Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zzp'er in de thuiszorg verleent meeste mantelzorg  

Uit onderzoek van thuiszorg organisatie het Verpleegcollectief blijkt dat professionals in de thuiszorg het meest worden benaderd met het verzoek tot het verlenen van mantelzorg. De definitie van mantelzorg is alle zorg die onbetaald wordt verleend aan naasten uit de directe omgeving. Dat kan een partner zijn, een vader of moeder, zus of broer. Deze persoon kan lijden aan een chronische ziekte waardoor er langdurig een zorgbehoefte is. Ook kan er sprake zijn van revalidatie zorg of terminale zorg waardoor tijdelijk hulp thuis wordt geboden.

Volgens het CBS is iemand een mantelzorger als : De mantelzorg wordt verleend voor een periode van minimaal 3 maanden, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week Mantelzorg wordt onbetaald verleend. Dat maakt het voor iemand die in de zorg werkt en kostwinner is soms lastig. Ze kunnen hun tijd namelijk maar een keer besteden.

 

Mantelzorg

Zzp'er in de thuiszorg verleent meeste mantelzorg aan naasten 

Uit intern onderzoek van het thuiszorg bureau Verpleeg Collectief onder haar zorgverleners blijkt 73% van de zzp'ers in de zorg mantelzorger te zijn of zijn geweest. Meestal kwam dit voort uit een verzoek van vrienden of familieleden.  Verpleegkundigen en verzorgenden worden zoals blijkt uit het onderzoek vaker benaderd met de vraag om langdurig of tijdelijk te zorgen voor een familielid.

25% geeft aan het lastig te vinden een mantelzorg verzoek te weigeren. Daarbij wordt aangegeven dat het verlenen van zorg aan directe familieleden vaker wordt gegeven dan aan buren of verre familieleden. Zorgverleners geven aan dat het verlenen van mantelzorg lastig is te combineren met hun eigen werk dat meestal al plaatsvindt op onregelmatige tijden. Daarnaast zijn professionele zorgverleners afhankelijk van hun inkomen en de uren die ze kunnen werken. Een zorgverlener geeft aan dat ze de uren die ze onbetaald inzet voor zorg aan haar vader niet meer in kan zetten voor betaald werk. Je kunt als zzp'er jouw tijden makkelijker indelen, maar je kunt niet bestaan van het verlenen van enkel onbetaald werk. 

Dat betekent dus dat je in jouw vrije tijd ook zorg verleent, dat kan wel een aantal weken, maar voor langere tijd wordt het toch lastig aangezien ik ook kostwinner ben.

 

Volgens gegevens van het CBS uit 2022 blijkt 13 procent van de 16-plussers mantelzorger. Zij verleenden (onbetaalde) zorg aan een familielid of een bekende die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en ze deden dat al minimaal 3 maanden lang óf minimaal 8 uur per week. De mantelzorg kan bestaan uit huishoudelijke taken, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoort. Sinds 2020 bedraagt het percentage mantelzorgers 12 à 13.

Op landelijk niveau verleent 19 procent in 2022 werknemers in zorg en welzijn mantelzorg. Alleen kijkend naar het percentage mantelzorgers in de verpleging, verzorging en thuiszorg ligt dit percentage nog hoger.

Een ander punt waardoor meer zzp'ers in de zorg mantelzorger zijn is hun leeftijd. Zorgverleners worden meestal op latere leeftijd zzp’er in de zorg. Het werken als zzp’er in de zorg biedt meer vrijheid maar brengt ook meer verantwoordelijkheid met zich mee. Deze verantwoordelijkheid kunnen de meeste zorgverleners goed aan nadat ze ervaring op hebben gedaan. Daarnaast brengt het zzp'er zijn ook meer onzekerheid met zich mee. De meeste zzp’ers in de zorg zijn 40 plus. Vergeleken met werknemers zijn zzp'ers ouder. Van de zzp’ers is 57 procent tussen de 45 en 75 jaar oud; 6 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). Bij werknemers is 40 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, 19 procent is tussen de 15 en 25 jaar ( Bron CBS ) Dit brengt met zich mee dat de kennissenkring / vrienden en ouders van de zzp’er ook op een leeftijd komen hulpbehoevend te worden.

60 % van de ondervraagde zorgverleners geeft desondanks aan dat ze het verlenen van mantelzorg opnieuw zouden doen of willen continueren. Wel geeft meer dan 50 % van de ondervraagden aan dat ze extra hulp in de vorm van een thuiszorg bureau of andere zzp’ers hebben ingeroepen na enige tijd ter ondersteuning. Dit met name als de zorgvraag voor langere tijd, dan verwacht, nodig bleek.