Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

AGB Code aanvragen; Wat is een AGB code? 

AGB code aanvragen; AGB staat voor Algemeen GegevensBeheer Code. Het AGB code register is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering: de AGB-code. Met de AGB-code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Het AGB code register is openbaar en kan door iedereen online geraadpleegd worden. Een AGB code aanvragen kan bij Vektis, het register is hier ook te raadplegen. 

De AGB code is een persoonlijke code of een code van jouw onderneming om je mee te identificeren. Indien je rechtstreeks zorg verleent die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, Zorg in Natura ( ZIN ) ben je verplicht om te declareren met een AGB code. Om in te kunnen loggen op het declaratiesysteem van zorgverzekeraars heb je een AGB code nodig. Zo'n Algemene Gegevens Beheer code is als check vooraf bedoeld óf jij digitaal je rekening mag sturen. Een AGB code is altijd 8 cijfers lang. Er zijn verschillende AGB codes voor verschillende professies in de zorg. 

De AGB-code is een uniek codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners. In alle administratieve processen binnen de zorg wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgvragers. Vektis beheert het AGB-register.


AGB code aanvragen


Hoe vraag je een AGB code aan? 

Een AGB code kun je aanvragen bij Vektis.  Dan heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. Bij elke registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen de zorg wordt de AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. De AGB code is nodig voor zorg verleend vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW), maar ook voor zorg verleend vanuit de Wet langdurige zorg ( Wlz) . Een AGB code is enkel verplicht voor formele zorgaanbieders. Indien je staat aangemerkt als formele zorgverlener kun je ook een formeel uuratief rekenen. Dit formele zorgtarief is hoger dan het informele zorgtarief. 

 

Zorgaanbiedersportaal: de Wet Toetreding Zorgaanbieders WTZa (2022)

Het kan zijn dat jij al bekend bent bij het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza) en je de inschrijving niet nogmaals hoeft te doen. Zoek jezelf daarom eerst op in het Zorgaanbiedersportaal om te controleren of je al bekend bij bij de Inspectie. 

Voor de meeste nieuwe ondernemingen is het belangrijk om te voldoen aan de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) die per 1 januari 2022 van kracht is. Dat houdt in dat je een zogenaamde meld- of vergunningplicht hebt. Kijk dit eerst goed na vóór je een AGB-code aanvraagt voor je onderneming. Het voldoen aan de WTZa middels de aanmelding is verplicht. 

Meldt je eerst aan bij het Zorgaanbiederportaal; zonder deze aanmelding krijg je geen AGB code!

Sta je nog niet in het Zorgaanbiedersportaal, dan kun je jezelf inschrijven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza).

Hier kun je jezelf opzoeken in het Zorgaanbiedersportaal.

De inschrijving in het Zorgaanbiedersportaal kun je enkel doen wanneer je een eHerkenning hebt, die ervoor zorgt dat jij als ondernemer op een veilige maniers gebruik kan maken van deze dienstverlening. Het is een soort zakelijke DigiD.

AGB code aanvragen; welke AGB Code heb je nodig? 

Er zijn twee typen AGB codes.

  1. Een AGB code op naam van jou als zorgverlener. Dit is een 8-cijferige code die start met '91';
  2. Een AGB code op naam van de organisatie  Dit is een 8-cijferige code die start met '41'.

Het komt voor dat zzp'ers in de zorg zowel een AGB code hebben voor zichzelf als zorgverlener (91-code), als een AGB code op naam van hun onderneming (41-code).

AGB code aanvragen

AGB Code aanvragen als Starter in de zorg

Zoals eerder vermeld. Check hier of je al in het zorgaanbiederportaal staat. Ben je gestart als zzp'er in de zorg na 1 januari 2022 dan sta je wellicht wel vermeld, maar je moet je officieel nog aanmelden bij het zorgaanbiedersportaal. Sta je nog niet in het Zorgaanbiedersportaal, dan kun je jezelf inschrijven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza). Aanmelding bij het zorgaanbiedersportaal is verplicht. 

Hier kun je jezelf opzoeken in het Zorgaanbiedersportaal.

De inschrijving in het Zorgaanbiedersportaal kun je enkel doen wanneer je een eHerkenning hebt, die ervoor zorgt dat jij als ondernemer op een veilige manier gebruik kunt maken van deze dienstverlening. Het is een soort zakelijke DigiD om jezelf te identificeren. 

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig om de door jou geleverde zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Je kunt de persoonlijke AGB-code alleen aanvragen als je in het bezit bent van een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister als een KIWA keur. 

 

Zzp'er in de particuliere zorg bij houders van een PersoonsGebonden Budget (PGB) 

Je hebt een AGB-code voor je onderneming nodig. 

  • De zorgverlener is de persoon die bevoegd is de behandelingen uit te voeren.
  • De onderneming is de juridische entiteit waar de zorgverlener werkzaam is. In de meeste gevallen is dit een eenmanszaak.

Om een AGB-code voor je onderneming aan te vragen heb je altijd een registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) nodig.

 

Zzp'er in de zorg en AGB code aanvragen 

  • Bij het PGB-ZVW heb je een persoonlijke AGB code nodig als je het formele zorgtarief wil declareren. Hiervoor dien je erkent te zijn als formele zorgaanbieder. 
  • Als je een eigen contract hebt met een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor komt het voor dat je een persoonlijke AGB code nodig hebt. Je mag dan declareren aan de hand van een prestatiecode;
  • Op het moment dat jouw opdrachtgever vereist dat jij een AGB code nodig hebt, omdat jij een specifiek beroep hebt dat verlangd wordt. Bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige die werkzaam is voor een thuiszorgorganisatie. Dit is ook wederom de persoonlijke AGB code.