Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Modelovereenkomst van opdracht 2023 particuliere thuiszorg

Modelovereenkomst van opdracht; Wanneer u zorg nodig heeft kunt u in aanmerking komen voor een PersoonsGebonden Budget (PGB). Een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg ( W.L.Z.) kan aan iedere Nederlander, die zorg nodig heeft, worden toegekend. Hiermee verkrijgt u een budget waarmee u zelf de benodigde zorg kunt inkopen.Het Verpleeg Collectief heeft ruime ervaring met PGB's en is u graag van dienst bij de aanvraagprocedure.

Modelovereenkomst van opdracht: Zie voor meer informatie PersoonsGebonden Budget op deze website

Zorgvragers die gebruik maken van een PersoonsGebonden Budget als tegemoetkoming in de zorgkosten, dienen met hun zorgverleners een overeenkomst van opdracht aan te gaan. De overeenkomst welke u als budgethouder af kunt sluiten met uw zorgverlener vindt u hieronder. Het Verpleeg Collectief kan u begeleiden bij het invullen van deze modelovereenkomst PGB. 

Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw zorgaanbieder. Daarin staan afspraken over de particuliere thuiszorg, de werktijden en de vergoeding of het loon. U downloadt een lege zorgovereenkomst en stuurt uw ingevulde zorgovereenkomst naar het Zorgkantoor. Deze stuurt na goedkeuring de overeenkomst door aan de Sociale VerzekeringsBank ( SVB) 

modelovereenkomst van opdracht


Beoordeling van de modelovereenkomst van opdracht

De Sociale Verzekeringsbank controleert eerst of de modelovereenkomst zzp volledig en goed is ingevuld. Indien deze niet wordt goedgekeurd wordt deze teruggezonden aan de budgethouder. 

Daarna beoordeelt de budgetverstrekker ( de gemeente of  het zorgkantoor ) modelovereenkomst zzp. De SVB stuurt een brief als de budgetverstrekker heeft laten weten dat de zorgovereenkomst akkoord is. U ziet de zorgovereenkomst dan ook terug in Mijn PGB. Wanneer uw budgetverstrekker uw zorgovereenkomst afkeurt, zullen zij zelf contact met u opnemen. 

Het zorgkantoor controleert of uw modelovereenkomst zzp en zorgbeschrijving kloppen. En of u uw pgb mag besteden aan de beschreven zorg. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert uw zorgovereenkomst nog eens arbeidsrechtelijk. Ook kijken we of u zich houdt aan de arbeidstijdenwet en de maximumtarieven

Zorgbeschrijving

Naast de overeenkomst moet er ook een zorgbeschrijving worden ingevuld. U maakt met elke zorgaanbieder ook een zorgbeschrijving.
U vult het zorgbeschrijvingsformulier in. Hierin beschrijft u waarom u thuiszorg nodig heeft. Daarnaast beschrijft u wat de zorgaanbieder doet. En wanneer u de thuiszorg nodig heeft.

Het formulier voor de zorgbeschrijving vindt u hier.

Zorgbeschrijving en modelovereenkomst van opdracht invullen en opsturen naar het zorgkantoor een de SVB. 

Waar moet u op letten bij het invullen van uw modelovereenkomst van opdracht:

  • Kies de juiste modelovereenkomst van opdracht, met een zorginstelling of een zelfstandig zorgprofessional
  • Vul de NAW-gegevens van u en de zorgaanbieder volledig in.
  • Vul het IBAN-nummer van uw zorgaanbieder in
  • Vul altijd een ingangsdatum en eventuele einddatum in
  • Het loon of de vergoeding wat u afspreekt is altijd bruto.
  • Heeft u een vaste maandvergoeding afgesproken? In dat geval moet  er ook aangegeven worden op welke dagen en hoeveel uren uw zorgaanbieder bij u werkt
  • Beschrijf duidelijk welke werkzaamheden uw zorgaanbieder gaat doen en zorg dat deze werkzaamheden kloppen met uw indicatie
  • De zorgovereenkomst moet door u / de vertegenwoordiger én uw zorgaanbieders worden ondertekend

 

Particuliere Thuiszorg

Particuliere thuiszorg is zoals de naam al zegt de tegenhanger van reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij particuliere thuiszorg bepaalt u zelf wie de zorg bij u verleent. Particuliere thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van particuliere thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg uit de W.L.Z., Wet Langdurige Zorg.
Een ander verschil van Particuliere thuiszorg met reguliere thuiszorg is de wijze van betaling. Reguliere thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Bij Particuliere thuiszorg vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) ziet u de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. De betaling van de zorgverleners wordt gedaan door de S.V.B., de Sociale VerzekeringsBank. Het voordeel van een PersoonsGebonden Budget is dat u zelf kunt kiezen wie u de zorg wilt laten verlenen. Met dit P.G.B. kunt u zelf Particuliere thuiszorg inkopen. Particuliere thuiszorg is ook nog eens voordeliger dan reguliere zorg, waardoor u voor hetzelfde budget meer uren zorg kunt inkopen.