Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Meerzorg / Extra zorg thuis

Extra zorg kan aangevraagd worden voor patiënten die een gecompliceerde zorgvraag hebben, waardoor eigenlijk meerzorg nodig is dan die iemand krijgt door de indicatie die is afgegeven. Het is dus aanvullende zorg bovenop het bestaande zorgprofiel. Het kan van toepassing zijn op mensen in een zorginstelling of voor thuiswonenden.

Meerzorg

 

Er bestaan meerdere vormen van Extra zorg:

  • Toeslagen
  • Meerzorg
  • Extra Kosten Thuis (EKT)
  • Duurdere behandeling
  • Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)
  • Extra zorg voor palliatief terminale zorg

 

Toeslagen: een toeslag is mogelijk als er meer zorg nodig is dan de indicatie aangeeft en de zorg bestaat uit: chronische invasieve beademing, non-invasieve beademing, gespecialiseerde epilepsiezorg, CVA, ziekte van Huntingdon, klinisch intensieve beademing, observatie.

Meerzorg: De Meerzorg is extra geld dat toegekend kan worden door het Zorgkantoor. Het is niet mogelijk voor alle zorgprofielen, kijk dit goed na op de website van het zorgkantoor. 
De zorgbehoefte moet 25% hoger zijn dan de zorg zoals die wordt aangegeven in de indicatie.
Meerzorg kan worden aangevraagd bij het Zorgkantoor. Indien toegekend wordt door het Zorgkantoor bepaald hoe groot het budget is en voor welke tijdsduur het gebruikt mag worden.

Extra Kosten Thuis (EKT): kan worden aangevraagd voor een patiënt in een WLZ- zorg met een PGB of een Modulair Pakket Thuis.

Duurdere behandeling: na de aanvraag van EKT kan er budget worden aanvraag voor een behandeling of begeleiding, die geen recht heeft op een toeslag of Meerzorg.

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB): Is voor patiënten vanaf 18 jaar met een zeer zware lichamelijke beperking, die 24 uur per dag toezicht nodig hebben. Het PGB kan dan worden verhoogd, zodat thuis wonen langer mogelijk blijft. Check ook hiervoor de zorgprofielen voor welke dit zou gelden.

Palliatief terminale zorg: als de patiënt via de wlz zorg ontvangt kan het budget niet toereikend zijn. Met een PGB of MPT kan het budget op verzoek worden verhoogd.

 

Regelgeving voor bovenstaande is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.