Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Herseninfarct; de 3 meest voorkomende signalen 

Herseninfarct: Ruim twee derde van de Nederlanders herkent de drie meest voorkomende signalen - mond, spraak, arm -  niet. Daardoor wachten Nederlanders vaak te lang met hulp zoeken.

Cerebro Vasculair Accident, de afkorting is C.V.A. Een Cerebro Vasculair Accident is, letterlijk vertaald, een probleem (accident) met de bloedvaten (vasculair) in de hersenen (cerebrum). 

Bij een beroerte of cva wordt de zuurstoftoevoer naar een deel van de hersenen verstoord. Er zijn verschillende soorten beroerten, grofweg te verdelen in infarcten en bloedingen. Een Tia , Transient Ischaemic Attack, is een tijdelijke beroerte die voorbij gaat na maximaal 24 uur. De restschade van een Tis is meestal redelijk beperkt. 

Hersenbeschadiging alleen te beperken door snel handelen

herseninfarct

 

Onderzoek laat zien dat het merendeel van de mensen weet dat je 112 moet bellen bij vermoeden van een herseninfarct. Echter, omdat mensen de signalen niet herkennen, wachten ze vaak te lang met het inschakelen van hulp. In plaats van direct 112 te bellen, belt 1 op de 5 mensen (afhankelijk van de signalen) eerst de huisarts voor overleg. Door niet direct 112 te bellen, komen slachtoffers gemiddeld pas na 7 uur in het ziekenhuis, terwijl snelle behandeling cruciaal is om hersenbeschadiging te voorkomen. Veel mensen weten niet dat er een medicijn bestaat dat de bloedtoevoer naar de hersenen herstelt en zo hersenbeschadiging beperkt of voorkomt.

Herseninfarct in Nederland soms onderschat

Elke dag worden ongeveer 125 mensen getroffen door een beroerte: zij krijgen een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. Eén op de vijf overleeft het niet: dat zijn jaarlijks meer dan 9.000 mensen. Hoe ouder het slachtoffer, hoe groter de kans op overlijden. Op dit moment leven meer dan 175.000 Nederlanders dagelijks met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. Verlammingsverschijnselen, problemen met praten of lopen en blijvende karakterverandering komen vaak voor. Een op de drie slachtoffers blijft hulpbehoevend. Dat heeft niet alleen veel impact op het leven van het slachtoffer, maar ook op de naasten. 

Zo herken je een herseninfarct / beroerte: de drie meestvoorkomende signalen

De meeste mensen hebben problemen met hun mond, spraak of arm.

1. Mond (scheef):

Signaal: plotseling een scheeftrekkend gezicht, de mond staat scheef of een mondhoek hangt naar beneden.

Doen: vraag iemand om zijn of haar tanden te laten zien.

 

2. Spraak (verward)

Signaal: de persoon spreekt wartaal of komt niet meer uit zijn woorden.

Doen: laat de persoon een zin uitspreken.

 

3. Armen (lam)

Signaal: een arm is plotseling verlamd of ineens verdwijnt alle kracht uit die arm.

Doen: laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van zijn handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Andere verschijnselen : 

  • Een been dat plotseling verlamd raakt of waaruit alle kracht verdwijnt.
  • Ineens dubbelzien, blind zijn aan een van de ogen of te maken krijgen met een gehalveerd gezichtsveld.
  • Een plotselinge combinatie van hevige draaiduizeligheid, coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen.
  • Zeer ernstige hoofdpijn die zonder oorzaak ineens opkomt.


Bel direct 112

Zodra je deze signalen bij een ander of jezelf herkent, bel dan direct 112, want snel handelen kan de schade beperken en het risico op overlijden voorkomen. Ook als de verschijnselen snel weer verdwijnen, is het verstandig dit te melden bij de huisarts.

Wat is een beroerte?

Een deel van de hersenen krijgt plotseling geen bloed meer, waardoor uitvalverschijnselen ontstaan. Van alle gevallen is een groot deel (tachtig procent) een herseninfarct en een klein deel (twintig procent) een hersenbloeding. Aan de buitenkant kun je niet zien of het gaat om een afsluiting in een bloedvat (TIA of herseninfarct) of een bloeding. De verschijnselen zijn hetzelfde. Zolang de oorzaak van deze verschijnselen onbekend is, wordt het een beroerte genoemd.


Revalidatie na een herseninfarct / cva
 

herseninfarct

Tijdelijke Thuiszorg / Revalidatie thuis

Plotselinge extra hulp kan nodig zijn na terugkeer van een ziekenhuisopname. Dit kan zijn ter revalidatie thuis. 
Hulp kan dan worden geboden bij een eventuele revalidatie na een val en / of botbreuk.
De zorgverleners van het Verpleeg Collectief zijn direct inzetbaar.
De revalidatie zorg wordt dikwijls binnen enkele uren georganiseerd waardoor langer in een ziekenhuis verblijven dan gewenst niet nodig is.

Tijdelijke zorg / Revalidatie thuis kan tevens verleend worden indien verhuizing naar een zorginstelling niet op korte termijn mogelijk is.
Er kan sprake zijn van een wachtlijst bij een instelling naar voorkeur. De thuiszorg kan echter vaak niet uigesteld worden, maar is direct nodig. 
Het kan zelfs voorkomen dat een spoedopname niet onmiddellijk te realiseren is. 

Zorgverleners van het verpleeg Collectief kunnen de zorg dan tijdelijk verlenen.
tot en een definitieve oplossing is gevonden.
Ingeroosterde diensten zijn 24 uur voor de dienst kosteloos te annuleren. De zorg wordt ingezet op tijden die u wenst  en wordt verleend door vaste zorgverleners. 
U kunt de zorg aanvragen voor de verwachte periode dat u denkt Revalidatie zorg nodig te hebben. 

Na een ziekenhuis opname kan 24 uurszorg thuis een uitkomst bieden. De uren kunnen zodra het beter gaat afgebouwd worden naar enkel dag- of nachtzorg.