Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Soorten dementie

Soorten dementie; In het dagelijks leven wordt er nogal eens gesproken over dementie in het algemeen. Hierbij ziet men weleens over het hoofd dat er meerdere soorten dementie zijn. Dementie is de verzamelnaam voor verschillende ziektes die te maken hebben met cognitieve achteruitgang. Dementie komt meestal voor op oudere leeftijd, maar dit is lang niet altijd het geval. 

De meest voorkomende vorm van dementie is de Ziekte van Alzheimer. In 60 tot 70% van de vormen van dementie blijkt het te gaan om de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers denken dat eiwitophopingen in de hersencellen de ziekte veroorzaken. Mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer krijgen problemen met het geheugen, spraak en orientatie. 

soorten dementie

Symptomen ziekte van Alzheimer

Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Ze kunnen ook moeite krijgen met: 

 • Nieuwe informatie onthouden of nieuwe mensen opslaan. Uiteindelijk verdwijnt ook informatie die al langere tijd in het geheugen zat.
 • Onthouden waar hij / zij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is, desoriëntatie in plaats, tijd en persoon.
 • Zich uitdrukken en niet op woorden kunnen komen. Dit heet afasie.
 • Voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn. Dit heet agnosie.
 • Handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren. Dit heet apraxie. De zelfzorg zal tekort schieten.
 • Nadenken over situaties en deze beoordelen.
 • Structuur in de dag aanbrengen, op tijd eten, ’s morgens opstaan.

Vasculaire dementie

Naast de ziekte van Alzheimer lijdt 10 tot 20% van de mensen met de diagnose dementie aan vasculaire dementie. De oorzaak van vasculaire dementie is gelegen aan een aandoening aan het vaatstelsel. Het komt ook voor dat mensen een combinatie van de ziekte van Alzheimer en Vasculaire dementie hebben. 


Symptomen vasculaire dementie

Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen symptomen en klachten van dementie.

Verschillende symptomen: 

 • Langzamer denken, spreken en handelen.
 • Moeilijker concentreren of uitvoeren van taken. 
 • Wankeler of langzamer lopen, dit kan ook te maken hebben met verslechterd zicht
 • Stiller worden / meer in zichzelf gekeerd
 • Zaken kwijt raken, afspraken vergeten
 • Achterdochtig en wantrouwend worden tegenover vertrouwde mensen
 • Meer in het verleden gaan leven
 • Stemmingswisselingen

Naast vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer lijdt 10% van de mensen met dementie aan Fronto Temporale dementie ( FTP). Deze vorm van dementei wordt gekenmerkt door een achteruit gang van de frontale hersenen. 

Vaak voorkomende sypmtomen bij deze soorten dementie zijn problemen met de taal en gedragsveranderingen. 

Bij 5% van de mensen die lijden aan dementie wordt Lewy Body dementie geconstateerd. 

Symptomen Lewy Body dementie 

 • Hallucinaties; circa 80% van de mensen die lijden aan Lewy Body dementie heeft visuele hallucinaties. 
 • Onvoorspelbare veranderingen in concentratie, geheugen en denken die kunnen verschillen per dag. Anders dan bij de ziekte van Alzheimer kan het de ene dag niet voorkomen, de andere dag juist wel. 
 • Moeilijkheden met taal, afasie, moeilijkheden met uitvoeren van dagelijkse handelingen, apraxie


Als laatste heeft 5% van de mensen die lijden aan dementie te maken met een andere vorm van dementie. dit kan te maken hebben met dementie bijkomend bij de Ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, HIV besmetting, De ziekte van Creutzfeldt - Jakob of het syndroom van Korsakov.