Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgprofiel 4VV  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

zorgprofiel 4VV dementie zorg thuis

Zorgprofiel 4VV : Dit zorgprofiel 4VV valt binnen de Wet langdurige zorg onder Verpleging en Verzorging (VV) en wordt hoofdzakelijk geindiceerd in de ouderenzorg. De zorgvrager heeft intensieve begeleiding gecombineerd met uitgebreide verzorging nodig. De reden hiervoor kan verschillend zijn.

De cliënten met zorgprofiel 4VV hebben ten aanzien van hun sociale redzaamheid betreffende veel aspecten hulp nodig, zoals bij de communicatie, het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken.
Ze kunnen niet of nauwelijks zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven.
De cliënten hebben ten aanzien van alle psychosociale/cognitieve functies behoefte aan hulp, toezicht of sturing, omdat de cliënten veel beperkingen hebben met betrekking tot met name denken en geheugen, oriëntatie en concentratie.

Ten aanzien van de verschillende aspecten van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) hebben de cliënten veelal toezicht en stimulatie nodig, omdat de cliënt beperkingen heeft waardoor er ondersteuning nodig is bij kleine verzorgingstaken, wassen, aan en uitkleden. De cliënten hebben ten aanzien van mobiliteit veelal toezicht of stimulatie nodig.

Binnenshuis kan de cliënt zich beperkt zelfstandig bewegen. Betreffende het verplaatsen buitenshuis is in het algemeen hulp of overname van zorg nodig.
Cliënten kunnen een kwetsbare gezondheid hebben vanwege een chronische ziekte die voortdurende verpleegkundige aandacht vereist. Bij deze cliënten kan sprake zijn van enige gedragsproblematiek waarbij af en toe hulp, toezicht of sturing nodig is.

Bij deze cliënten kan ook psychiatrische problematiek voorkomen, vooral passief van aard. De aard van het begeleidingsdoel heeft vaak betrekking op begeleiding bij achteruitgang, maar kan ook stabilisatie zijn. De cliënten hebben een structurele behoefte aan zorg, op meerdere momenten per dag. Het beperkingenbeeld van deze cliënten verandert langzaam tot snel. De dominante grondslag voor dit cliëntprofiel is meestal een psychogeriatrische als dementie of een somatische ziekte/aandoening. 

Een zorgprofiel 4VV bestaat uit 3 geindiceerde functies. Elk zorgprofiel 4VV bestaat uit:  Persoonlijke Verzorging (PV), Verpleging (VP) en Begeleiding Individueel (BEG. IND)


Onder persoonlijke verzorging wordt verstaan:

 • Het assisteren bij wassen, kleden, scheren en toiletgang. Indien nodig wordt deze zorg thuis volledig overgenomen.
 • Het assisteren bij beweging en houding. Zo nodig wordt hierbij volledig hulp geboden en/of hulpmiddelen aangeschaft, zoals een rolstoel of looprekje.
 • Het assisteren bij eten en drinken. Zo nodig wordt hierbij volledige hulp geboden maar het kan ook alleen maar controle en stimulatie zijn.
 • Het bieden van incontinentieverzorging.
 • Het bieden van haar- en gebitsverzorging.


De functie Verpleging bestaat onder andere uit: 

 • Het controleren van de lichaamsfuncties.
 • Het bieden van ondersteuning bij de uitscheiding.
 • Het verzorgen van wonden.
 • Stomazorg
 • Het toedienen van medicijnen.
 • Het voorkomen en zo nodig behandelen van decubitus.
 • Het geven van advies, instructie en voorlichting over de behandeling en toepassing van eventuele hulpmiddelen.
   

De functie Begeleiding Individueel bestaat onder andere uit: 

 • Ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid.
 • Ondersteunen bij het omgaan met gevoelens van verlies, eenzaamheid, rouw etc.
 • Het regelen van vervoer en het begeleiden naar ziekenhuis, tandarts etc.
 • Ondersteunen van de familie en contactpersonen.
 • Aanbieden van individuele recreatieve activiteiten zoals een wandeling, zwemmen, naar een concert gaan etc.
 • Het bewaken van het slaap- en waakritme.
 • Hulp en begeleiding bieden in het maatschappelijk verkeer, relaties en sociale omgang met anderen