in aanmerking te komen voor een PGB dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

 

 • De zorgverlening moet vallen onder de Wet landurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ; Verpleging, Begeleiding Individueel of Persoonlijke Verzorging.
 • Betaling van zorgverleners gebeurt op basis van declaraties van zorgverleners, die aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen.
 • Er dienen zorgovereenkomsten met de individuele zorgverleners te worden afgesproken. Tevens dient er een zorgbeschrijving per individuele zorgverlener te worden aangeleverd.
 • Het aantal uren zorg ( welke bedrag ) dat is ingekocht dient vermeld te staan op de facturen van de zorgverleners.
 • Er dient kwalitatief verantwoorde zorg te worden ingekocht; een Zorgplan dient te worden opgesteld door de zorgverlener i.s.m. de zorgvrager.
  De zorgverlener moet in het bezit zijn van een AGB – code. De zorgverleners van het Verpleeg Collectief hebben allen een AGB – code.
   

De tarieven voor de verschillende functies zijn vastgesteld door het stellen van maximale grenzen aan het uurloon. Het besteden van het bedrag aan zorg staat verder vrij. Er is geen strikte afbakening aan het aantal uren zorg dat per functie wordt verleend. Zolang het totale bedrag maar wordt verantwoord.

Indien de zorgvrager meer zorg wenst dan is geïndiceerd dan kan de zorgvrager dit zelf bij betalen. Indien de zorgvrager minder zorg inkoopt dan geïndiceerd dan dient de zorgvrager dit logischerwijs terug te betalen aan het eind van het jaar. Niet alle Zorgprofielen komen in aanmerking voor een PGB. Dit heeft te maken met de aard van de zorgverlening.

 

 

Voor meer informatie over het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget kunt u hier contact met ons opnemen.