Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Particuliere zorg voor ouderen

Particuliere zorg voor ouderen

Particuliere zorg voor ouderen; Naarmate men ouder wordt kan het zijn dat het steeds lastiger wordt complete zelfstandigheid te behouden. De omgeving merkt dit op wanneer bijvoorbeeld een partner er plots alleen voor komt te staan. Soms geven buren signalen af en laten familie weten dat er hulp nodig is.

De gang naar een verzorgingstehuis is nog niet nodig en wellicht helemaal niet wenselijk. Het Verpleeg Collectief biedt verpleeghuis vervangende ouderenzorg.
De verhoudingen tussen ouders en kinderen veranderen. Kinderen nemen in het begin enkele verzorgende taken van ouders over. Met de toenemende zorgbehoefte en een druk eigen bestaan is meer zorg bieden echter vaak niet mogelijk. De zorgverleners van het Verpleeg Collectief kunnen dan hulp bieden. De zorg aan ouderen wordt vaak beter geaccepteerd, 'vreemde ogen dwingen' en voor de familie is het een geruststelling dat enkele taken worden overgenomen die niet zelfstandig meer gedaan kunnen worden. De zorgverleners hebben een sociale en observerende functie. Voor deze ouderenzorg biedt het Verpleeg Collectief dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten op tijden die u aanvraagt. De zorg wordt verleend door een vast team aan zorgverleners dat afwisselend de diensten verleend.


PersoonlijkeOuderenzorg

Hulp bij de persoonlijke verzorging.
Hulp bij wassen, douchen en aankleden.
Assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan.
Verzorgen van handen, nagels, haren en huid.
Ondersteuning bij het eten en drinken, toedienen van sondevoeding.
Aanreiken of toedienen van medicatie.
Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van ouderen.

Meer informatie

Begleiding Individueel

Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.
Aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine.
Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek.
Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
Verzorgen en strijken van de was.
Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen.
Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc.
Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden.

Meer informatie Particuliere zorg voor ouderen