Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Overbruggingszorg 

De zorg waarvoor u kiest is niet altijd direct beschikbaar. Het kan zijn dat de somatische of psychogeriatrische klachten van iemand snel toenemen. U heeft voordien niet nagedacht over een opname in een verpleeginstelling, maar moet dat plotseling wel doen. U wilt graag dat uw partner of naaste wordt opgenomen in een zorginstelling naar keuze. Er moet dan wel een plek voor uw partner of naaste zijn. Bijvoorbeeld u heeft gekozen voor zorg met verblijf maar uw zorginstelling nog geen kamer voor u of uw partner vrij heeft. In dat geval kunt u overbruggingszorg ontvangen.

overbruggingszorg
Wie regelt mijn overbruggingszorg?

Het Verpleeg Collectief voor particuliere thuiszorg verleent deze zorg thuis. Dit kan zorg zijn ter overbrugging van een opname in een verpleeginstelling naar keuze. Overbruggingszorg kan tevens mogelijk zijn indien er eerst intensieve zorg thuis nodig is ter revalidatie. Deze zorg kan bestaan uit 24 uurszorg of 12 uurszorg om ervoor te zorgen dat er continue een zorgverlener dichtbij is. De zorg kan dan worden verleend bij onplanbare zorgmomenten. U hoeft dan niet te wachten wanneer een zorgverlener langs komt ( tijdens een zorgroute ) maar de zorgverlener verblijft de gehele dienst bij u in huis. Naast het verplegen en verzorgen wordt er tevens gezorgd voor boodschappen en de maaltijden. Indien er sprake is van valgevaar kan er hulp nodig zijn bij iedere transfer, zoals bij elke toiletgang. 

Hoe ontvang ik mijn overbruggingszorg?

Deze overbruggingsvorm ontvangt u thuis. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, verpleging en/of verzorging. U kunt de overbruggingszorg inkopen via een PersoonsGebonden Budget (PGB). Afhankelijk van de hoogte van het budget bent u in staat om zelf zorguren in te kopen.

 

Wie verleent deze thuiszorg?

Het Verpleeg Collectief verleent particuliere thuiszorg door de inzet van gediplomeerde zorgverleners vanaf niveau 3. Dit zijn Verzorgenden IG en verpleegkundigen niveau 4 en 6. De overbruggingszorg wordt onmiddellijk stopgezet indien er een geschikte plek voor uw partner of naaste is gevonden.