Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is 24 uurs zorgWat is 24 uurs zorg

Wat is 24 uurs zorg thuis?

Het verpleeg Collectief particuliere thuiszorg verleent 24 uurs zorg thuis. Dit houdt in dat een professionele zorgverlener verpleeghuis vervangende zorg thuis verleent. De zorgverlener verblijft gedurende de hele dag en nacht bij u in huis om desgewenst zorg te verlenen. De volgende ochtend wordt de zorgverlener afgelost door een collega zorgverlener uit het vaste zorgteam. Dit zorgteam wordt per zorgvrager opgesteld, hierbij wordt geselecteerd op ervaring, deskundigheid en persoonlijkheid van de zorgverlener. 24 uurs zorg thuis wordt ingezet indien verhuizing naar een verpleeginstelling nodig is maar niet gewenst. Dit kan het geval zijn indien er sprake is van dementie, een chronische somatische aandoening. De zorgverlener hoeft zich niet continue in dezelfde ruimte te bevinden, maar is gedurende 24 uur continue oproepbaar. 

 

 

Welke taken vallen onder verpleeghuis vervangende 24 uurs zorg thuis?

Deze continue zorgverlening richt zich op het verzorgen en ontzorgen van cliënt, familie en haar omgeving en bestaat onder andere uit: persoonlijke begeleiding bij sociale activiteiten, persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging. Daarnaast behoren lichte huishoudelijke werkzaamheden, het doen van boodschappen en het bereiden van maaltijden tot de werkzaamheden. Tevens onderhoud de zorgverlener contact met familie en andere medische disciplines als specialist, huisarts, ergo -  of fysiotherapeut. 

 

 

Wie verleent de 24 uurs zorg thuis?

Na een intake gesprek zal er een zorgteam worden samengesteld. Dit zorgteam blijft vast verbonden aan een enkele zorgvrager. De zorgverleners zorgen voor een goede onderlinge communicatie middels rapportage in het zorgdossier, een mondelinge overdracht na de dienstwissel en een maandelijkse evaluatie van de zorg op het kantoor. 

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief zijn allen gediplomeerde verpleegkundigen, niveau 4 en niveau 6 of verzorgenden I.G., niveau 3 ( Individuele Gezondheidszorg )
De zorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke VerzorgingIndividuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding.

 

 

Wat betekent de Wlz - indicatie 24 uurs zorg ( verblijf ) / Wat is 24 uurs zorg ?

Wat is 24 uurs zorg ? Indien een zorgvrager meer zorg heeft dan de reguliere thuiszorg kan verlenen zal een aanvraag worden gedaan voor Wlz - zorg. Met een indicatie voor Wlz - zorg kan een zorgvrager worden opgenomen in een verpleeginstelling. Op de toekenningsbeschikking geindiceerd door het CIZ , staat 24 uurs zorg vermeld ( verblijf ). Dit betekent dat de zorgvrager geen moment meer zonder zorg kan of zorg nodig heeft op vooraf niet in te plannen zorgmomenten ( bijvoorbeeld indien met hulp nodig heeft bij de toiletgang, er continue begeleiding, hulp bij dementie nodig is of er sprake is van veel valgevaar). 

Met een Wlz - indicatie voor verblijf wordt 24 uurs zorg vergoed indien men verblijft in een verpleeginstelling. Dit betekent dat er een zorgverlener continue aanwezig is in het huis. In tegenstelling tot 24 uurszorg thuis die 1 op 1 wordt verleend, zijn de zorgverleners in een verpleeginstelling verantwoordelijk voor meerdere zorgvragers tegelijk. 

Indien opname in een verpleeginstelling niet gewenst is en de zorgvrager in zijn of haar eigen huis wil blijven wonen is de indicatie voor verblijf om te zetten naar een PersoonsGebonden Budget ( PGB ). Hiermee kunt u ( gedeeltelijk ) de kosten voor 24 uurs zorg thuis vergoeden. Het Verpleeg Collectief heeft een ruime ervaring in het aanvragen van een indicatie voor zorg en een PGB